Innowacje by hubergroup – część III
6 gru 2016 14:59

W roku 2015 paleta farb offsetowych arkuszowych hubergroup powiększyła się o nową grupę produktów pod wspólną nazwą ALPHA. W skład tej serii wchodzą wysoko specjalistyczne farby do tzw. zadań specjalnych: ALPHA Intense 363Ÿ, ALPHA low tack 350, ALPHA fresh 362, ALPHA cofree 351, ALPHA DRY 365 i 366, ALPHA poster 400, ALPHA foil 503 i 508, ALPHA laser 357 oraz ALPHA PLUS Schwarz. ALPHA DRY 365 i 366 Farby do bezwodnego arkuszowego druku offsetowego. Obie serie farb bazują na specjalnie opracowanych składnikach recepturowych, które zostały wyprodukowane wyłącznie w celu stosowania ich na maszynach drukujących w technologii bezwodnego offsetu arkuszowego. Seria farb ALPHA dry 365 jest przeznaczona do stosowania na maszynach z konwencjonalną konfiguracją zespołów farbowych. Charakteryzują ją: wysoka stabilność kolorystyczna, normalna ciągliwość, kompaktowa konsystencja, wysoka ostrość punktu rastrowego. Ponadto farby bardzo szybko przesychają i średnio prędko wsiąkają w podłoże. Nie zasychają na wałkach i w kałamarzu. Seria farb ALPHA dry 365 pozwala na równomierne i stabilne drukowanie. Specjalny dobór surowców użytych do produkcji farb zapewnia dobry podział farby na podłożu drukowym, wysoki połysk, niski przyrost punktów rastrowych przy optymalnym kontraście podczas drukowania na podłożach powlekanych, odpornych na zrywanie powierzchni. Z powodu wzrostu temperatury podczas drukowania istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska tonowania. Aby temu zapobiec, zalecamy odpowiednie schładzanie zespołów farbowych. Z tego też powodu do drukowania w tej technologii i w tej serii farb nie są dostępne wersje o niskiej ciągliwości. Natomiast seria farb ALPHA dry 366 jest przeznaczona do stosowania na maszynach z krótkimi zespołami drukującymi bez regulacji strefowej. Taka technologia wymaga specjalnego ustawienia właściwości reologicznych farby w zakresie ściśle ograniczonych wartości, aby zapewnić optymalne warunki podziału farby, a także jej szybkie i równomierne rozprowadzanie, również przy minimalnej ilości miejsc podziału w zespole drukującym. Specjalny dobór surowców użytych do produkcji farb zapewnia dobry podział farby na podłożu drukowym, wysoki połysk oraz niski przyrost punktów rastrowych przy optymalnym kontraście podczas drukowania na podłożach powlekanych, odpornych na zrywanie powierzchni. Do drukowania w tej technologii i w tej serii farb nie są dostępne wersje o niskiej ciągliwości ze względu na spodziewane niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska tonowania. ALPHA poster 400 Specjalne farby triadowe do drukowania afiszy i plakatów. Farby do druku plakatów muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące ich odporności. Szczególne znaczenie odgrywa ich światłotrwałość. Do drukowania plakatów powinno się stosować takie farby, których światłoodporność, zgodnie z normą ISO 2836/12 040, wynosi 6 lub więcej, aby zapobiec zmianie kolorystyki farb lub ich blaknięciu na podłożu podczas ekspozycji na światło słoneczne. Ze względu na ograniczoną ilość pigmentów stosowanych do produkcji mogą powstawać problemy z uzyskaniem właściwej kolorystyki niektórych farb mieszanych specjalnych. Farby ALPHA poster gwarantują szybkie osiąganie stabilnej równowagi farbowo-wodnej, dobrą odporność na ścieranie, szybkie wsiąkanie w podłoże, dobrą charakterystykę zachowania w stosie oraz natychmiastowe przesychanie oksydacyjne. Farby można stosować na maszynach offsetowych wszelkiego typu, niezależnie od konstrukcji zespołu wodnego, na wszystkich chłonnych podłożach drukowych powlekanych i niepowlekanych. Ze względu na zawartość w ich składzie oleju mineralnego nie są one przeznaczone do drukowania opakowań artykułów spożywczych. W pewnych określonych warunkach może dochodzić do zmian kolorystycznych farb czerwonych. Przy plakatach klejonych na ocynkowane tablice reklamowe, z powodu oddziaływań zjawisk atmosferycznych mogą z czasem występować plamy na powierzchni. Przyczyną tego zjawiska jest reakcja chemiczna zachodząca pomiędzy cynkiem i pigmentami czerwonymi pod wpływem wilgoci. Efekt ten mogą potęgować dodatkowo wysoka temperatura i składniki zastosowanego kleju. Aby zapobiegać powstawaniu tego zjawiska, należy zastosować do drukowania specjalną czerwoną farbę zawierającą pigmenty odporne na tego typu reakcje chemiczne, którą posiadamy w swojej ofercie. ALPHA foil 503 Specjalne farby triadowe do drukowania na podłożach metalizowanych i o niskiej wsiąkliwości, które w znacznym stopniu lub też wyłącznie produkowane są na bazie spoiw schnących oksydacyjnie, tzn. przez kontakt z powietrzem. Podłoża tego typu są najczęściej bardzo gładkie i nie posiadają żadnych porów, w które mogłyby wnikać farba lub jej składniki. Ponadto wiązanie się farby z podłożem może być dodatkowo utrudnione przez znajdujące się na powierzchni folii środki rozdzielające, poślizgowe i zmiękczające. Farby z serii ALPHA foil 503 są gotowe do drukowania i nie wymagają stosowania żadnych dodatków. Przy trudnych motywach lub krytycznych pod względem wysychania podłożach drukowych można zastosować środek wspomagający schnięcie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki producenta podłoża drukowego dotyczące zalecanych farb. Ważna jest informacja o konieczności stosowania farb bez olejów mineralnych. cdn. Artykuł sponsorowany