Innowacyjna poligrafia
6 gru 2016 14:59

Czy poligrafia jest innowacyjna? Odpowiedzi na to pytanie szukano podczas konferencji naukowo-technicznej „Innowacyjne metody wytwarzania inteligentnych produktów” zorganizowanej przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, która odbyła się 28 października w Millennium Plaza w Warszawie. Zgromadzonych gości powitał prowadzący konferencję Tomasz Pawlicki z firmy Heidelberg Polska, który przedstawił agendę spotkania i zaprosił do wysłuchania pięciu prezentacji związanych m.in. z: innowacyjnymi technologiami stosowanymi w poligrafii, inteligentnymi opakowaniami i elektroniką drukowaną. Jako pierwszy wystąpił Jacek Hamerliński z COBRPP. W swojej prezentacji wprowadzającej do tematyki konferencji zatytułowanej „Innowacyjność technologii i wyrobów poligraficznych” zawarł ciekawe zagadnienia związane z nowatorstwem w naszym kraju oraz, co nie mniej istotne, w naszej branży. Próbował on znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak: co to jest innowacja? czy poligrafia jest i może być innowacyjna? czy przedsiębiorcy potrzebują innowacyjności? a także: jak zdefiniować dla przedsiębiorstwa poligraficznego innowacyjny produkt lub usługę oraz jak sfinansować innowacje? Jak wskazał w swojej prezentacji, dowodem na innowacyjność poligrafii, lub dokładniej mówiąc technik poligraficznych, są Krajowe Inteligentne Specjalizacje, których listę zaprezentował w dalszej kolejności. Przedstawił również produkty, poza typowymi wyrobami przemysłu poligraficznego, które są szybko rozwijane, a nie są tak często kojarzone z poligrafią. Podkreślił także znaczenie współpracy firm z instytucjami badawczo-rozwojowymi pod kątem pomocy przy opracowywaniu innowacyjnych produktów. Kolejny wykład „Inteligentne i aktywne opakowania z nadrukiem” poprowadzony przez Ryszarda Cierpiszewskiego z Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu traktował o rozwoju takowych opakowań w ostatnich latach. Referent omówił rozwiązania najczęściej stosowane w produkcji opakowań aktywnych takie jak: pochłaniacze tlenu, pochłaniacze wilgoci, regulatory etylenu, absorbery i emitery CO2 oraz opakowania przeciwdrobnoustrojowe. W drugiej części wykładu skupił się na grupie opakowań inteligentnych i posługując się przykładami przedstawił rozwiązania wykorzystywane w opakowaniach monitorujących jakość produktu, w tym: wskaźniki świeżości, wskaźniki temperatury i czasu (TTI – Time Temperature Indicator), wskaźniki obecności gazów i nieszczelności. Elektroniczne materiały dla inteligentnych wyrobów stanowiły temat prezentacji Małgorzaty Jakubowskiej z Politechniki Warszawskiej. W swoim wykładzie wzięła pod lupę takie kwestie jak m.in. rozwój możliwy dzięki elektronice drukowanej, internet przedmiotów czy „e-atramenty” dla elektroniki drukowanej. Zwróciła także uwagę na problemy związane z elektroniką drukowaną, do których można zaliczyć: potrzebę zwiększenia oferty past i atramentów, poprawę przetwarzalności polimerów, ciągły brak tranzystora o akceptowalnych parametrach czy brak standardów dla wyrobów elektroniki drukowanej. Następnie Juliusz Krzyżkowski reprezentujący COBRPP wygłosił referat o tytule „Fotowoltaika – czy możliwe jest wytwarzanie jej metodami poligraficznymi?”. Jak podkreślił, fotowoltaika jest ekologiczną – wykorzystującą najpotężniejsze bliskie Ziemi źródło energii, czyli Słońce – i pełną zalet odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energię. Przedstawił podstawy działania ogniw fotowoltaicznych oraz ich typy i sposoby produkcji. Podczas referatu można było również dowiedzieć się, jakie są wymagania stawiane podłożom oraz jakie wyzwania stoją przed przyszłymi producentami ogniw fotowoltaicznych. Możliwościami wytwarzania czujników wielkości fizycznych z zastosowaniem różnych technik poligraficznych zajął się, w referacie zamykającym konferencję, Konrad Futera z Politechniki Warszawskiej i Tele&Radio Research Institute. Omówił on kwestie związane z technologią elektroniki organicznej i zwrócił uwagę na nowe możliwości, które otwiera. Jak zaznaczył prelegent, elektronika organiczna pozwala wejść na rynki do tej pory niedostępne, jednak szersze wykorzystanie elektroniki drukowanej będzie możliwe dopiero po rozwiązaniu problemów, które niesie za sobą ta technologia. Opisał budowę czujników wielkości fizycznych oraz techniki nanoszenia warstw materiałów elektronicznych na owych czujnikach. Następnie na przykładach zaprezentował przykłady zastosowań czujników wykonanych metodami poligraficznymi. Po każdym z wystąpień miała miejsce żywa dyskusja, podczas której uczestnicy spotkania chętnie zadawali pytania dotyczące danych rozwiązań i technologii. Konferencja oraz tematyka poruszana na jej forum dowodzą, że techniki poligraficzne oraz sama branża bez wątpienia pozostają innowacyjne w wielu aspektach. AP