Innowacyjność nie kończy się na naświetlaniu
6 gru 2016 14:47

30 września ub.r. w biurach Spółki Komandytowej PrintPartner Jakon SA, mającej siedzibię w centrali Grupy Jakon – jednego z największych dystrybutorów papieru na polskim rynku – rozpoczął pracę system CtP, w którego skład wchodzą naświetlarka Heidelberg Suprasetter A74, wywoływarka Glunz & Jensen oraz proofer HP Z2100. Wkrótce potem 4 systemy CtP Agfy stanęły u innego dystrybutora papieru – w firmie Cezex. Czy to początek nowej tendencji na polskim rynku papierniczym? Jak zrodził się pomysł oferowania klientom zamawiającym papier tego typu usług? Rozmawiamy o tym z kierownictwem PrintPartner Jakon SA sp.k. zawiadującej systemem. Redakcja: Jak powstał pomysł rozszerzenia oferty firmy PrintPartner o usługę naświetlania płyt? PrintPartner: Zalążkiem działalności poligraficznej w Grupie Jakon była powstała w roku 1993 i wciąż funkcjonująca introligatornia w Warszawie na ul. Bukowieckiej. Jej powstanie było związane z zapotrzebowaniem rynku na niezależnie działającą introligatornię, która mogłaby kompleksowo obsługiwać małe, średnie i duże drukarnie. Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom nie tylko drukarń, ale również ludzi posiadających status osób niepełnosprawnych firma Jakon wprowadziła program zatrudniania osób niepełnosprawnych na stanowiskach introligatorskich. Program rehabilitacji poprzez pracę oraz wspierania osób niepełnosprawnych funkcjonuje w firmie do dziś. Coraz trudniejszy dla firm polskich rynek sprzedaży papieru doprowadził w roku 2005 do założenia firmy PrintPartner. Powstała spółka, której główne cele to promocja firmy Jakon, integracja branży poligraficznej wokół firm Jakon i PrintPartner, nowe inicjatywy biznesowe i technologiczne oraz sprzedaż papieru zadrukowanego jako kolejna forma sprzedaży papieru. Instalacja urządzenia CtP stanowi jeden z etapów zbliżenia do branży poligraficznej i promocji usług tej grupy, w kraju i za granicą. Dzięki tym działaniom partnerskie drukarnie otrzymują zlecenia pozyskane na rynkach krajowym i zagranicznym przez firmę PrintPartner. Do druku wykorzystują one w znacznej mierze papier dystrybuowany przez firmę Jakon, jak również od kilku miesięcy płyty przygotowywane przez firmę PrintPartner na urządzeniu CtP Heidelberga. Działalność firmy PrintPartner rozszerza się na działania wewnątrzbranżowe, jak uczestnictwo w Polskiej Izbie Druku, ale również sięga poza granice kraju z pomocą Izb: Polsko-Rosyjskiej, Polsko-Hiszpańskiej czy też Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Najbliższe działania będą prowadzić do zbliżenia firm z regionu (nie zawsze z branży poligraficznej i papierniczej) w drodze do umocnienia pozycji, wspierania oraz promocji na rynku polskim i UE. R.: Naświetlarnia ruszyła 30 września. 9 października Cezex podpisał kontrakt na 4 systemy CtP, które uruchomił 10 grudnia. Jak firma zareagowała na pojawienie się takiej konkurencji (pomysł ten sam, tylko skala większa)? PP.: Działania firmy PrintPartner nie są skoncentrowane na maksymalizacji zysku przez zwiększenie produkcji płyt w systemie CtP, lecz na rozwoju i zwiększeniu konkurencyjności oraz partnerstwa w branży w oparciu o dobrze funkcjonujące organizacje, jakimi są polskie przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o instalację urządzeń CtP przez firmę Cezex, mogę powiedzieć, że nasze koncepcje biznesowe znacznie się różnią i nie są dla siebie konkurencyjne ani pod względem skali, ani też pomysłu na dalsze działania i rozwój. Firma PrintPartner skupia się na integracji środowiska, zwiększeniu konkurencyjności, szkoleniu kadr, pomaganiu młodym talentom, wspomaganiu osób niepełnosprawnych. Wyszliśmy również naprzeciw naszym klientom i uruchomiliśmy w grudniu ub. r. możliwość zamawiania płyt CtP za pośrednictwem placówek firmy Jakon na ul. Terespolskiej i ul. Bukowieckiej w Warszawie. W jednym z nich funkcjonuje Studio Promocji Papieru, gdzie można kupić papier, w drugim natomiast od lat działa przemysłowa introligatornia. R.: Prosimy o nieco szczegółów na temat spółki PrintPartner oraz projektu pod tą samą nazwą. PP.: Jak sama nazwa wskazuje, jej działalność to współpraca nie tylko z branżą poligraficzną, ale również z artystami, organizacjami, firmami, instytucjami, branżami niezwiązanymi z poligrafią. Najnowszy projekt obejmuje współfinansowanie ze środków UE, w efekcie czego firma będzie dążyła do unowocześnienia i wymiany parku maszynowego, uruchomienia szkoleń dla branży poligraficznej, wdrożenia nowych technologii, promocji partnerów na rynkach unijnych, budowania właściwych relacji itd., ale o szczegółach poinformujemy, gdy projekt będziemy już wprowadzać. R.: W jaki sposób można zlecać usługę świecenia? Czy naświetlarnia ograniczy swój zasięg do Warszawy i okolic? PP.: W związku z tym, że urządzenie w większości jest wykorzystywane do projektów prowadzonych przez spółkę PrintPartner, zlecanie prac dotyczących świecenia płyt odbywa się w sposób tradycyjny, czyli poprzez umieszczenie pracy na naszym FTP lub dostarczenie fizycznie do naszego biura. Dostawa gotowych płyt (wraz z proofami, jeśli zostaną zamówione) jest realizowana czterema sposobami: z papierem nabytym w firmie Jakon, poprzez transport firmy PrintPartner, przesyłką kurierską lub też są one odbierane osobiście przez klienta. Dla stałych klientów – transport gratis. Grupą docelową dla oferowanych usług są przede wszystkim drukarnie z Warszawy i okolic. Ponad 60% świeceń stanowią prace zlecone przez firmę PrintPartner, pozostałe to zlecenia samodzielnie pozyskane przez drukarnie partnerskie i spoza tego układu partnerskiego. W ramach projektu PrintPartner rozwijane jest również studio graficzne, które służy pomocą naszym klientom na każdym etapie przygotowania pracy do druku, ale również świadczy usługi tworzenia publikacji, grafiki, łamania tekstu. Nasze studio oferuje różne typy rastra, jak też – z myślą o wymagających klientach – kilka systemów renderingu, pozwalających na natywną obsługę plików PDF oraz tradycyjną dla dokumentów postscriptowych. R.: Jakie są formaty naświetlanych płyt i wydajność urządzenia? PP.: Urządzenie firmy Heidelberg zostało wybrane ze względu na rozwiązania zapewniające wysoką jakość, wierne odzwierciedlenie oryginału przy druku, niezawodność. Szukaliśmy urządzenia, które będzie w stanie wykonać co najmniej 14 płyt na godzinę; naświetlarka firmy Heidelberg ten wymóg też spełniła. Zdecydowaliśmy się na urządzenie świecące płyty CtP do formatu B2 z powodów ekonomicznych, ale również ze względu na fakt, że większość drukarń współpracujących z nami dysponuje maszynami w tym formacie. Zadbaliśmy, by nasze urządzenie było ekologiczne, dlatego też pracuje w obiegu zamkniętym wody, co daje możliwość zmniejszenia jej zużycia o ponad 90%. System gwarantuje nieprzerwaną pracę urządzenia nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu. R.: Czy klienci naświetlarni rekrutują się spośród klientów Jakonu? PP.: Można powiedzieć, że większość klientów naświetlarni to klienci firmy Jakon, ale sieć drukarń współpracujących z firmą PrintPartner wciąż rośnie i nie zawsze są to drukarnie znajdujące się obecnie w grupie klientów Jakonu, choć nie możemy wykluczyć, że wkrótce się nimi staną. R.: Jakie są plany na przyszłość – czy działalność usługowego naświetlania płyt będzie rozwijana, podobnie jak planuje to Cezex? PP.: Nie możemy zaprzeczyć, że działalność będzie rozwijana, ale również nie możemy powiedzieć, jaką skalę osiągnie. Staramy się obserwować rynek i działać elastycznie w stosunku do potrzeb. Jeśli sieć partnerskich drukarń będzie rosła, wraz ze wzrostem ilości realizowanych zleceń można będzie mowić o zwiększeniu liczby urządzeń CtP, powstaniu nowych studiów graficznych i ośrodków szkolenia. Zatem urządzenie nie jest dla nas celem samym w sobie, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że tak jak swego czasu drukarnie uzupełniły swoje wyposżenie introligatorskie, tak i na urządzenia CtP przyjdzie czas. Opracowanie: IZ