IfraExpo 2003 Đ po sšsiedzku
6 gru 2016 14:43

W tym roku najważniejsze targi branży gazetowej odbywajš się wyjštkowo blisko Đ w Lipsku. Należy sšdzić, że fakt ten wpłynie na liczniejszš niż co roku frekwencję naszych rodaków. Zwiedzajšcy targi z pewnoœciš będš zainteresowani napływajšcymi do naszej redakcji informacjami na temat prezentacji wybranych dostawców. Przypominamy, że tegoroczna IfraExpo odbywa się w dniach 13-16 paŸdziernika i weŸmie w niej udział 286 wystawców. Agfa Đ wokół fioletu Ekspozycja Agfy będzie się skupiać na gazetowych systemach CtP opartych na technologii lasera fioletowego. Najważniejszš premierš na stoisku firmy będzie nowy fioletowy system CtP o formacie mniejszym niż znana już z rynku seria Polaris X. Firma zaprezentuje też nowš fotopolimerowš płytę N91v, nowy system workflow pozwalajšcy na automatyzację produkcji gazetowej, system odbitek próbnych Sherpa 44m, oprogramowanie do analizy i korekty obrazów Intellitune 3.0 (premiera targowa tej wersji programu) oraz technologię rastrowania Sublima, przeznaczonš właœnie do produkcji gazetowej. ECRM Đ nowe tanie CtP Amerykański dostawca systemów CtP zapowiada dwie premiery atrakcyjnych cenowo naœwietlarek gazetowych Đ NEWS i NEWSmatic. Druga z nich to w pełni automatyczne urzšdzenie przeznaczone dla drukarń specjalizujšcych się w wydaniach lokalnych i regionalnych, pozwalajšce na naœwietlanie 80 płyt formatu broadsheet w cišgu godziny. Naœwietlarkę wyposażono w laser fioletowy dostępny w dwóch wersjach Đ do płyt srebrowych (5 mW) i fotopolimerowych (30 mW). Można wybierać spoœród oœmiu rozdzielczoœci; maksymalna to 2540 dpi. Maksymalny format naœwietlanych płyt wynosi 645 x 927 mm. Jak podaje ECRM, system będzie kosztował tylko 77 tys. USD. Z kolei system NEWS to po prostu manualna wersja naœwietlarki NEWSmatic, stšd i niższa cena, oscylujšca wokół 65 tys. USD. Goss Đ znów w dobrej formie Motto tegorocznej prezentacji firmy Goss brzmi ăInnowacje dla biznesuÓ. Wœród nowych technologii wdrożonych w ostatnich latach przez amerykańskiego producenta sš: nagrodzony w tym roku przez GATF cyfrowy system nadawania farby, nowa wersja wież drukujšcych instalowanych w maszynach z serii Community oraz nowej generacji system automatyzacji maszyn. Oprócz tego Goss zaprezentuje w Lipsku innowacje we wszystkich produkowanych przez siebie maszynach gazetowych. I tak maszyna o potrójnej szerokoœci Colorliner w 2004 roku pojawi się w wersji 6x2, dostępnej jako 9-cylindrowy satelita lub 4-poziomowa konfiguracja. W maszynach Uniliner i Uniliner S niedawno wprowadzono cyfrowy system nadawania farby. Firma zapowiada też sporo nowoœci w maszynie Universal o pojedynczej szerokoœci. Ostatnia z promowanych w Lipsku maszyn to model Community. Jak zaznacza producent, dzięki wprowadzonym w niej w 2003 roku nowym funkcjom Community idealnie nadaje się na rynki Europy Œrodkowo-Wschodniej. Heidelberg Đ nie tylko Mainstream Głównym punktem prezentacji firmy Heidelberg będzie wprowadzona do sprzedaży w 2000 roku maszyna Mainstream, będšca pierwszš wówczas maszynš wykorzystujšcš technologię bezkanałowych obcišgów. Od czasu premiery w maszynie wprowadzono szereg udoskonaleń, z którymi będzie można się zapoznać odwiedzajšc stoisko Heidelberga. Tuż obok znajdzie się stoisko szwedzkiej firmy Idab Wamac, przejętej przez Heidelberga przed rokiem. Firma ta jest producentem systemów ekspedycyjnych dla drukarń gazetowych; jej przejęcie pozwoliło Heidelbergowi znacznie poszerzyć portfolio produktów dla tego segmentu. KBA Đ czas Cortiny? Firma KBA skupi się na prezentacjach dostępnej od niedawna na rynku offsetowej rotacji Cortina do bezwodnego drukowania gazet, potrójnej szerokoœci maszyny KBA Commander 6/2 oraz nowej rotacji Prisma 4/1. Firma będzie też prezentować rozwišzania pozwalajšce na obniżkę kosztów w produkcji gazetowej (systemy workflow, logistyka i system Total Efficiency Management). Jak zaznacza w swoich materiałach KBA, po ostatnich dwóch latach ograniczonych inwestycji w przemyœle gazetowym obecnie daje się zaobserwować ożywienie rynku, przynajmniej w niektórych krajach. Efektem tego sš nowe zakupy. I tak od niespełna roku w drukarni gazetowej w niemieckim Offenburgu pracuje kompaktowa maszyna KBA Cortina. Natomiast po ubiegłorocznych targach Ifra znacznie wzrosło zainteresowanie pierwszš rotacjš KBA typu Jumbo Đ Commander 6/2. MAN Roland Đ ăBoosting Đ Quality Đ Cutting CostsÓ Pod takim hasłem będzie przebiegała prezentacja firmy MAN Roland na tegorocznej wystawie IfraExpo. Jej głównymi tematami będš: Colorman w formacie XXL, Uniset w układzie 3/2, system optymalizacji kosztów Life Cycle Management i pierwsza wersja systemu zarzšdzania poprzez sieć Printnet. Ten ostatni jest wspólnym dziełem firm MAN Roland i ppi Media. Printnet jest w pełni otwartym modułowym systemem zarzšdzania produkcjš dla wydawnictw i drukarń, który pozwala na usprawnienie przepływu danych o zleceniu w całym cyklu produkcyjnym: od przekazania materiałów przez wydawnictwo, poprzez przygotowalnię i drukowanie, na dalszej obróbce kończšc. MAN Roland zaprezentuje też kompletny program swoich maszyn gazetowych. Wœród nich szczególnš uwagę firma zwraca na nowš maszynę Colorman w formacie XXL do produkcji w układzie 6/2, która ze względu na wysoki stopień automatyzacji i dziewięciocylindrowš budowę zapewnia, jak twierdzi producent, wysokš produktywnoœć spełniajšc kryteria ăwzrostu jakoœci i obniżki kosztówÓ. Na podstawie informacji prasowych opracowali AO, SS