III Spotkanie Użytkowników Apogee
6 gru 2016 14:42

W dniach 13-14 maja w Jachrance k. Warszawy odbyło się III Spotkanie Użytkowników Apogee. W tym roku konferencja zgromadziła 50 użytkowników systemu Apogee Đ przedstawicieli drukarń, studiów DTP i wydawnictw. Wœród nich obecni byli m.in. przedstawiciele takich firm, jak: Gazeta Handlowa, Winkowski, Polskapresse O/Prasa Łódzka, Fototype, JML. W trakcie dwudniowej konferencji użytkownicy i przedstawiciele Agfy mieli sposobnoœć do wymiany informacji, doœwiadczeń i uwag o systemie Apogee oraz zapoznania się ze strategicznš wizjš przyszłych systemów wydawniczych Agfy. Prezentacje poprowadzili Jan Cox z Agfy Belgia, Krzysztof Sadziński i Jacek Hamerliński z Centrum Szkoleń i Prezentacji Agfa. Od poczštku system Apogee był zaprojektowany i rozwijany w œcisłej współpracy z klientami i partnerami Agfy. Dla przedstawicieli Agfy głównym celem spotkania było uzyskanie opinii i sugestii od użytkowników, aby móc je wykorzystać w celu ulepszania systemu. Do dnia dzisiejszego Agfa dokonała ponad 100 instalacji systemu Apogee w Polsce. Podczas spotkania w Jachrance zostały zaprezentowane dwie nowe wersje Apogee Đ Apogee Series3 oraz ApogeeX. Apogee Series3 to nowa generacja systemu wydawniczego Apogee. Oferuje lepszš automatyzację, większš kontrolę, otwartoœć, łatwe skalowanie i jeszcze prostszš obsługę. Firma Agfa pozwoliła w systemie Apogee Series3 na import plików JDF, co dodatkowo rozszerza możliwoœci konfiguracji i upraszcza przepływ pracy. Dzięki większej możliwoœci skalowania nowy system Apogee pozwala firmom dowolnej wielkoœci Đ od małych drukarń po wielkie przedsiębiorstwa działajšce globalnie Đ korzystać z zalet automatyzacji procesu wydawniczego. ApogeeX to oprogramowanie nowej generacji do zarzšdzania procesem wydawniczym, oparte na formatach PDF, JDF oraz ăcyfrowym filmieÓ (1-bit TIFF). System ten stanowi przełom w automatyzacji i łatwoœci obsługi. Intuicyjny interfejs pozwala operatorowi inicjować i nadzorować zadania w czasie rzeczywistym. ApogeeX zaprojektowano, aby zapewnić maksymalnš kontrolę nad systemem i jak największš jego przepustowoœć. Umieszczajšc wszystkie funkcje administracyjne w interfejsie użytkownika twórcy tego systemu zadbali jednoczeœnie, by był on modułowy i elastyczny. System ApogeeX został zaprezentowany na targach IPEX 2002, a pierwsze dostawy do użytkowników rozpocznš się w czwartym kwartale br. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa

error: Kopiowanie zabronione!
cript>