Inspekcja druku i plików produkcyjnych
25 lut 2021 13:44

Już ponad 20 lat temu pożegnaliśmy XX wiek, a tradycyjny druk nadal pozostaje najważniejszym medium kontaktu z odbiorcą produktu poligraficznego. Drukowany obraz dostarcza treści nie tylko w tradycyjnych książkach i gazetach, ale także na opakowaniach, etykietach, kartonach, w wielkoformatowej reklamie oraz w wielu innych komercyjnych produktach drukarskich. 

Niezawodny system weryfikacji jakości druku ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości w poligrafii. Wśród wysokiej klasy zakładów poligraficznych systemy kontroli i zapewnienia jakości druku są instalowane częściej niż jakiekolwiek inne. Użytkownikami tego typu systemów są także odbiorcy usług poligraficznych, w tym największe korporacje, które wspierają swoje działy kontroli jakości. Dzięki zaawansowanym algorytmom rozpoznawania obrazu udaje się spełniać oczekiwania wobec najwyższej klasy kontroli druku i jakości w branży poligraficznej i przetwórczej XXI wieku.

Na rynku jest dostępnych kilka konkurencyjnych systemów inspekcji – na potrzeby tego artykułu ilustracje pochodzą z systemu Global Vision. 

Globalny system kontroli jakości plików i druku

Systemy inspekcyjne zapewniają swoim użytkownikom automatyczną kontrolę dowolnego tekstu oraz grafiki na etapie projektu i po jego wydrukowaniu. W zestawie ze skanerami umożliwiają porównanie produktu wydrukowanego z plikiem referencyjnym, kontrolę kodów kreskowych, zaś dla firm produkujących opakowania na leki także kontrolę Braille’a.

System dostępny jest w dwóch ogólnych konfiguracjach jako samodzielny lub w zestawie ze skanerem.

Kontrola na poziomie plików

Jako samodzielne oprogramowanie do kontroli plików produkcyjnych system może wykonać kilka typów kontroli:

– Tekst wejściowy, np. z edytora tekstowego, porównywany jest ze złamanym tekstem, np. na opakowaniu – jest to tak zwana kontrola tekstu. Istnieje tu możliwość kontroli niemal dowolnego języka i wyłapywania błędu nawet jeśli nie znamy danego języka (jest to częsta sytuacja w opakowaniach i instrukcjach wielojęzycznych).

– Porównanie źródłowego pliku PDF z plikiem przetworzonym przez drukarnię do produkcji. Dzięki temu użytkownik jest w stanie wyłapać różnice między wersją pierwotną, jaką dostarcza projektant, i wersją przeznaczoną do produkcji. 

– Kontrola kodów kreskowych. System automatycznie rozpoznaje typ kodu i dekoduje go. Tego typu kontrola może być wykonywana zarówno na plikach produkcyjnych, jak i na materiałach wydrukowanych – wówczas system podaje także procentowy współczynnik czytelności kodu.

Kontrola druku

Jako zestaw oprogramowanie + skaner(y) system stanowi stację kontroli jakości materiałów wydrukowanych lub wytłoczonych (w przypadku Braille’a) – także w tym przypadku można wykonać kilka typów kontroli:

– Kontrola błędów w druku „jeden do wielu”. Weryfikuje dokładność i znajduje błędy w elementach opakowania, etykiety, okładki książki i in. Potrafi porównać 1 użytek do całego arkusza drukarskiego, gdzie użytek jest powielony.

– Kontrola kolorystyczna. System sprawdza kolory z dokładnością co do punktu i wysyła raporty kontroli kolorów do zatwierdzenia. 

– Kontrola Braille’a. Dzięki obsłudze ponad 43 języków Global-Vision Braille Inspection zapewnia, że tekst w Braille’u jest kontrolowany dla każdego regionu, w którym ma się pojawić opakowanie. Wśród obsługiwanych języków znajdują się również Europejski Kod Braille'a (EBU) oraz Ujednolicony Angielski Kod Braille'a (UEB).

Raport poinspekcyjny

Po wykonaniu inspekcji każdy profesjonalny system generuje szczegółowy raport, który zawiera opis wszelkich wyłapanych błędów zgodnie z aktualnym typem wykonywanej inspekcji.

Zaawansowane systemy raportowania zapewniają bezcenny wgląd w kontrolę procesu i jego możliwości. Dokładne monitorowanie integralności danych statycznych i zmiennych treści, klasyfikowanie możliwych wad druku i inicjowanie działań naprawczych wspierają najwyższą jakość obrazu na wszystkich etapach nowoczesnego procesu produkcji poligraficznej. Co więcej, niektóre systemy kontroli łączą się z systemem MIS drukarni w celu bezproblemowego pobierania zadań.

Podsumowanie

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że konsekwentna kontrola jakości druku oznacza zabezpieczenie przed wycofywaniem produktów z rynku i znacznie zmniejsza liczbę reklamacji. Ponadto systemy inspekcyjne można zintegrować w automatyczny przepływ zleceń dzięki bezpiecznej i sprawdzonej technologii, która odróżni firmę od konkurencji.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Optimus