Inteligentny e-papier
6 gru 2016 14:43

W piœmie ăNatureÓ ukazał się artykuł holenderskich naukowców z centrum badawczego Philipsa w Eindhoven poœwięcony tworzeniu przez nich inteligentnego papieru, który zdolny byłby sam wyœwietlać tekst, obrazy, a nawet filmy wideo, stanowiłby więc swego rodzaju ekran. Funkcję elektronicznego atramentu pełniš w tym wynalazku mikroskopijne kropelki kolorowego oleju zanurzone w cienkiej warstewce wody znajdujšcej się między dwiema warstwami folii. Folia ta jest podzielona na piksele. W wyniku przywierania kropli oleju do poszczególnych pikseli folia zmienia w tych miejscach kolor, cały arkusz sprawia zaœ wrażenie równo pokrytego atramentem. Po przyłożeniu napięcia pomiędzy foliš a wodš zjawisko to znika i arkusz folii staje się znów czysty. Napięcie można również przykładać w taki sposób, aby krople oleju zabarwiały tylko niektóre piksele tworzšc okreœlony wzór, który w dowolnym momencie można zmienić lub wymazać. Dzięki zmianom napięcia można również uzyskiwać dowolny stopień zaczernienia ăe-papieruÓ. Istotnš zaletš wynalazku jest szybkoœć działania: punkty na foliowym ekranie pojawiajš się i znikajš w cišgu 10 milisekund, co pozwala np. wyœwietlać na nim film wideo. Jest to znaczšca przewaga obecnego e-papieru nad innymi, które pojawiły się już wczeœniej (np. projekt firmy E Ink, o którym swego czasu pisaliœmy w Poligrafice). Nowy e-papier znajdzie się w sprzedaży Đ jak zapowiadajš jego twórcy Đ już za 4 lata, a jego prototyp demonstrowano w maju br. na wystawie w Baltimore (USA). Opracowano na podstawie ăGazety WyborczejÓ z 27-28.09.2003