Imation dystrybutorem prooferów CreoScitex
6 gru 2016 14:42

Na poczštku kwietnia zostało podpisane porozumienie, na podstawie którego firma Imation została europejskim dystrybutorem systemów odbitek próbnych Proofsetter, produkowanych przez CreoScitex. Umowa zakłada, że proofery Proofsetter Spectrum będš oferowane za poœrednictwem oddziałów Imation w większoœci krajów Europy. Proofsetter Spectrum to system odbitek próbnych przeznaczony do tzw. proofów kontraktowych. Urzšdzenie jest oparte na technologii termicznej, wykorzystywanej także w naœwietlarkach CtP produkowanych przez CreoScitex. Na podstawie informacji prasowej opracowała DS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>