IfraExpo 2005 Đ znów w Lipsku!
6 gru 2016 14:43

Sukces tegorocznych targów IfraExpo, które po raz pierwszy odbyły się na obszarze Europy Œrodkowo-Wschodniej, zachęcił stowarzyszenie Ifra do ponownego zorganizowania tej najważniejszej wystawy branży gazetowej w Lipsku, i to już w 2005 roku. Decyzję podjęto z uwagi na zadowolenie z tegorocznej edycji, wyrażane zarówno przez wystawców, jak i zwiedzajšcych. W zwišzku z tym planowane jest znaczne zwiększenie liczby bezpoœrednich lotów do Lipska z najważniejszych metropolii europejskich: Madrytu, Barcelony, Amsterdamu, Paryża, Brukseli, Londynu i Kopenhagi Đ powiedział podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej szef organizacji Ifra Reiner Mittelbach. Podczas spotkania z dziennikarzami towarzyszył mu burmistrz Lipska Wolfgang Tiefensee, który podkreœlił, że w realizacji tych planów z pewnoœciš pomoże decyzja œwiatowej organizacji futbolu FIFA, która zdecydowała, że kilka meczów Mistrzostw Œwiata w piłce nożnej, które odbędš się w 2006 roku w Niemczech, zostanie rozegranych właœnie w Lipsku. Dodatkowo, już od grudnia Niemieckie Koleje Państwowe (ciekawostkš jest fakt, że ich szefem jest Hartmut Mehdorn, były prezes Heidelberga Đ przyp. SS) zwiększš liczbę długodystansowych połšczeń kolejowych z i do Lipska. Organizatorzy podali też dokładne dane statystyczne dotyczšce tegorocznej wystawy IfraExpo. W imprezie wzięło udział 309 wystawców (rok wczeœniej w Barcelonie 254) z 18 krajów (w Barcelonie Đ 20), którzy zaprezentowali swojš ofertę na 16 007 m2 powierzchni wystawienniczej (2002 Đ 16 235 m2). W tym roku poza tradycyjnie obecnymi na IfraExpo wystawcami, po raz pierwszy pojawiło się 65 firm (w 2002 roku nowych wystawców było 26), z czego kilka pochodziło z Saksonii, landu, którego stolicš jest Lipsk. Targi odwiedziło 9059 osób (rok wczeœniej 9177) z 72 krajów (w 2002 Đ 80), były to przede wszystkim osoby niemieckojęzyczne oraz licznie reprezentowani przedstawiciele krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej. Ifra wyraziła też zadowolenie z towarzyszšcej po raz pierwszy targom konferencji ăExcellence In ProductionÓ, w której wzięło udział 144 uczestników. W zwišzku z tym liczba wydarzeń towarzyszšcych klasycznej wystawie będzie w przyszłoœci zwiększana. Przypomnijmy, że w przyszłym roku IfraExpo odbędzie się w Amsterdamie, stolica Holandii będzie też goœcić ăgazeciarzyÓ w latach 2006 i 2008. Rok 2005 zarezerwowano dla Lipska, Ifra nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, gdzie wystawa odbędzie się w roku 2007. Na podstawie informacji prasowej Ifra opracował SS