INTERPACK 2002
6 gru 2016 14:42

W dniach 24-30 kwietnia br. w DŸsseldorfie odbyła się 16. edycja targów INTERPACK. Pełna nazwa targów brzmi: Targi Maszyn Pakujšcych, Materiałów Opakowaniowych i Maszyn Cukierniczych. Odbywajš się one w cyklu trzyletnim i sš największš na œwiecie imprezš w swojej branży. Tak się złożyło, że termin INTERPACKU 2002 pokrywał się z pierwszš edycjš poznańskich targów POLIGRAF-PRODUKT 2002. Targom Messe DŸsseldorf nie przeszkadzały ani też nie konkurowały z nimi targi w Essen, które specjalnie w czasie trwania INTERPACKU w dniach 23-27 kwietnia zorganizowały już po raz czwarty METPACK 2002, czyli 4. Międzynarodowe Targi Opakowań Metalowych (relacja z targów METPACK znajdzie się w kolejnym numerze Poligrafiki Đ red.). Między oboma terenami targowymi kursowały co pół godziny pospieszne darmowe autobusy dowożšce chętnych do zwiedzania jednych lub drugich targów. W tegorocznym INTERPACKU udział wzięło 2557 wystawców z 51 krajów, którzy zajęli blisko 150 000 m2 netto powierzchni wystawowej. Targi odwiedziło 174 000 osób ze 103 krajów œwiata. Polskich wystawców było aż lub tylko 11. Najwięcej wystawców było z Niemiec (972), dalej kolejno z Włoch (452), W. Brytanii (156), Francji (149) i Holandii (127). Tematami wiodšcymi były m.in.: wysoko przetworzone folie opakowaniowe, folie napylane warstwš SiOX, laminaty foliowe z udziałem nowych powłok barierowych oraz folii metalizowanych, zintegrowane linie etykietujšce i znakujšce, wielofunkcyjne moduły pakujšce. Odczucia autora niniejszej relacji po zwiedzeniu targów sš trochę odmienne. Wszędzie dominowały jednostkowe opakowania metalowe Đ poprzednio nigdy ich tak dużo na żadnym INTERPACKU nie było. W porównaniu z poprzedniš edycjš było mniej wystawców prezentujšcych opakowania papierowe i szklane. Zaczęły się pojawiać luksusowe opakowania jednostkowe z drewna i ceramiki. Natomiast obecny INTERPACK był istnym festiwalem elektronicznych maszyn i urzšdzeń do znakowania i drukowania opakowań. Ekspozycję podzielono na trzy działy: materiały opakowaniowe, maszyny pakujšce oraz maszyny cukiernicze. Nas będš interesowały nowoœci przedstawione w dwu pierwszych działach. W zakresie materiałów opakowaniowych (i opakowań Đ nazwa działu sobie, a życie sobie) należy wyróżnić trzy dziedziny: tworzywa sztuczne (folie i kształtki), blachy oraz wyroby papierowe. Wystawców prezentujšcych opakowania z tworzyw sztucznych lub folię z tworzyw sztucznych było ponad 150. Pomijajšc różnej maœci folie metalizowane i silikonowane, w których przodowali Włosi, autor niniejszej relacji zwrócił uwagę na: folie biodegradowalne, nowe rodzaje folii kurczliwych, foliowe etykiety podatne na recycling. Opakowania ăaktywneÓ (Active Packaging) i ăsprytneÓ (Smart Packaging) poza normalnymi ochronnymi, informacyjnymi i marketingowymi funkcjami muszš spełniać także funkcje takie, jak: absorpcja substancji przyspieszajšcych psucie się produktu, emisja substancji konserwujšcych lub regulacja wilgotnoœci. Jest to od dziesięciu lat noœny temat rozwoju opakowań. Jak dotychczas zastosowanie konkretnych opakowań pozostawało w tyle za oczekiwaniami. Niemniej opakowania, a w zasadzie głównie materiały do produkcji Active Packaging i Smart Packaging wystawiały m.in. dwie fińskie firmy: Wipak (z Wipak Walsrode Đ Niemcy) i Panipol Oy. Pierwsza prezentowała szerokš ofertę folii barierowych oraz inteligentne folie aktywne absorbujšce tlen i działajšce bakteriobójczo. Druga firma oferowała materiały polimerowe na bazie polianiliny noszšce nazwę Panipol Conductive Polymers będšce m.in. wskaŸnikiem pary wodnej. Na INTERPACKU 2002 prezentowano nowš folię w pełni biodegradowalnš noszšcš nazwę Biophan, której producentem jest niemiecki koncern Trespaphan GmbH. Folia ulega biodegradacji podczas kompostowania w cišgu dwóch miesięcy. Produkowana jest o gruboœci 15, 20, 30 i 40 ľm. Jest to przezroczysta folia, o wysokim połysku, odporna na działanie olejów i tłuszczy, termoformowalna, termozgrzewalna o dużej wytrzymałoœci zgrzewu, podatna do laminowania na goršco, dajšca się zadrukowywać technikš fleksograficznš lub wklęsłodrukowš przy zastosowaniu odpowiednich farb. Amerykańska firma Cargill Dow oferowała m.in. folię znanš pod nazwš Nature Works, wytwarzanš z kwasu polimlekowego (PLA). Surowcem do wytwarzania tego kwasu jest kukurydza. Folia jest stosowana m.in. do pakowania dyskietek przez koncern Sony. Jest ona oczywiœcie zadrukowywana i to najczęœciej technikš fleksograficznš do 6 kolorów. Włoska firma Moplefan oprócz innych folii polipropylenowych prezentowała dwa nowe rozwišzania techniczne: wylewanš skrętnš folię polipropylenowš z pamięciš (CPP) do pakowania cukierków i innych słodyczy oraz nowš trójwarstwowš folię polipropylenowš lakierowanš niezawierajšcš zwišzków chloru w powłokach tzw. BCF (Barier Chlorine Free). Niemiecka firma Sengewald Verpackungen GmbH & Co. KG wystawiała etykiety wykonane w postaci kurczliwych zadrukowanych rękawów wykonanych ze współwytłaczanej folii PE. Etykieta jest łatwa do usunięcia i nadaje się do recyclingu. Firma produkuje około 600 mln etykiet rocznie. Maszyny etykietujš z wydajnoœciš 40 000 etykiet na godzinę. Etykietować można butelki szklane i z tworzyw sztucznych oraz wszelkiego rodzaju pojemniki ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych. Szwedzka firma Norden Pac International AB eksponowała bardzo szerokš ofertę tub i zamknięć do tub. Prezentowane tuby były wykonane głównie z tworzyw sztucznych, tj. z różnych odmian polietylenu oraz z materiałów współwytłaczanych. Sš one przeznaczone do pakowania kosmetyków, leków i œrodków spożywczych. Tuby zadrukowane były technikš offsetowš do szeœciu kolorów lub technikš sitodrukowš do czterech kolorów plus tłoczenie foliš na goršco. Bardzo szerokš ofertę zadrukowanych materiałów opakowaniowych giętkich (monofolie i laminaty foliowe) przedstawili na tegorocznym INTERPACKU Włosi. Oferowali oni możliwoœć zadrukowywania technikš rotograwiurowš w pięciu, szeœciu, oœmiu, a nawet dwunastu i trzynastu kolorach; mniej oferentów proponowało cztero -, pięcio- lub szeœciokolorowe druki fleksograficzne. Jakoœć prezentowanych druków wykonanych zarówno rotograwiurš, jak i fleksografiš była bardzo wysoka. W tym roku Włosi nie byli osamotnieni w ofercie drukowania. Dołšczyli teraz do nich Niemcy, Finowie, Turcy, Grecy, Słoweńcy i inni. Mimo odbywajšcych się równolegle do INTERPACKU targów METPACK w Essen autor niniejszej relacji odniósł wrażenie, że to właœnie na INTERPACKU dominujš drukowane opakowania metalowe. Prezentowane opakowania charakteryzowały się wyjštkowo ładnš litografiš (tak nazywany jest nadruk w przypadku zadrukowanej blachy) i szatš graficznš. Jednym z większych stoisk wystawiajšcych opakowania metalowe było połšczone stoisko Informacyjnego Centrum Biała Blacha (Informations-Zentrum Weissblech e.V.) i koncernu niemieckiego Rasselstein Hoesch GmbH będšcego częœciš koncernu Tyssen Krupp. Rasselstein Hoesch GmbH jest największym niemieckim producentem blachy białej, jest także jednym z czołowych œwiatowych producentów blachy; jego udział w rynku œwiatowym wynosi 6%. Na INTERPACKU firma przedstawiła kilka nowych rozwišzań techniczno-technologicznych. Należy do nich zaliczyć zmniejszenie o 25% gruboœci blachy stosowanej do produkcji puszek napojowych, nowy system otwierania puszek do konserw (Steel 'n' Peel) oraz nowy sposób wykończenia powierzchni blachy nadajšcy jej wyższš jasnoœć. Koncern Schmalbach-Lubeca produkujšcy opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu oraz maszyny do pakowania dużš częœć swej ekspozycji poœwięcił opakowaniom metalowym, w tym nowemu wzornictwu puszek napojowych. Niemiecka firma Huber Verpackungen GmbH + Co. KG specjalizujšca się w produkcji opakowań metalowych z blachy białej (7 zakładów) i opakowań wytłaczanych z rozdmuchem z tworzyw sztucznych (3 zakłady) rozpoczęła w 1972 r. produkcję 5-litrowych drukowanych beczek do piwa, tzw. Partyfass (beczki z piwem sš dawane jako prezenty). Firma istnieje jako przedsiębiorstwo rodzinne od 1871 roku. Blacha na beczki zadrukowywana jest indywidualnie (od zamówienia 5000 sztuk) technikš wielokolorowego offsetu. Przy niższych zamówieniach zadrukowuje się gotowe srebrne beczki sitodrukiem. Beczki firmy Huber stosowane sš przez 200 browarów na całym œwiecie, z tego 140 znajduje się w Niemczech. Firma Huber wymyœliła specjalny termos z polistyrenu dopasowany dokładnie do znormalizowanych wymiarów 5-litrowej beczki piwa. Beczka z piwem jest chłodzona w lodówce, a potem umieszczana w styropianowym opakowaniu (termosie) zwanym KŸhlBOX. Temperatura piwa przy 25ĄC wzrasta około 0,5ĄC na godzinę. Po 10 godzinach piwo, schłodzone do temperatury 4ĄC w lodówce, uzyskuje temperaturę około 9ĄC. Jak już wspomniano, firm wystawiajšcych papier było stosunkowo niewiele i były to głównie firmy, które w ramach koncernów papierniczych zajmujš się produkcjš opakowań papierowych. Było ich zaledwie ponad 30. Europejski koncern Kappa, w skład którego wchodzi 120 zakładów produkcyjnych, w tym 97 zakładów zajmujšcych się produkcjš papierowych materiałów opakowaniowych (głównie tektury falistej) i opakowań, występował pod szyldem Kappa Packaging B.V. Na ogromnym stoisku firmy Kappa Packaging w hali 9 prezentowano kilka specjalnoœci Kappy, do których należy zaliczyć: Ľ opakowania XXL (opakowania z tektury falistej o szerokoœci do 2,45 m) i opakowania towarów niebezpiecznych, opakowania zbiorcze z tektury falistej do œrodków myjšcych, lakierów, prób laboratoryjnych itp.; Ľ opakowania z tektury wielowarstwowej i tektury falistej do pakowania œwieżych owoców, jarzyn, mięsa, ryb, drobiu, produktów mleczarskich i kwiatów; Ľ opakowania prezentacyjne do wystawiania różnych towarów oraz plansze reklamowe z tektury falistej. Drugi gigant w branży to Verpackung + Dis-play Stabernack Jr Partner GmbH & Co., specjalizujšcy się w produkcji opakowań z tektury falistej i wielowarstwowej. Specjalnoœciš tego koncernu jest produkcja opakowań prezentujšcych sprzedawane towary, zwanych ădisplayamiÓ. Poza ekspozycjš firma zorganizowała podczas INTERPACKU V+D Akademię, czyli codzienne wykłady poœwięcone zagadnieniom rozwoju produkcji opakowań. Prezentowano także pod nazwš ăadvanced paperÓ papier elektroniczny (zwany także elektronicznym atramentem). Było to pierwsze komercyjne zastosowanie tego materiału w postaci cienkiej folii do napisów i znaków wykonywanych na opakowaniach i reklamach produkowanych przez firmę. Kolejny potentat to niemiecka firma Europa Carton należšca do ponadnarodowego koncernu Smurfit-Stone. Firma prezentowała różnego rodzaju drukowane opakowania z tektury falistej i tektury wielowarstwowej. Stora Enso Đ ponadnarodowy koncern papierniczy szwedzko-fiński prezentował tektury do produkcji opakowań i papiery specjalne, czyli papiery przeznaczone do produkcji drukowanych opakowań giętkich i etykiet oraz papiery techniczne. Stora Enso promowała rodzinę swych kartonów typu SBS, tj. Ensogloss, Ensocoat i Performa do różnych zastosowań. Niemiecki koncern opakowaniowy Thimm The Highpack Company przedstawił m.in. swoje opakowania transportowe i prezentacyjne z tektury falistej oraz tzw. opakowania ochronne z wielobarwnymi nadrukami wykonanymi technikš offsetowš. Thimm zajmuje się generalnie produkcjš i drukowaniem opakowań Đ nawet opakowań giętkich i gigantoplakatów, które sš zadrukowywane technikš offsetu zwojowego. Estońska firma Horizont Pulp & Paper należšca do singapurskiego koncernu Tolaran Group wystawiała bardzo dobrej jakoœci papiery pakowe, papiery kraft (natronowe) do produkcji worków papierowych i papiery oraz kartony na częœci płaskie i pofalowane tektury falistej. Turecka firma Baran Packaging Industry & Trade Inc. specjalizujšca się w produkcji opakowań giętkich z tworzyw sztucznych i papieru pokazała pięknie zadrukowane wielobarwnš fleksografiš i wklęsłodrukiem torby papierowe. Torby były zadrukowywane do oœmiu kolorów. Na połšczonej ekspozycji francuskich firm Papeteries De Cran i Papeteries du Pont de Claix oprócz standardowych materiałów opakowaniowych można było zobaczyć papiery do pieczenia ciast, kartony i opakowania do pakowania frytek, papiery do pakowania ciast i tortów oraz papiery przeznaczone do pakowania czekoladek i wyrobów czekoladowych. UPM Kymmene Corporation oprócz opakowań giętkich z tworzyw sztucznych i laminatów wystawiał papiery techniczne oraz papiery i kartony do produkcji opakowań wraz z zadrukowanymi torbami papierowymi różnej wielkoœci i o różnej liczbie kolorów. Frantschach Packaging AG z Wiednia promował produkowane w całym koncernie torby papierowe, opakowania z kartonu i tektury falistej oraz różne rodzaje worków papierowych. Austriacki koncern Mayr-Melnhof Europe GmbH oprócz znanych na całym œwiecie kartonów wielowarstwowych makulaturowych prezentował także różnego rodzaju opakowania drukowane przeznaczone do pakowania œrodków spożywczych, wykonane właœnie z tych kartonów. Także austriacka firma Brigl & Bergmeister GmbH prezentowała swoje słynne na cały œwiat papiery etykietowe oraz kartony i tektury służšce do produkcji opakowań. Firma Leonhard Kurz GmbH & Co. KG wystawiała holograficzne papiery etykietowe przeznaczone do napojów alkoholowych oraz holograficzne papiery do produkcji luksusowych opakowań i do pakowania prezentów. Włoska firma Rotoflex M.P. S.p.A. wystawiała swoje znane na całym œwiecie papiery metalizowane w różnych wariantach jako: papiery etykietowe, papiery do pakowania prezentów, kartony i papiery do produkcji luksusowych opakowań. Ponad 20 firm oferowało zadrukowane opakowania papierowe Đ ofertš było drukowanie. Nadruki były wysokiej jakoœci, nawet do 13 kolorów w rotograwiurze; najczęœciej były to nadruki fleksograficzne w przypadku toreb papierowych i nadruki offsetowe w przypadku kartonaży. W tym przedsięwzięciu jak zwykle przodowali Włosi, ale obecnoœć swš w tej dziedzinie zaznaczyli także Słoweńcy i Czesi. Bardzo ciekawš ofertę papierów metalizowanych etykietowych, holograficznych oraz metalizowanych kartonów przedstawiła włoska firma Leonardus S.r.l. Firma produkuje także różne rodzaje folii metalizowanych tak opakowaniowych, jak i dekoracyjnych. Tegoroczne targi INTERPACK były prezentacjš najnowoczeœniejszych systemów znakujšcych opakowania, opartych głównie na technologii ink-jet i elektrofotografii. Wystawców tego typu maszyn i urzšdzeń było w DŸsseldorfie ponad 100. Autor relacji zwrócił szczególnš uwagę przede wszystkim na 5 dużych firm: Metronic AG, Marken GmbH, Wolke Inks & Printers z Niemiec, brytyjskš Linx i włoskš Zanasi. Metronic AG oferował dwie nowe maszyny: alphaJETc4 i ttPRINTc. Pierwsza z nich to drukarka ink-jet mogšca pracować z czterema niezależnymi głowicami (liniami) drukujšcymi czterema kolorami. Stosowane sš farby o wysokiej lepkoœci zarówno rozpuszczalnikowe, jak i utrwalane promieniowaniem UV. Mogš być także stosowane farby pigmentowane. Prędkoœć drukowania do 6 m/s. Drukarkš alphaJETc4 można zadrukowywać praktycznie wszystko: od piłek golfowych do platynek. Zadrukowuje się także papierowe worki 5 kg przeznaczone do sprzedaży w supermarketach gipsu, cementu czy też innych towarów sypkich oraz opakowania lekarstw Đ blistry z tabletkami. Drugie urzšdzenie to drukarka termotransferowa służšca głównie do drukowania kodów kreskowych z prędkoœciš 1,6 m/s. Natomiast firma Marken GmbH oferowała pod nazwš SmartLase małe przenoœne urzšdzenie laserowe do znakowania puszek metalowych i butelek z PET. Urzšdzenie to jest tańsze od drukarek ink-jet i innych urzšdzeń kodowania laserowego. Laser usuwa (wypala) grubš warstwę farby dajšc kontrastowy druk; może być w zwišzku z tym stosowany także do znakowania pudełek składanych, etykiet itp. Wystawiano także urzšdzenia Marken 5000 pracujšce w systemie ink-jet używajšce w charakterze farby hot-melt. Firma Marken oferowała ăinteligentne systemyÓ pakujšco-znakujšce. W tym przypadku znakowany był zarówno pakowany towar, jak i stosowane opakowania. Wolke Inks & Printers to firma majšca zaledwie 10 lat. Poczštkowo produkowała na licencji firmy Pelikan atramenty do drukarek ink-jet, póŸniej wspólnie z firmš Hewlett-Packard opracowała ink-jetowy system pod nazwš m600. Brytyjska firma Linx przedstawiła nowe drukarki ăcontinuous ink-jetÓ (CIJ) typu Linx 6800, Linx 4800 oraz laserowe urzšdzenia do kodowania butelek PET i puszek metalowych Linx Xymark LC, Linx Xymark Vector Đ Writer, Linx Xymark BB2, Linx Xymark 10S. W drukarkach CIJ zastosowano pigmentowane farby o wysokiej lepkoœci. Zanasi jest jedynym włoskim producentem urzšdzeń ink-jet działajšcych według systemu continuous. Firma zajmuje się także produkcjš drukarek ink-jetowych według systemu drop-on-demand. Na INTERPACKU Zanasi wystawił kilka różnych urzšdzeń drukujšcych do znakowania, przebojem jednak okazała się drukarka ModulPrint służšca do znakowania dużych pudeł zbiorczych. Niemiecka firma Allen CodiergerŠte GmbH eksponowała nowe, w pełni sterowane cyfrowo drukarki termotransferowe pracujšce w liniach pakujšcych. W zależnoœci od rodzaju majš one możliwoœć zadrukowywania powierzchni 53 x 90 mm lub 107 x 90 mm. Kanadyjska firma Sauven Marking Ltd. przedstawiła swojš najnowszš, od wielu lat opracowywanš drukarkę ink-jet z głowicš piezoelektrycznš noszšcš nazwę CODAJET 7000. Jest ona przeznaczona do drukowania kodów kreskowych lub innych oznaczeń na pudłach z tektury bšdŸ na innym materiale chłonnym. Znana niemiecka firma Willett GmbH oprócz wielu innych eksponatów wystawiała m.in. swojš drukarkę atramentowš z serii 610 służšcš do nanoszenia kodów kreskowych i grafiki z rozdzielczoœciš 360 lub 180 dpi na formacie 400 x 70 mm z prędkoœciš 33 m/min. W targach INTERPACK wzięli udział wszyscy liczšcy się producenci maszyn do etykietowania. Niemniej w pamięci autora niniejszej relacji zachowała się ekspozycja brytyjskiej firmy Harland Machine System, która wystawiała maszynę Pulsar etykietujšcš materiały samoprzylepne. Umożliwia ona nakładanie ultracienkich etykiet typu ăno look labelÓ wykonanych z folii transparentowej PS (polistyrenowej) o gruboœci 18 ľm. Następny INTERPACK odbędzie się w dniach 21-27 kwietnia 2005 roku, oczywiœcie w DŸsseldorfie. Do spotkania za trzy lata.

error: Kopiowanie zabronione!