… i Komori
6 gru 2016 14:43

Japońska firma Komori to kolejny znaczšcy producent maszyn drukujšcych, który odczuł skutki słabej koniunktury w skali œwiata. W ostatnim roku fiskalnym, który zakończył się w marcu, sprzedaż Komori spadła o 4% w porównaniu z rokiem wczeœniejszym. Gorsze od ubiegłorocznych wyniki sš spowodowane m.in. kosztami poniesionymi w zwišzku z uruchomieniem w 2002 roku nowego zakładu produkujšcego maszyny w formacie B1. Jeœli chodzi o sytuację na poszczególnych rynkach, firma Komori odnotowała o wiele lepszš sprzedaż od swoich konkurentów na rynku chińskim, zdobyła też nieco udziałów w trudnym, bo zdominowanym przez lokalnych producentów, rynku niemieckim. Na podstawie dotprint.com opracował SS