hubergroup eliminuje kobalt z arkuszowych farb offsetowych
19 cze 2017 14:14

Światowy popyt na produkty zoptymalizowane pod kątem ekologii stale rośnie. Właściciele wiodących marek intensyfikują swoje wysiłki, nie tylko w zakresie wytwarzania samych produktów, ale również ich opakowań i innych elementów drukowanych. 

W coraz większym stopniu produkty takie oznaczane są znakami zarówno państwowych, jak i prywatnych organizacji ochrony środowiska w celu udokumentowania starań producentów o zasoby naturalne.

Niektóre ze stosowanych znaków wymagają wyeliminowania z procesu produkcji określonych substancji. Według tych zaleceń krytycznie oceniane są związki kobaltu, które w farbach offsetowych wspomagają proces schnięcia oksydacyjnego.

Z tego też powodu hubergroup opracował już wcześniej nowy system wspomagający schnięcie farb utrwalanych przez oksydację i wprowadził na rynek serie farbowe niezawierające kobaltu. Profil właściwości, kolorystyka i cechy drukowności farb pozostały bez zmian. Charakterystyka schnięcia farb w nowej recepturze okazała się zdecydowanie korzystniejsza. Dzięki niższym temperaturom występującym w stosie podczas schnięcia oksydacyjnego optymalizacji uległo nie tylko samo schnięcie, ale również odporność na ścieranie i karbonizację. Nowy system jest stosowany w farbach od ponad 3 lat i wszystkie dotychczasowe doświadczenia potwierdzają jego zalety.

W oparciu o pozytywne doświadczenia hubergroup od teraz będzie produkować wszystkie dotychczasowe serie farb wyłącznie w wersji niezawierającej kobaltu. Decyzja stanowi swoiste potwierdzenie ogromnej odpowiedzialności i dbałości o zasoby naturalne oraz umożliwia klientom certyfikację produktów znakami ochrony środowiska.

Opracowano na podstawie informacji hubergroup