Jak się sprzedaje introligatornia
6 gru 2016 14:42

Przed niespełna rokiem na naszych łamach opublikowaliœmy wyniki sprzedaży w zakresie arkuszowych maszyn offsetowych w Polsce. Ponieważ zestawienie to spotkało się z dużym zainteresowaniem, w tym zeszycie Đ przy okazji wzięcia ăpod lupęÓ tematu obróbki po druku Đ prezentujemy sprzedaż najważniejszych urzšdzeń introligatorskich w 2001 roku. Przygotowane przez nas tabele opierajš się na danych uzyskanych od najważniejszych dostawców systemów oferujšcych urzšdzenia introligatorskie dla drukarń arkuszowych. Poprosiliœmy o podanie wyników sprzedaży pięciu rodzajów asortymentu: krajarek, złamywarek, linii do oprawy bezszwowej (miękkiej), linii do oprawy twardej oraz zbieraczek. Nie braliœmy tym samym pod uwagę systemów pracujšcych w drukarniach zwojowych. Tylko z tego powodu ani razu w zestawieniu nie pojawia się np. firma Ferag, jeden z najważniejszych producentów linii ekspedycyjnych i obróbki po druku instalowanych za maszynami rotacyjnymi. Warto zauważyć, że dane z 2001 roku wskazujš na mniejszš od spodziewanej aktywnoœć drukarń w zakresie zakupów nowych urzšdzeń introligatorskich. Dlaczego liczby te nie sš wyższe? Bardzo trafnie ujšł sytuację na rynku postpress Stefan Piotrowski, nowy szef firmy MŸller Martini w Polsce, który w wywiadzie dla Poligrafiki (całoœć na stronie 56) powiedział m.in.: Największym konkurentem w sprzedaży nowych maszyn naszej firmy sšÉ używane maszyny MŸller Martini. Z pewnoœciš słowa te mogliby potwierdzić inni szefowie firm zajmujšcych się systemami obróbki po druku, oczywiœcie w odniesieniu do swoich produktów. Rynek handlu z drugiej ręki wcišż pozostaje poza wszelkš kontrolš, więc i szacunkowych danych na jego temat nie ma. Jednak zewszšd docierajš jednakowe opinie: rynek ten ma się bardzo dobrze, zwłaszcza wœród drukarń, których nie stać na urzšdzenia nowe. SS W wersji drukowanej miesięcznika pełna wersja wraz z tabelami.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>