ISO 9002 dla Drukpolu
6 gru 2016 14:42

W dniach 8-9 sierpnia br. w Zakładzie Poligraficznym Drukpol odbył się audyt certyfikujšcy wdrożonego systemu zarzšdzania jakoœciš na zgodnoœć z normš PN-ISO 9002, przeprowadzony przez RW TUV Polska Sp. z o.o. Wynikiem audytu jest przyznanie zakładowi certyfikatu EN ISO 9002 w zakresie produkcji i œwiadczenia usług drukarskich technikš offsetowš, introligatorskich oraz uszlachetniania druków. Uroczystoœć wręczenia certyfikatu planowana jest na drugš połowę wrzeœnia. Drukpol jest zakładem pracy chronionej, należy w 100% do polskiego kapitału, a jedynym właœcicielem po odejœciu wspólników jest Krzysztof Kwiatkowski. Park maszynowy jest wymieniany co 2-3 lata. Kolejnymi nabytkami będš najnowsza wersja Heidelberga B1 z wie-żš lakierujšcš i maszyny do oprawy kalendarzy. Zakład specjalizuje się w drukach akcydensowych. Jego klienci to m.in.: Mercedes, PTK Centertel, TVP, agencje rekla-mowe Leo Burnett, Euro RSCG, Just, Studio P Andrzeja Pšgowskiego. Reportaż z Drukpolu zamieœciliœmy w nrze 1/2001 Poligrafiki. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>