IPEX 2002 pole cyfrowej bitwy
6 gru 2016 14:42

W dniach 9-17 kwietnia w Birmingham odbyły się największe w tym roku targi poligraficzne na œwiecie Đ IPEX 2002. Wystawę zdominował temat technologii cyfrowej, także w zakresie druku cyfrowego. iGen3 kontra NexPress Na ten ăpojedynekÓ branża czekała bardzo długo. ZapowiedŸ pojawienia się nowych systemów kolorowego druku cyfrowego, której towarzyszyły prezentacje prototypów już na targach DRUPA w 2000 roku, dodatkowo podgrzewała atmosferę. Wreszcie w ubiegłym roku na targach PRINT Heidelberg zademonstrował od dawna oczekiwanš rynkowš wersję maszyny NexPress, powstałej w kooperacji z Kodakiem. Xerox z kolei zaprezentował w Chicago testowš wersję nowego systemu DocuColor iGen3, w powstanie którego amerykański producent zainwestował 1 mld USD. Na targach IPEX oba urzšdzenia zaprezentowano już w wersjach komercyjnych; co więcej Đ Heidelberg jeszcze przed targami sprzedał na całym œwiecie ok. 150 egzemplarzy maszyny Nex-Press (głównie w USA), zaœ w pierwszym dniu targów IPEX firma podpisała największy do tej pory kontrakt na te urzšdzenia w Europie. Irlandzka firma VLM zakontraktowała aż cztery maszyny NexPress, które zakupiono z myœlš o nowej drukarni w Birmingham. Ze stoiska Xeroksa także dochodziły informacje o wstępnych zamówieniach na systemy iGen3, zarówno ze strony drukarń, jak i klientów instytucjonalnych (więcej na ten temat na s. 38). Czy warto było czekać? Z pewnoœciš tak; obie maszyny stanowiš groŸnš konkurencję dla małoformatowych maszyn offsetowych. Bez względu na różne opinie dotyczšce jakoœci oferowanej przez maszyny cyfrowe czy ceny urzšdzeń, druk cyfrowy osišgnšł stadium na tyle dojrzałe, że jest w stanie konkurować z klasycznymi maszynami w formacie B3. Tonerowy przeglšd targowy Poza Heidelbergiem i Xeroksem do walki o zdobycie tradycyjnego drukarza włšczyli się także inni dostawcy maszyn cyfrowych. Kilkanaœcie urzšdzeń opartych na stworzonej przez firmę Indigo technologii electroink, ale już pod nowymi nazwami, pokazał Hewlett-Packard. Podobnie jak na targach DRUPA, promocji urzšdzeń towarzyszyło jedno z najlepszych na targach ăprzedstawieńÓ z udziałem Bennego Landy Đ założyciela i twórcy Indigo Đ w roliÉ Gutenberga. Wœród nowych maszyn nie zabrakło modelu HP Indigo 1000, do niedwna znanego pod markš Platinum. Jest to udoskonalona wersja bardzo popularnej maszyny E-Print. W Polsce mamy już pierwszego użytkownika tego 6-kolorowego urzšdzenia Đ jest nim drukarnia Akcydens z warszawskich Lasek (reportaż na stronie 44). Do walki o klienta tradycyjnego włšczyła się także firma OcŽ. Już na ubiegłorocznych taragch CeBIT holenderski producent przedstawił zapowiadanš od kilku lat 7-kolorowš maszynę drukujšcš w formacie A4 Đ CPS 700. Urzšdzenie to było najważniejszym eksponatem stoiska OcŽ nie tylko w Birmingham, ale także w Poznaniu, gdzie na targach POLI-GRAF-PRODUKT maszyna ta miała swojš polskš premierę. Własne stoisko miał na targach Xeikon, po wielomiesięcznych perturbacjach finansowych przejęty przez belgijskš firmę Punch. Jednak najważniejszš informacjš ze stoiska firmy było podjęcie decyzji o zaprzestaniu produkcji wprowadzonych do oferty zaledwie dwa lata temu cyfrowych maszyn arkuszowych z serii CSP. Nowy właœciciel Xeikona zamierza skoncentrować się na udoskonalaniu technologii drukowania zwojowego. W zwišzku z powyższym nastšpi także przebudowa struktury sprzedaży urzšdzeń produkowanych przez Xeikona Đ wszystkie dotychczasowe umowy OEM będš odnawiane już na nowych warunkach. Na razie wiadomo, że MAN Roland jako jedyny partner Xeikona będzie mógł sprzedawać maszyny oparte na technologii belgijskiego producenta pod własnš markš. W zwišzku z wycofaniem ze sprzedaży maszyn arkuszowych z oferty MAN Rolanda zniknie model DICOpage. Pozostajš natomiast inne dwa urzšdzenia MAN Roland produkowane w oparciu o technologię Xeikona Đ DICOpress i DICOpack; obydwa były prezentowane przez niemieckš firmę w ramach Print City. Do walki w zakresie przemysłowego druku czarno-białego włšczył się także Canon. Na stoisku prezentowana była nowa w ofercie japońskiego producenta maszyna IR 110. Jest to OEMowa wersja urzšdzenia Heidelberg Digimaster 9110, sprzedawana kanałami dystrybucyjnymi Canona. Inkjet Đ w pogoni za drukiem tonerowym Nowš maszynę do druku kolorowego z rodziny VersaMark zaprezentowała firma Scitex Digital Printing. System o nazwie Vantage jest kierowany do użytkowników oczekujšcych możliwoœci drukowania w 100% zmiennych danych, w kolorze, opierajšcych swojš produkcję na różnego rodzaju drukach akcydensowych typu direct mailing czy drukach transakcyjnych, także ăna żšdanieÓ. Maszyna oferuje prędkoœć 850 stron A4 na minutę i w wersji kolorowej ma kosztować poniżej 500 tys. USD. Na razie Vantage produkuje wydruki o jakoœci raczej druku gazetowego, ale już koszt jednostkowy wydruku jest porównywalny z tradycyjnym offsetem. Scitex zapowiada, że nowa wersja maszyny, oferujšca znacznie wyższš jakoœć, pojawi się na rynku w 2003 roku. Maszyna izraelskiego producenta jest przykładem pogoni technologii inkjetowej za dominujšcš wcišż na rynku druku cyfrowego technologiš tonerowš. Jak wynika z analiz PIRA International, udział druku inkjetowego będzie w najbliższych latach rósł bardzo dynamicznie. Coraz większa liczba dostawców przymierza się do rychłego wypuszczenia na rynek nowych maszyn opartych na technologii inkjetowej. Agfa już dwa lata temu wzięła rozbrat z elektrofotografiš (odsprzedanie działu maszyn Chromapress firmie MAN Roland) i podpisała umowę z jednym z dwóch najważniejszych producentów głowic piezoelektrycznych Đ firmš Xaar. Nowa maszyna powinna pojawić się na rynku najpóŸniej na targach DRUPA 2004. Także Heidelberg przymierza się do inwestycji w technologię inkjetowš. Kilka miesięcy temu firma nawišzała współpracę z innym producentem głowic inkjetowych Đ firmš Spectra, której efekty majš być zaprezentowane za dwa lata. DICOweb Đ wersja heatsetowa Maszyna DICOweb firmy MAN Roland była jedynš pracujšcš na targach szerokowstęgowš maszynš drukujšcš. Tym razem niemiecki producent pokazał swojš ăperełkęÓ w 16-stronicowej wersji heatsetowej. DICOweb wcišż pozostaje jedynš maszynš typu computer-to-cylinder, oferujšcš bezpoœrednie naœwietlanie obrazu na stalowe cylindry, na których znajduje się specjalna powłoka o nazwie DICOtape. Po wykonaniu zlecenia powłoka jest zmywana, a następnie naœwietlany jest kolejny plik. Do naœwietlania stosowane sš głowice laserowe Creo wykorzystujšce technologię Squarespot. MAN Roland twierdzi, że cylindry wytrzymujš co najmniej 200 naœwietleń. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w kilku europejskich drukarniach rozpoczęły pracę pierwsze egzemplarze maszyny DICOweb. Jak poinformowała firma MAN Roland, jeszcze przed targami został podpisany kontrakt na pierwszy egzemplarz 16-stronicowy, zaœ w trakcie targów IPEX 2002 maszynę prezentowanš na stoisku zakupiła turecka drukarnia MAS Matbaacilik. DI Đ powtórka z DRUPY W zakresie maszyn offsetowych z wbudowanym systemem naœwietlania płyt tym razem nie pokazano żadnych nowoœci. W stosunku do targów DRUPA, gdzie nastšpił prawdziwy wysyp tego rodzaju urzšdzeń, zmieniło się tyle, że dziœ w zasadzie wszystkie z nich sš dostępne w wersjach komercyjnych. Stosunkowo ănajœwieższeÓ maszyny typu DI pokazały na targach firmy KBA i Heidelberg. W przypadku pierwszej z nich chodzi o urzšdzenie 46 Karat, drukujšce w formacie 34 x 46 cm. Jest to OEMowa wersja maszyny Ryobi 3404 DI, oferowana poprzez kanały sprzedaży niemieckiej firmy. Firma KBA prezentowała także drugi model typu DI ze swojej oferty Đ 74 Karat (format 52 x 74 cm), po raz pierwszy wyposażony w zintegrowany zespół lakierujšcy. Z kolei europejskš premierš Heidelberga była nowa wersja znanej maszyny Quickmaster DI Đ Pro, która pojawiła się w ofercie firmy na ubiegłorocznych targach PRINT w Chicago. Jak twierdzi Heidelberg, wersja Pro jest wydajniejsza od swojej poprzedniczki o 40%. Przypomnijmy, że Quickmaster był pierwszš maszynš DI na rynku, zaprezentowanš na targach DRUPA w 1995 roku. Do tej pory na całym œwiecie zainstalowano 1700 urzšdzeń, w tym dwa w Polsce. Oznacza to, że Heidelberg jest w tym segmencie zdecydowanym liderem, gdyż w sumie na całym œwiecie pracuje około 2000 maszyn typu DI. Swoje propozycje z segmentu computer-to-press oferowali także dostawcy japońscy. Bardzo widocznš promocję maszyny 3404 DI przygotowała niezwykle popularna w Wielkiej Brytanii firma Ryobi, która sprzedaje swoje maszyny także pod markami KBA 46 Karat (o czym była mowa nieco wyżej) i Xeroksa (DocuColor 233 DI, tylko w USA). Ryobi twierdzi, że na całym œwiecie pracuje już ponad 40 maszyn tego rodzaju. Komori wcišż promuje model Lithrone 40D jako jedynš maszynę typu DI w formacie B1. W ubiegłym roku w jednej z brytyjskich drukarń rozpoczęła pracę pierwsza na œwiecie maszyna tego typu. Półformatowy model 574 EPII DI promowała firma Sakurai, kolejny japoński producent, który wprowadził do sprzedaży maszynę tego rodzaju na targach DRUPA 2000. Maszynę w formacie B3 Đ TruePress 544DI Đ prezentował Screen; urzšdzenie wyposażono w system pomiaru gęstoœci farby TrueFit Advance. Maszyna typu computer-to-press była też obecna na stoisku Rotaprint Đ brytyjskiego dealera firmy Adast. Czeski producent pokazał tam czterokolorowš maszynę z serii AD 507 DI, opisywanš przez nas szerzej w Poligrafice nr 4/2002. Cyfrowe maszyny wielkoformatowe Targi IPEX 2002 były miejscem oficjalnej premiery firmy dotrix, która pod koniec ubiegłego roku wydzieliła się ze struktur Barco Graphics, łšczšcego się w tym samym czasie z Purup-Eskofot. Firma została przejęta przez grupę byłych pracowników Barco, a podstawowš częœć jej oferty stanowiš urzšdzenia cyfrowe i systemy workflow do ich sterowania. Najciekawszym eksponatem na stoisku firmy dotrix była maszyna the.factory, która w fazie prototypu była pokazana dwa lata temu na targach DRUPA. Jest to płaski wielkoformatowy system przemysłowy drukujšcy farbami UV na różnego rodzaju podłożach, przeznaczony na rynek produkcji opakowań i druków z zabezpieczeniami. Jak zapewnia producent, maszyna oferuje prędkoœć maksymalnš 200 m/h. Inne godne uwagi premierowe rozwišzanie to pierwsza w ofercie firmy Inca Digital maszyna przemysłowa Đ Eagle 44. Jest to wielkoformatowy płaski system drukujšcy farbami UV zprędkoœciš do 90 m2/h, oferujšcy wydruki o maksymalnym formacie 2,44 x 1,6 m. Na targach urzšdzenie było prezentowane na stoisku firmy Sericol, dystrybutora maszyn i dostawcy specjalnych farb UV stosowanych w maszynie. O dwóch kolejnych nowoœciach szerzej pisaliœmy w wydaniu majowym. Firma Vutek zaprezentowała na targach płaskš maszynę PressVu 180 EC, zaœ Agfa Đ wielkoformatowy system Grand Sherpa, oparty na technologii Mutoh. Warto zaznaczyć, że na targach IPEX zabrakło kilku kluczowych dostawców tego typu rozwišzań, m.in. firm Aprion, Nur czy Scitex Vision.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>