Historyczny druk na maszynie OcŽ
6 gru 2016 14:43

W czwartek 17 kwietnia około południa Sejm RP przyjšł uchwałę w sprawie trybu wyrażania zgody na ratyfikację Traktatu dotyczšcego przystšpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Zaœ już godzinę póŸniej został wydrukowany ăMonitor PolskiÓ zawierajšcy treœć tejże uchwały. Takie tempo mogła zapewnić tylko technologia cyfrowa Đ od niedawna w Biurze Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie sš drukowane m.in. ăDzienniki UstawÓ i ăMonitory PolskieÓ, pracuje wysoko wydajna linia do druku czarno-białego OcŽ Variostream 7200 Twin. Jak zapewnił podczas uroczystoœci oddania nowej linii do użytku Marek Kozłowski, prezes firmy OcŽ Poland, jest to obecnie najszybsza linia druku cyfrowego w Polsce. System składa się z dwóch bliŸniaczych urzšdzeń drukujšcych OcŽ Variostream 7200 pozwalajšcych na pracę w systemie drukowania dwustronnego, urzšdzenia rozcinajšcego wstęgę na arkusze firmy Hunkeler oraz linii do produkcji broszur firmy Duplo. Maksymalna wydajnoœć linii wynosi 360 dwustronnie zadrukowanych stron A4 na minutę. Drukowane prace mogš być w każdym momencie poprawione na noœniku elektronicznym, po czym wysłane do drukowania w zmodyfikowanej formie. Istnieje możliwoœć rozbudowy systemu o inne komponenty, np. do klejenia, bindowania. Elastycznoœć linii drukujšcej umożliwia przerwanie wykonywania prac w dowolnym momencie i praktycznie natychmiastowy wydruk innych, pilniejszych zadań. Do sterowania systemem wykorzystano oprogramowanie OcŽ Prisma. Dotychczas wszystkie druki wykonywane przez Biuro Obsługi KPRM były drukowane na maszynach offsetowych. Dzięki przejœciu na technologię cyfrowš możliwe stało się natychmiastowe realizowanie zleceń (jak chociażby w przypadku wspomnianej historycznej uchwały), zredukowano też znacznie straty materiałowe. Teraz wszystkie druki urzędowe sš drukowane w iloœciach odpowiadajšcych zapotrzebowaniu. W razie potrzeby można natychmiast dodrukować zarchiwizowanš pracę. SS