Innowacyjne i efektywne systemy utwardzania UV
6 gru 2016 14:59

Na tegorocznych targach Labelexpo Americas (Rosemont, Illinois, 13-15 września) firma GEW pokaże swoją wszechstronną gamę systemów utwardzania UV, na którą składają się systemy rtęciowe, systemy LED UV oraz systemy hybrydowe, wraz z obsługującym je w pełni hybrydowym zasilaczem RHINO ArcLED. GEW wypuszcza na rynek nowy system suszący LED UV z lampą LA1, w pełni chłodzony powietrzem. W fazie jego opracowywania szczególną uwagę poświęcono usprawnieniu przepływu powietrza w celu zapewnienia jego efektywnego odprowadzania przy wysokich poborach mocy. Lampa LA1 została umieszczona w sprawdzonym już w przypadku lamp E2C oraz LW1 systemie kasetowym i jest całkowicie kompatybilna z istniejącymi systemami ArcLED, co wyklucza konieczność stosowania zewnętrznych urządzeń chłodzących, rur lub chłodziw, jak również innych modyfikacji. Maszyny drukujące, dzięki instalacji lamp rtęciowych oraz LED na jednym urządzeniu, w pełni wykorzystują całkowicie hybrydowe suszenie UV zapewniane przez system ArcLED. Kasety z lampami rtęciowymi oraz LED wykorzystują te same obudowy, źródła zasilania oraz kanały chłodzące powietrzem. Operator w prosty sposób wymienia potrzebną kasetę, a zasilacz RHINO ArcLED automatycznie rozpoznaje, jaki typ kasety został zainstalowany w maszynie, przełączając niskonapięciowy prąd stały wykorzystywany przez LED na wysokonapięciowy prąd zmienny dla lamp rtęciowych oraz stosownie do tego zmienia komunikat na kontrolnym panelu dotykowym. LA1 to rozwiązanie do suszenia LED UV, które działa bez konieczności stosowania skomplikowanych, przemysłowych rozwiązań oraz serwisu wymaganego przez systemy LED chłodzone wodą, a jednocześnie zapewnia korzyści w postaci wydajności, niezawodności oraz wydłużonego cyklu życia systemów LED. System suszący ArcLED firmy GEW jest jedyną prawdziwie przyszłościową technologią zapewniającą możliwość modernizacji lamp rtęciowych do systemów LED UV. Maszyny drukujące pracujące z wykorzystaniem technologii ArcLED można unowocześniać, zastępując lampy rtęciowe przez lampy LED w celu pełnego wykorzystania korzyści obu technologii zasilanych z jednego źródła energii, obsługiwanych wspólnym systemem kontroli i chłodzenia. Zapewnia to użytkownikom maksymalną swobodę produkcji i elastyczność oraz sprawia, że użytkownik nie ogranicza się tylko do jednej technologii suszenia. Na tegorocznym Labelexpo amerykańscy drukarze i producenci etykiet będą mogli zobaczyć również premierowy pokaz nowego wielopunktowego monitoringu UV (Multi-point UV monitoring). Składa się on ze skalibrowanych czujników umieszczonych wzdłuż lampy, które nieustannie mierzą intensywność emisji światła UV stosowanego w systemie suszącym. Zachowanie jego właściwego poziomu jest niezbędne dla uniknięcia ryzyka – oraz konsekwencji – wysłania do klienta niedostatecznie utwardzonego produktu. Kontrola UV jest wysoce niezawodnym oraz oszczędnym rozwiązaniem do monitoringu produkcji w zakresie intensywności i dawek światła UV w wielu punktach wstęgi. Rozwiązanie gwarantuje wszechstronny monitoring intensywności promieniowania UV podczas procesu utwardzania. Nieustannie odczytuje oraz rejestruje aktualną intensywność na całej szerokości lampy oraz z wysoką precyzją oblicza dawki energii UV na podłożu. Urządzenie ostrzega operatora, zanim niewłaściwa dawka – spowodowana np. przez zużytą lampę – negatywnie odbije się na jakości produktu. W efekcie pozwala ograniczyć niepożądane przerwy w produkcji i znacząco ograniczyć ilość powstających w jej trakcie odpadów. Na podstawie informacji firmy GEW opracował TK