Inwestycja w technologie to inwestycja w potencjał biznesowy
24 kwi 2017 08:35

Druk cyfrowy znajduje się obecnie w podstawowej ofercie większości dostawców usług druku. Ale jeszcze zaledwie 10 lat temu trudno było przewidzieć, że technologie cyfrowe odegrają decydującą rolę w transformacji firm drukarskich i że wniosą one zdecydowane ożywienie do branży o kilkusetletniej tradycji.

Jeszcze wtedy dostawcom usług druku (i ich klientom) brakowało zaufania do druku cyfrowego, szczególnie jeśli chodzi o jego jakość. Argumenty za „cyfrą” koncentrowały się na dostosowaniu do małych nakładów i możliwości personalizacji. Jak wspomina Mark Lawn, dyrektor Graphic & Communications Group w firmie Canon: W branży opowiadano wszem i wobec o potencjale personalizacji, ale trudniej było pokazać dostawcom usług druku, jak to się przekłada na korzyści biznesowe.

Bez ograniczeń

Bariery technologiczne, które wtedy przeszkadzały drukarzom otworzyć się na potencjał druku cyfrowego, praktycznie zniknęły. Firmy działające w branży poligraficznej mają dziś do dyspozycji całe spektrum technologii cyfrowych – od tonerowych po atramentowe, od małoformatowych po wielkoformatowe. Poprawa w zakresie jakości oraz możliwość druku na bogatej i zróżnicowanej gamie nośników umożliwiły dostawcom usług druku zwiększenie spectrum zastosowań druku cyfrowego.

stack of magazines - information; Shutterstock ID 262850810; PO: 171908265 ; Job: 39406 Canon unleash print; Client: CanonWidać to na przykładzie rodziny cyfrowych systemów tonerowych imagePRESS, która od momentu jej wprowadzenia na rynek w 2006 r. jest stale rozwijana. Najnowsze technologie Canon – modele C10000VP i C850 – pozwalają dostawcom usług druku łączyć nośniki czy oferować produkcję na mediach fakturowanych i to przy zachowaniu najwyższego poziomu wydajności. Możliwość drukowania z dużą prędkością na gamie papierów o zróżnicowanej gramaturze oraz stosowania różnych form obróbki końcowej zachęca drukarnie komercyjne do dywersyfikacji ofert, inspirując klientów zastosowaniami, które działają na wyobraźnię poprzez wzrost atrakcyjności wizualnej i dotykowej.

W obszarze produkcji atramentowej do głównych wyzwań technicznych należało umożliwienie drukowania na standardowych offsetowych nośnikach powlekanych oraz uzyskanie takiego poziomu jakości, który by sprawił, że technologia atramentowa stałaby się atrakcyjna również poza swoim tradycyjnym przyczółkiem wysokonakładowego druku transakcyjnego. 

Wysiłki producentów zmierzające do podnoszenia wydajności druku atramentowego, a także innowacje takie jak ColorGrip (rozwiązanie zastosowane w VarioPrint i300) pozwalają na nowo zdefiniować jakość druku atramentowego i umożliwiają dostawcom usług druku przenoszenie nakładów z technologii offsetowych na cyfrowe, nawet w przypadku zastosowań wymagających najwyższej jakości.

Dotychczasowe opinie klientów korzystających z systemu VarioPrint i300 potwierdzają, że technologia ta wywiera duży wpływ na rozwój modeli biznesowych i zapewnia korzyści, które wcześniej były dostępne jedynie dla dużych dostawców – mówi Peter Wolff, senior director, Customer Group Commercial Printer and Production CRD, Canon Europe i dodaje: Przykładowo, jeden z naszych klientów mógł ograniczyć wykorzystanie wstępnie zadrukowanego papieru i dzięki temu zaoferować klientom większą elastyczność oraz oszczędność kosztów. Przejście z druku monochromatycznego na wstępnie zadrukowanych stronach kolorowych i możliwość tworzenia pełnokolorowych produkcji pozwoliło zmniejszyć łączne koszty logistyczne o 30 procent.

Jeśli chodzi o drukarnie wielkoformatowe i producentów oznakowań, duże możliwości w tym zakresie oferuje seria ploterów płaskich UV Océ Arizona. Wysoka jakość i większe zróżnicowanie nośników pozwalają dostawcom usług druku dywersyfikować ofertę poza konwencjonalną produkcję oznakowań i grafiki. 

Innowacyjność tej serii urządzeń kryje się w niemal nieograniczonych możliwościach druku na szerokiej gamie materiałów dekoracyjnych (m.in. tapetach, personalizowanych płytkach ceramicznych, meblach czy elementach oświetleniowych). Plotery Océ Arizona pozwalają także na druk materiałów reklamowych (POP/POS, szyldy podświetlane) czy krótkich serii opakowań, a także na druk wypukły.

Granice druku w zakresie jakości, wydajności i ograniczenia kosztów przesuwa też najnowszy ploter Canon typu roll-to-roll Océ Colorado 1640 z rewolucyjną technologią UVgel. 

Mark Lawn, dyrektor ds. profesjonalnych rozwiązań druku na Europę, Canon Europe, mówi: Popyt na druk wielkoformatowy stale rośnie, a producenci materiałów graficznych chcą rozwijać swoje możliwości produkcyjne. Dotychczas musieli godzić się na technologiczny kompromis między szybkością, jakością i różnorodnością obsługiwanych nośników. Wprowadzając ploter Océ Colorado 1640 z technologią UVgel, Canon oferuje optymalną równowagę między jakością, produktywnością, automatyzacją, szerokim zakresem zastosowań i redukcją kosztów operacyjnych. Drukarka wyznacza nowy standard druku z roli na rolę. Wszystko to pozwala rozszerzyć możliwości produkcyjne i otworzyć się na nowe źródła przychodów.

Wykorzystanie nowych możliwości cyfrowych

Postęp nie tylko w dziedzinie sprzętu, ale także oprogramowania i usług biznesowych Canon zwiększa zakres tego, co dostawcy usług druku mogą zaoferować swoim klientom. Jak wyjaśnia Mark Lawn: Współczesne rozwiązania software'owe pozwalają dostawcom usług druku wykorzystać swoje możliwości cyfrowe w nowy sposób, wychodząc poza sam druk i współpracując z klientami na innym poziomie – na przykład przy uruchamianiu kompleksowych, wielokanałowych kampanii, które są wykonalne i mierzalne, czy w procesie ponownego definiowania wkładu druku w efektywny marketing bezpośredni.

A korzyści te nie są ograniczone do marketingu wielokanałowego. Rozwój technologii umożliwia podobne przemiany w takich segmentach jak książki i czasopisma, tworząc dla drukarzy przestrzeń, by oferować wieloplatformowe rozwiązania do publikacji treści obejmujące druk i internet.

Inwestycja w potencjał biznesowy

Ostatnia dekada, pełna złożonych wyzwań dla firm drukarskich, pokazała, że rozsądne inwestycje technologiczne mogą decydować o tym, czy firma będzie wegetować, czy rozkwitnie – mówi Peter Wolff. – Jednak przy już okrzepłych procesach produkcji cyfrowej nie jest to obecnie kwestia zakupu technologii, lecz inwestycji w potencjał biznesowy.

Dostawcy usług druku muszą uświadomić sobie, dokąd zmierza ich firma, zanim podejmą inwestycje, i mieć pewność, że wybrany przez nich partner technologiczny zmierza w tym samym kierunku – wyjaśnia Wolff. – W naszych rozmowach z klientami dążymy do tego, by przekazać im jasną wizję tego, jak technologia rozwija się w ujęciu długookresowym, zanim przejdziemy do wspólnego nakreślenia, jak może ona wpływać na ich działalność i ją wspierać.

Generowanie wartości dla nabywców druku

Wielu menedżerów firm drukarskich jest nastawionych na produkcję, intuicyjnie koncentrując się na kontroli jakości, wydajności produkcji i zarządzaniu kosztami. Niewątpliwie zwiększona produktywność systemów druku, inteligentne procesy i przebiegająca bez zakłóceń całościowa automatyzacja procesów nadal mogą zapewnić firmom poligraficznym ogromne korzyści. Jednak ciągła koncentracja na kontroli i wydajności ściąga na dostawców usług druku ryzyko, że staną się graczami w grze o sumie zerowej, która nabywcy tych usług nie zapewnia w istocie żadnej wartości.

Łatwo jest dać się oszołomić obietnicami wydajności technicznej i zapomnieć o tym, by zwracać uwagę na większą wartość druku wykraczającą poza małe nakłady i szybką realizację. Zamiast dawać się porwać nowej technologii, musimy skoncentrować się na tym, jak może ona rozwiązywać problemy naszych klientów lub tworzyć dla nich nowe możliwości – przestrzega Lawn. – Kluczowe jest, by drukarze patrzyli dalej niż na specyfikacje techniczne, by wyobrażali sobie, jak technologia może wspierać ich w rozwijaniu wysokodochodowych usług opartych na ich kompetencjach. Dzięki temu otworzą się przed nimi niezmierzone możliwości.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Canon