IFRA 2002 Đ co nowego w gazecie
6 gru 2016 14:42

Wbrew ogólnie panujšcej we wszechœwiecie tendencji do rozszerzania się i rozprzestrzeniania istnieje wiele zjawisk, które majš odwrotny kierunek rozwoju Đ kurczš się, proszę Państwa. Jestem obserwatorem, który na przestrzeni kilku lat był na wszystkich targach IFRA EXPO. Właœnie takie odnosi się wrażenie po obejrzeniu planu hal wystawowych z Lyonu, Amsterdamu, Genewy i w końcu Barcelony. Przez ostatnie lata wystawa zajmuje coraz mniejszš powierzchnię. I nawet tak atrakcyjne miejsce jak Barcelona, gdzie w okresie trwania wystawy temperatury dochodziły jeszcze do dwudziestu pięciu stopni Celsjusza i można było się dosłownie opalać (ach te plaże!), a w Polsce już sypał œnieg, nie zmieniło tej tendencji. Dla wielu uczestników marzeniem było pojechanie do Hiszpanii. Przy imprezach organizowanych przez IFRĘ i inne firmy wypełnia sięĘczęsto ankiety oceniajšce poziom przygotowania, jakoœć materiałów, zakwaterowanie itp.; ostatnio zdecydowana większoœć osób pisała, że chciałaby spotkać się na takiej konferencji, sympozjum, wystawie, właœnie tu. I skšd to zmniejszone zainteresowanie ze strony wystawców i odwiedzajšcych? Przecież w Hiszpanii jest zdecydowanie taniej niż we Francji, w Szwajcarii i Holandii. Może jest to wyrazem zniechęcenia i pewnej rutyny Đ targi sš przecież co roku? Nasza POLIGRAFIA w Poznaniu też nie jest imprezš tej rangi co dziesięć lat temu. Coœ, co jest szeroko dostępne, powszednieje i nie budzi zainteresowania. Co nowego można wymyœlić w cišgu kilku miesięcy pomiędzy kolejnymi prezentacjami? Wszyscy majš prawie równy dostęp do najnowszych technologii. Pokazuje się często nie do końca sprawdzone prototypy, oprogramowanie nie jest pozbawione ăbugówÓ. Pierwsi nabywcy zawsze przecierajš szlak i testujš nowinki w warunkach produkcyjnych, często kontaktujšc się z serwisem i ponoszš dodatkowe koszty inwestycji. Może jest to odzwierciedlenie również kurczšcych się budżetów u odbiorców technologii, a wystawcy nie chcš się przeœcigać w prezentowaniu nowych produktów. Wœród nieobecnych były takie firmy, jak Screen, Pantone, Extensis. Manfred Werfel, dyrektor Działu Badań i Konsultacji w IFRZE ma całkiem zbieżne obserwacje: Ékażdy mówi o kryzysie i faktem jest, że trudna sytuacja ekonomiczna odbija się na mediach, a dalej wprost na gazetach. Wielu wydawców odkłada swoje plany inwestycyjne (na lepsze czasy Đ przyp. aut.). Mamy przekonanie, że często nie jest to najlepsze wyjœcie. Inwestycje powinny byćĘzorientowane na przyszłe oczekiwania. Jedno jest jasne: produkcja gazetowa musi stać się bardziej skuteczna, ukierunkowana na przemysłowe procesy produkcyjne z równoczesnym polepszaniem jakoœci produktów i zagwarantowaniem im zgodnoœci na wysokim poziomie (É) Potrzeba szkoleń i konsultacji technicznych w dobie bieżšcego kryzysu wcale się nie zmniejszyła, wręcz przeciwnie Đ wzrosła. Domy wydawnicze przywišzujš wielkš wagę do optymalizacji wykorzystania istniejšcego potencjału produkcyjnego poprzez udoskonalanie procesów. To jest właœnie miejsce, w którym IFRA zapewnia gazetom wsparcie na międzynarodowym poziomie z niezależnymi i uznawanymi testami systemów CtP, maszyn drukujšcych i systemów redakcyjnychÉ Pesymistyczny wstęp jednak nie może zdominować całej relacji z IFRA EXPO 2002 Đ mniejsze może oznaczać lepsze. Odnotowano kilka sukcesów: Adobe Đ œwiętowało dwudziestolecie powstania swoich pierwszych produktów; Agfa Đ sprzedała (zgodnie z zapowiedziami) już pięćsetnego Polarisa! Ciekawe, czy uda się drugie pięćset? Nie piszę tego z przekory, ale tempo sprzedaży urzšdzeń CtP może zmaleć, bo rynek powoli sięĘnasyca. Minie następnych kilka lat i wtedy dopiero zacznie się odtwarzanie potencjału produkcyjnego poprzez zakup nowych (pewno szybszych Đ 500 blach/h) i bardziej kolorowych (ciekawe, na którš barwę œwiatła laserowego przyjdzie kolej? Niebieskš jak w zapisie cyfrowym?) maszyn. Prezentowano na jednym stoisku urzšdzenia własne (Polaris X Đ 350 blach/h) i przejętego Autologica (CtP 3850 Đ 240 blach/h). Inżynierowie soft-wareŐowi starajš się połšczyć najlepsze cechy oprogramowania AGFA IntelliNet i Autologic PlateRoom Managera. Ten drugi ma bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny i obsługuje format PDF, pierwszy ma za to lepszš transmisję i współpracę z bazš danych, ale operuje tylko na TIFFach; ATEX Media Command Đ koncern powstał trzy miesišce temu poprzez połšczenie firm ATEX i Media Command, jest integratorem rozwišzań w dziedzinie systemów edytorialnych (Prestige 1 i MultiMedia Command) oraz ogłoszeniowych (Enterprise 1 Đ niedawno zamówiony przez Dow Jones dla ăWall Street JournalÓ). Firma poszerzyła również swoje działania o systemy zarzšdzajšce kolportażem i finansami; Creo Đ demonstracja Trendsettera NEWS 200: naœwietlarka CtP do płyt termoczułych, 200 blach/h, rozwišzanie gazetowe; Ferag Đ przedstawił modułowy system insertowania Rollstream oraz pakowania Đ MultiStack; Fujifilm ogłosiło opracowanie nowej płyty CtcP do ăkonwencjonalnegoÓ CtP nazwanej Brillia UVN-E czułej na promieniowanie UV. Według przeprowadzonych testów nadaje się do wielkich nakładów, jakie sš wymagane w produkcji gazetowej. Do sprzedaży wejdzie na poczštku przyszłego roku; Heidelberg na konferencji prasowej podał, że rozszerza swojš działalnoœć o produkty IDAB Wamac; KBA Đ zaprezentowało najnowszy system samoregulacji nacišgu wstęgi Webtronic; Krause Đ tu miła niespodzianka: nowa naœwietlarka do płyt LS Jet II zdolna wyprodukować do 300 blach/h œwietnie nadaje się do gazet, ale nie ogranicza możliwoœci naœwietlania, ponieważ ăœwieciÓ do 2540 dpi, a na dodatek jest urzšdzeniem doœć zwartym w budowie: całoœć jest obsługiwana przez sieć Ethernet Đ NetLink. Opcjonalne moduły to NetCare, NetVisualizer i NetTrack pozwalajšce sterować produkcjš i serwisem za pomocš Internetu. Nabywca może w ostatniej chwili zdecydować się na laser ăzielonyÓ YAG lub diodę ăfioletowšÓ Đ wymiany wymaga tylko system optyki; Kodak Polychrome Graphic Đ najnowsze urzšdzenie Newsetter 180 do płyt termoczułych własnej produkcji Đ KPG TermalNews, zarzšdzane nowš wersjš Parascana, systemu sterowania przepływem plików; można było również zobaczyć News Monitor Đ oprogramowanie do zdalnej diagnostyki i zarzšdzania wszystkimi funkcjami naœwietlarki; MAN Roland Đ ogłosił podjęcie szerokiej współpracy pomiędzy szeœcioma firmami: własnš, basysPrint, ppi Media, Eurografica, SandyScreen i Fujifilm. Ma to na celu zapewnienie kompleksowej obsługi dla gazet Đ od prepressu do druku w celu osišgnięcia potencjalnych oszczędnoœci kosztów; Unisys zaprezentował najnowszš wersję systemu edytorialnego Release 6 w oparciu o technologię XML. Doœć wyliczania. Trzeba było pojechać i samemu zobaczyć. Tylko fragmentarycznie IFRA EXPO 2002 w Barcelonie w małym fotoreportażu (na poprzednich stronach). Do zobaczenia w przyszłym roku, trochę bliżej Polski, bo w Lipsku.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>