Instalacja zestawu złamujšcego Herzog & Heymann w introligatorni Aligator
6 gru 2016 14:42

Na przełomie listopada i grudnia 2002 r. firma MAN Roland Polska Sp. z o.o. przekazała do eksploatacji kolejny specjalistyczny system introligatorski marki Herzog & Heymann firmie Aligator z Pruszkowa. Zestaw urzšdzeń skonfigurowany na bazie dwóch różnorodnych zespołów złamujšcych M-7 oraz KL 112 przeznaczony jest do wysoko specjalizowanej obróbki arkuszy po druku Đ m.in. do wykonywania skomplikowanych produktów reklamowych, mailingowych czy też wielokrotnego złamywania miniaturowych ulotek dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i odzieżowego. System o szerokoœci roboczej 52 cm wyposażony został w szereg przyrzšdów pomocniczych, takich jak np. system klejenia HHS z czterema dyszami nadajšcymi służšcy do wykonywania gotowych, wysyłkowych ulotek reklamowych czy też w połšczeniu z urzšdzeniami do obcinania stopki i główki klejonych grzbietowo 24-stronicowych broszur. Przy każdym zespole złamujšcym zainstalowane zostały kieszenie do wykonywania złamów okienkowych. Zespół złamujšcy KL 112 dzięki swojej specjalnej konstrukcji oraz zainstalo-wanym 10 kieszeniom złamujšcym posiada możliwoœć wykonywania wielokrotnych miniaturowych złamów o minimalnej długoœci 18 mm. Elastycznoœć Đ ważna zaleta całego systemu Đ zapewniona została poprzez możliwoœć dowolnego zestawienia każdego z modułów oraz regulacji ich wysokoœci roboczych dostosowujšcej go do każdej konfiguracji sprzętowej wymaganej dla danego zlecenia. W miarę potrzeby istnieje również możliwoœć dostawienia dodatkowego zespołu złamujšcego produkcji MBO o szerokoœci roboczej 52 cm, znajdujšcego się wraz z innymi złamywarkami MBO w wyposażeniu introligatorni. W zależnoœci od wykonywanych produktów zestaw wyposażony został w 2 rodzaje wykładania: strumieniowe oraz w stojšcš składkę. Opracowano na podstawie informacji firmy MAN Roland Polska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>