Izby i fundacje – część I
6 gru 2016 14:50

Kiedy w kolejnym rankingu największych polskich firm na łamach „Polityki” (nr 18 z 2 maja 2009 r.) na „liście 500” w roku 2008 staraliśmy się znaleźć przedstawicieli branży poligraficznej, konkretnie drukarń, znaleźliśmy dwie: QuadWinkowski, pozycja nr 293 (rok temu 294) oraz… Schattdecor –miejsce 487. (rok temu nieobecny). Są natomiast wydawcy – głównie prasowi, dysponujący dużymi nowoczesnymi drukarniami, oraz producenci opakowań lub firmy zajmujące się reklamą – mające własne drukarnie. Co to oznacza dla branży poligraficznej? Teoretycznie wszystko jest w porządku. Poszczególne branże działają w ramach izb samorządowo-gospodarczych, np. Polska Izba Druku obejmuje ponad 100 podmiotów, drukarń i firm z nimi współpracujących. Jednak na rankingowej liście „Polityki” nie ma największej drukarni w Polsce, R. R. Donnelley Europe Sp. z o.o. w Krakowie należącej do amerykańskiego koncernu poligraficznego (największego w świecie)… Bywa też odwrotnie; niektórzy wydawcy prasowi uznają za celowe, aby ich drukarnie były członkami Polskiej Izby Druku. Natomiast można się znaleźć na liście 500 największych firm w Polsce, ale nie być członkiem Polskiej Izby Druku. Bo przynależność do izb samorządowo-gospodarczych w Polsce nie jest obligatoryjna. Całe szczęście, że istnieją też inne izby o charakterze przemysłowo-handlowym – polsko-zagraniczne. O ile liczba członków izb samorządowo-gospodarczych niewiele przekracza 100 podmiotów branżowych – a takie są wymogi powstania danej izby – to np. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa ma ich dziesięciokrotnie więcej: ponad tysiąc! A przecież przynależność tu też nie jest obligatoryjna… Ale nic nie dzieje się przypadkowo. Wynika to z ciężaru gatunkowego stosunków gospodarczych polsko-niemieckich. Może też z faktu, że pierwszym prezesem zarządu tej Izby został wybrany Polak. Najbogatszy – Jan Kulczyk, który obecnie po kilku latach jest honorowym prezesem… Warto zauważyć, iż w składzie aktualnego zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej znajduje się szef wydawnictwa Axel Springer Polska. Firma ta jest czołowym graczem na polskim rynku prasowym. Z własnymi drukarniami. O tych drukarniach w Polskiej Izbie Druku nic nie wiadomo… Dla branży poligraficznej w naszym kraju po izbie polsko-niemieckiej ważna jest izba polsko-szwajcarska. Maleńka Szwajcaria jest ważnym producentem maszyn, urządzeń i materiałów dla przemysłu poligraficznego w skali światowej. Przedstawiciele firm szwajcarskich są członkami Polskiej Izby Druku, obecnie są też w składzie władz PID. Zbyt mało wiemy w branży o działalności tej polsko-szwajcarskiej izby, choć jej dyrektor włada doskonale językiem polskim! Przed kilku laty podczas trwania kolejnych targów Poligrafia w Poznaniu miał miejsce… „Dzień Szwajcarski” (oczywiście poligraficzny, z pamiętnym referatem inż. Ryszarda Krzywickiego z firmy Erka). Po izbach niemiecko-polskiej i szwajcarsko-polskiej coraz ważniejsza staje się polsko-włoska. Istniejąca grupa firm włoskich produkujących maszyny, urządzenia oraz materiały dla branży poligraficznej została wzmocniona poprzez przejęcie z niemieckiego koncernu Koenig&Bauer produkcji maszyn wklęsłodrukowych przez włoski koncern Cerutti. Warto w naszej branży odnowić nieco zaniedbane ostatnio kontakty z Instytutem Włoskim w Warszawie. Coraz bardziej zdecydowanie działa na naszym rynku branżowym Japonia. Niewiele natomiast wiemy o działalności polsko-japońskiej izby gospodarczej. *** Dlaczego w tytule niniejszego opracowania znalazł się temat – obok izb gospodarczych – fundacji? Nieprzypadkowo. „Zjawisko fundacja” ma w naszym demokratycznym ustroju szerokie zastosowanie, tak w życiu społecznym, jak i gospodarczym. Akurat w branży poligraficznej ma jak dotychczas zastosowanie niewielkie. Poza inicjatywą łódzką, by wspomóc szkolnictwo poligraficzne systemem fundacyjnym, poszerzenie działalności fundacyjnej ze skali regionalnej na ogólnokrajową znalazło echo jedynie w Warszawie i Krakowie. Na razie echo… W trudnej sytuacji gospodarczej w skali światowej uwagi zawarte w tytule niniejszego opracowania adresowane są przede wszystkim do społecznych organizacji i stowarzyszeń. Możemy liczyć na sponsorów, mamy ich wielu – świadczy o tym ich pozytywny stosunek przy okazji imprez organizowanych przez naszą branżę. cdn.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>