INTERPACK 2002 Đ konferencja prasowa
6 gru 2016 14:42

23 stycznia w restauracji Sant Antonio w Warszawie dziennikarze prasy branżowej uczestniczyli w konferencji prasowej dotyczšcej 16. Międzynarodowych Targów Maszyn Pakujšcych, Opakowań i Maszyn Cukierniczych INTERPACK 2002, które odbędš się w dniach 24-30 kwietnia br. w DŸsseldorfie. Impreza Đ największa na œwiecie w tej branży, prezentujšca najnowsze rozwišzania techniczne i tendencje wyznaczajšce przyszłoœć rynku opakowań Đ jest organizowana co 3 lata. Organizatorem konferencji była spółka Robexpo Đ polski przedstawiciel Messe DŸsseldorf. Wzięli w niej udział Karlheinz Wismer Đ reprezentujšcy Messe DŸsseldorf GmbH oraz dr Ralf-Otto HŠnsel Đ reprezentant wystawców. Branża opakowań to w Niemczech ważna gałšŸ gospodarki narodowej: około 2% wartoœci wszystkich towarów sprzedanych na rynku to wartoœć opakowań (w przypadku żywnoœci i używek udział ten wzrasta do 7-8%); stanowi to 1,3 PKB. Targi INTERPACK, organizowane od ponad 40 lat, cieszš się wielkim zainteresowaniem. Termin zgłoszeń dla wystawców uczestniczšcych w tej imprezie upływał w lutym 2001 r. i już wówczas cała powierzchnia wystawiennicza została wynajęta. Zajęto całš powierzchnię, chociaż dzięki dwóm nowym halom wybudowanym w maju ub.r. została ona zwiększona o 25 000 m2; łšcznie INTERPACK zajmie prawie 140 tys m2. Liczba wystawców wynosi 2500, z czego 60% pochodzi spoza Niemiec; najwięcej z Włoch, W. Brytanii, Francji, Holandii i USA. W porównaniu z pierwszš edycjš targów INTERPACK w roku 1958 jest to wzrost niemal 10-krotny. Przewidziano również wiele stoisk narodowych. Polskich wystawców jest 13, w tym m.in. takie firmy, jak: BP Chemicals Olimp-Flex ze Złotowa, Erg-Pak z Oławy, Plast-Box, Pol-pack, Radpak, Polfa, Huta Szkła Działdowo. Największš częœć powierzchni wystawowej zajmš firmy z branży maszyn pakujšcych (ok. 90 tys. m2), na ok. 35 tys. m2 będš prezentowane materiały opakowaniowe i opakowania, na 20 tys m2 Đ maszyny i urzšdzenia cukiernicze (których Niemcy sš drugim co do wielkoœci producentem po Stanach Zjednoczonych, przy czym produkujš głównie na eksport). Około 7000 m2 przeznaczono dla usługodawców. Poprzednie targi INTERPACK w roku 1999 odwiedziło 175 000 goœci ze 105 krajów; większoœć stanowili fachowcy należšcy do wyższej i œredniej kadry zarzšdzajšcej. W bieżšcym roku organizatorzy liczš na podobnš frekwencję. Co ciekawe, na pytanie o imprezy towarzyszšce przedstawiciel Messe DŸsseldorf odpowiedział, że organizator jest przeciwny takim imprezom odbywajšcym się podczas targów, ponieważ uważa, że odcišgajš one zwiedzajšcych od stoisk targowych i bezpoœrednich kontaktów z wystawcami, czemu przede wszystkim majš służyć targi. Podobne stanowisko zajšł obecny na konferencji reprezentant wystawców: jedyne imprezy towarzyszšce to te, które zechcš zorganizować sami wystawcy. Wszelkie informacje o targach (w językach niemieckim i angielskim) dostępne sš w Internecie pod adresem www.interpack.de. Od listopada ub.r. działa też portal poœwięcony œwiatowemu rynkowi opakowań zawierajšcy aktualnoœci oraz linki do wystawców i wystawianych wyrobów Đ www.interpack.com. Od lutego br. będzie dostępny interpack nawigator, czyli elektroniczny system umożliwiajšcy wyszukiwanie indywidualnych rozwišzań problemów dotyczšcych opakowań przy użyciu słów kluczowych. Możliwa jest także rejestracja odwiedzajšcych poprzez Internet. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>