Iggesund Paperboard wprowadza karton Incada
6 gru 2016 14:42

W dniach 3-4 paŸdziernika firma Iggesund Paperboard, należšca do Holmen Group, zorganizowała prezentację prasowš wprowadzonych niedawno do sprzedaży kartonów pudełkowych Incada. W ramach dwudniowego spotkania grupa kilkunastu dziennikarzy z prasy branżowej, w której znalazł się także przedstawiciel Poligrafiki, miała okazję zwiedzić zmodernizowany kosztem 55 mln funtów zakład produkcyjny Iggesund Paperboard w Workington w œrodkowo-zachodniej Anglii. Iggesund Paperboard Firma Iggesund Paperboard należy do Holmen Group, koncernu zajmujšcego się głównie produkcjš papierów gazetowych (50% przychodów całej grupy) i kartonów (28%) Đ patrz wykres 1. W 1998 roku obroty netto grupy wyniosły 15,1 mld koron szwedzkich (ok. 1,5 mld USD), na całym œwiecie Holmen Group zatrudnia około 5300 osób. Najważniejsi odbiorcy produktów Iggesund Paperboard to przedstawiciele przemysłów: poligraficznego, tytoniowego, spożywczego i farmaceutycznego (wykres 2). W skład firmy Iggesund Paperboard, drugiej co do ważnoœci częœci Holmen Group (bioršc pod uwagę wielkoœć sprzedaży), wchodzš trzy fabryki. Zakład w Iggesund w Szwecji zajmuje się produkcjš kartonów typu SBB (310 tys. ton rocznie) i masy siarczanowej (325 tys. ton rocznie). Druga ze szwedzkich fabryk Đ Stršms Bruk Đ zajmuje się wykańczaniem kartonu dostarczanego z Iggesund i Workington. Jej wydajnoœć sięga 40 tys. ton wykończonego (laminowanego, PE, PP, PET) kartonu rocznie. Trzeci z zakładów mieliœmy okazję zwiedzić. Fabryka w Workington, znajdujšca się na zachodnim wybrzeżu Anglii, tuż przy granicy ze Szkocjš, weszła w skład firmy Iggesund Paperboard w 1989 roku. Obecnie zakład produkuje ponad 200 tys. ton kartonów pudełkowych (FBB) rocznie, zatrudnia 525 osób. Połowa produkcji trafia na rynek Wielkiej Brytanii, pozostałe 50% jest eksportowane na cały œwiat. Eksport do Europy Wschodniej stanowi ok. 5% obrotów firmy. Projekt Millennium Nowš rodzinę kartonów Đ Incada Đ udało się stworzyć dzięki inwestycjom poczynionym w fabryce w Workington w ramach projektu Millennium. W grudniu 1998 roku właœciciele Holmen Group wyrazili zgodę na sfinansowanie projektu przebudowy i modernizacji angielskiego zakładu kosztem 80 mln euro. Rok póŸniej nastšpiła dwutygodniowa przebudowa większej z maszyn do produkcji kartonów Đ BM2. Dzięki temu jej wydajnoœć wzrosła do 170 tys. ton kartonu rocznie. W paŸdzierniku 1999 roku rozpoczęto produkcję nowej grupy produktów. W pierwszym półroczu 2000 roku zbudowano od podstaw wytwórnię mechanicznej masy włóknistej oraz bielarni, które obsługujš obie maszyny produkujšce karton. Kolejne miesišce to okres testów i œcisłej współpracy z klientami, którzy oceniali jakoœć i trwałoœć nowych produktów. Wreszcie w czerwcu tego roku wyprodukowana została nowa rodzina kartonów, której nadano nazwę Incada. Kartony pojawiły się na rynku w drugiej połowie tego roku. Po przebudowie całkowita wydajnóœć dwóch maszyn produkujšcych karton w zakładzie w Workington wynosi 235 tys. ton rocznie. Szerokoœć maszyn to odpowiednio 3,4 i 5,5 m. Gotowe zwoje trafiajš do działu dalszej obróbki, gdzie sš cięte i przewijane. Z 200 tys. ton kartonu wychodzšcego co roku z fabryki 140 tys. ton jest ciętych na arkusze, zaœ 60 tys. ton trafia do klientów w postaci zwojów. Gotowe wyroby sš przechowywane w ogromnym magazynie mogšcym pomieœcić do 15 tys. ton zwojów. Kartony Incada Rodzina Incada składa się z dwóch rodzajów kartonów. Sš one produkowane z włókien pierwotnych, œrodkowš warstwę stanowi mechaniczna masa włóknista z obydwu stron otoczona celulozš bielonš. Incada Silk to karton podwójnie powlekany po stronie zadrukowywalnej, z pojedynczš powłokš od strony spodniej, dostępny w gramaturach 200-350 g/m2. Incada Exel posiada podwójnie powleczonš stronę zadrukowywalnš i kremowš stronę spodniš, dostępne gramatury to 200-420 g/m2. Dodatkowo dwa gatunki kartonu Exel o najmniejszej gramaturze oraz karton Incada Silk T (pozbawiony spodniej powłoki) zostały stworzone specjalnie z myœlš o producentach pudełek papierosowych Đ ich parametry majš zapewnić optymalnš drukownoœć. Producent twierdzi, że najważniejsze udoskonalenia kartonów Incada to: wysoki poziom gładkoœci, białoœci i białoœci CIE oraz znacznie lepsze niż wczeœniej rezultaty zadrukowywania. Jak zapewniajš przedstawiciele Iggesund Paperboard, kartony te znakomicie nadajš się do wykorzystania we wszystkich powszechnie stosowanych technikach drukowania: offsetowej, wklęsłodrukowej, fleksograficznej. 70% kartonów z rodziny Incada wychodzi z fabryki w postaci arkuszy, zatem gros produkcji trafia do drukarń offsetowych stosujšcych maszyny w formacie B1, B2 i B3. Pozostałe 30% jest zadrukowywane w innych technikach Đ te proporcje œwiadczš, jak duży udział w rynku opakowań wcišż posiada druk offsetowy.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>