Jak stworzyć opakowanie idealne
6 gru 2016 14:58

Podczas majowych targów interpack firma Sun Chemical ogłosiła „Manifest Opakowaniowy” – wykaz najważniejszych jej zdaniem warunków, które są niezbędne do stworzenia idealnego opakowania. Opracowany na podstawie licznych rozmów przeprowadzonych z właścicielami marek z całego świata, uwzględnia następujące kwestie: zgodność z przepisami, ochronę marki, politykę zrównoważonego rozwoju, personalizację informacji na ostatnim etapie produkcji opakowań, redukcję ich wagi, stabilność kolorystyczną, atrakcyjność wizualną, wydłużoną żywotność, podniesienie rangi opakowań do poziomu premium oraz doświadczenia konsumentów. Jednym słowem – formułuje wszystkie kluczowe funkcje, jakie musi spełniać opakowanie: praktyczną, informacyjną, promocyjną i sprzedażową. Zgodność z przepisami Jedną z najważniejszych zasad przyświecających tworzeniu idealnego opakowania jest zachowanie zgodności z międzynarodowymi przepisami prawnymi doty-czącymi zastosowanych przy jego produkcji surowców, materiałów oraz sposobów oznaczania i etykietowania. Jednocześnie musi ono spełniać coraz większe oczekiwania klientów – dla ponad połowy z nich bezpieczeństwo (także pod względem wykorzystanych do produkcji składowych) jest sprawą priorytetową. Kluczową kwestią stają się więc materiały o niskim stopniu migracji, stosowane do produkcji opakowań na wyroby wrażliwe: żywność, tytoń czy farmaceutyki. W ofercie Sun Chemical znajduje się wiele tego rodzaju rozwiązań, spełniających nawet najbardziej rygorystyczne normy (m. in. ISO 17025 dla produktów niskomigracyjnych). Są wśród nich: farby, atramenty, powłoki czy też chemia drukarska. Wszystkie cechuje kompatybilność z podłożami stosowanymi powszechnie przy produkcji opakowań, np. tekturą falistą czy materiałami giętkimi. Ochrona marki Jednym z największych wyzwań stojących zarówno przed właścicielami marek, jak i przed producentami opakowań jest zabezpieczenie oryginalnego wyrobu przed fałszerstwem. Dotyczy to aspektu związanego z bezpieczeństwem konsumenta, jak też z reputacją i zachowaniem integralności samej marki. Warto dodać, że wg badań przeprowadzonych przez Ipsos Mori (cytowanych w „Manifeście”) zdecydowana większość konsumentów uważa podróbki za produkty pojawiające się na rynku bezprawnie. Co ciekawe, 20 proc. przyznaje przy tym, że zdarza im się świadomie kupować produkty sfałszowane. Sam rynek fałszywek w skali świata jest wyceniany na ok. 1,8 bln USD. W tej sytuacji przed opakowaniem oraz metodami jego produkcji stoją szczególne wyzwania. Rozwiązania w zakresie ochrony marki muszą uwzględniać najwyższej jakości produkty, wśród których nie może zabraknąć specjalistycznych farb, powłok czy lakierów. W ofercie Sun Chemical znajduje się wiele tego typu rozwiązań, zarówno widzialnych dla oka ludzkiego, jak i możliwych do odczytania wyłącznie przez urządzenia wyposażone w laser UV czy IR. Do tych pierwszych należą m.in.: farby termochromowe (zmieniające kolor w zależności od temperatury), farby do nanoszenia mikrotekstu czy farby zmieniające kolor w zależności od kąta ich widzenia (serie SunShift/SunShift Premium). Drugie to m.in.: farby SunGuard UV Responsive i SunGuard Apolle (na podczerwień) oraz rozwiązania Hidden Indicia i SunLock Verigard. Polityka zrównoważonego rozwoju Proekologiczność, redukcja negatywnego wpływu na środowisko, zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju – te pojęcia coraz częściej odnoszą się do opakowań oraz marek, które za nimi stoją. Właściciele marek z całego świata zdają sobie bowiem sprawę, że – jak podaje „Manifest” w ślad za badaniami rynkowymi firmy Mintel z 2013. r. – ok. 40 proc. konsumentów wybrałoby przy zakupie opakowanie zawierające adnotację „przyjazne dla środowiska”. To grupa klientów, której żaden producent nie odważy się zlekceważyć. W odniesieniu do kwestii proekologicznych firma Sun Chemical dysponuje całym pakietem rozwiązań. Jest wśród nich system SunUno Solimax, umożliwiający korzystanie z jednolitego systemu farb, co pozwala zredukować ich zapasy magazynowe. Z kolei stworzone przez firmę funkcjonalne powłoki barierowe i kleje umożliwiają usuwanie zbędnych warstw z opakowań giętkich, co skutkuje niższą wagą opakowania, a co za tym idzie – mniejszymi kosztami związanymi z jego transportem i utylizacją. Pakiet rozwiązań pod wspólną nazwą Sun Branding Solutions pozwala z kolei –w ścisłej współpracy z właścicielem marki – na stworzenie opakowania optymalnego już na etapie projektu, przy uwzględnieniu różnych formatów i struktur, redukcji zbędnej objętości czy wręcz zmiany całej koncepcji. SunInspire z kolei to seria farb i powłok pozwalających na uzyskanie różnych efektów specjalnych, bez zwiększania negatywnego wpływu na środowisko. Przykładowo zastosowanie specjalnej farby metalicznej wyłącznie w miejscach, gdzie jest to konieczne, może wpłynąć na redukcję stosowanych podłoży metalizowanych. Powłoki SunLase umożliwiają wprowadzanie personalizacji na opakowaniu, redukując ilość wykonywanych przeddruków i zwiększając elastyczność w zakresie finalnej obróbki. Udział Sun Chemical w projekcie PantoneLIVE pozwala na zachowanie stabilności kolorystycznej, co skutkuje mniejszą ilością ewentualnych błędów w całym cyklu produkcyjnym. Stabilność kolorystyczna Według cytowanych w „Manifeście” danych z bloga kissmetrics.com właśnie ostatni z wymienionych elementów – kolorystykę opakowania – aż 85 proc. konsumentów uważa za kluczowy powód zakupu danego produktu. W tym kontekście zachowanie jakości oraz spójności/stabilności barwnej staje się fundamentalne z punktu widzenia właściciela marki. Sun Chemical przychodzi tu z pomocą, oferując kompatybilność z systemem PantoneLIVE – działającą „w chmurze” biblioteką kolorów. Pozwala ona dopasować odpowiedni kolor (także specjalny, korporacyjny) i farbę z oferty Sun Chemical w zależności od stosowanych w branży opakowaniowej podłoży drukowych (takich jak brązowa tektura falista typu kraft, folia transparentna, karton czy etykieta). Wszystko dzięki zintegrowaniu systemu PantoneLIVE z globalną, dostępną online platformą kolorystyczną Sun Chemical, zawierającą wszystkie rodzaje i gatunki farb produkowane przez koncern. Personalizacja na ostatnim etapie produkcji Jak wynika z cytowanych przez „Manifest” badań rynkowych, do 2017 roku liczba etykiet zadrukowywanych z zastosowaniem personalizacji podwoi się, osiągając poziom 150 mld arkuszy. Na bardzo konkurencyjnym rynku, gdzie krótszy czas dotarcia do klienta staje się coraz ważniejszą kwestią, firmy starają się zwiększyć swoją elastyczność w obszarze dodawania informacji na opakowaniu w ostatniej chwili, na końcu cyklu produkcyjnego. Odpowiedzią Sun Chemical na te potrzeby rynkowe jest SunLase – rozwiązanie pozwalające na laserowe wprowadzanie tego typu danych w technologii cyfrowej. Może ono znaleźć zastosowanie zarówno na rynku opakowań pierwotnych, jak i wtórnych. Pozwala na szybkie, bazujące na indywidualnych danych wprowadzanie różnych informacji: kodów QR czy kodów kreskowych. Zdaniem Sun Chemical, laserowe nanoszenie informacji ma tę przewagę nad powszechnym przy tego typu aplikacjach ink-jetem, że pozwala na osiągnięcie wyższej jakości obrazu, eliminuje koszty związane z dodatkowym etykietowaniem, usuwa z procesu rozpuszczalniki i gumy, a także umożliwia zastosowanie bardziej czułych podłoży (które w przypadku innych technik mogłyby ulec zniszczeniu). Redukcja wagi opakowania Jak wynika z danych cytowanych w „Manifeście”, dzięki obniżeniu wagi opakowań na buty sieć handlowa Walmart zredukowała ilość zużywanego papieru o 43 proc., co przełożyło się na 28 proc. obniżkę kosztów. Trend ten jest zauważalny także w innych obszarach, gdzie opakowanie stanowi przedmiot codziennego użytku. Z tego względu coraz bardziej na znaczeniu zyskują opakowania giętkie, które są lżejsze w porównaniu z innymi surowcami. Charakteryzują je także inne zalety: wysoka funkcjonalność (ceniona w branżach takich jak kosmetyczna czy gospodarcza), niższe koszty transportu czy większa przyjazność dla środowiska. Obecnie typowe opakowanie giętkie składa się z 3-4 warstw materiału, dzięki któremu nabierają one odpowiedniej struktury i elastyczności. Za sprawą firmy Sun Chemical i jej rozwiązania pod nazwą SunLam jedną z tych warstw można wyeliminować. SunLam bowiem to nic innego jak odporny na tlen klej do laminacji lub powłoka barierowa, która zastępuje warstwę ochronną opakowania. Co istotne, jest ona dostosowana także do opakowań na żywność. Żywotność opakowania Okres, przez jaki opakowany produkt może być używany, również stanowi jedno z kluczowych zagadnień, na jakie zwracają uwagę właściciele marek. Jednym z rozwiązań w tej dziedzinie są innowacyjne technologie w rodzaju odpornych na tlen powłok i klejów barierowych, które są aplikowane pomiędzy dwie warstwy opakowania. Tego rodzaju funkcjonalne powłoki i kleje znajdują się m.in. w ofercie Sun Chemical, chroniąc zapakowane towary przed szkodliwym działaniem tlenu, promieniowania UV i innych czynników zewnętrznych. Atrakcyjność wizualna Jak podaje „Manifest”, potrzeba zaledwie 6 sekund, by przyciągnąć uwagę konsumenta atrakcyjnym wyglądem opakowania i „wymusić” tym samym decyzję o zakupie produktu, co często decyduje o sukcesie rynkowym jego producenta. Aby pomóc właścicielom marek w doborze odpowiedniego rodzaju uszlachetnienia czy efektów specjalnych, firma Sun Chemical stworzyła serię farb i powłok pod wspólną nazwą SunInspire. Jak zapewnia producent, dodają one opakowaniom swoistej „magii wizualnej”, umożliwiając nanoszenie niestandardowych, atrakcyjnych dla oka efektów specjalnych: fluorescencyjnego czy fosforyzującego. Powłoki nadają efekt matu bądź połysku, zaś specjalnie zaprojektowane lakiery pozwalają na osiągnięcie efektu wypukłości. Z kolei specjalne powłoki opalizujące powodują, że kolor opakowania zmienia się w zależności od kąta widzenia. Najnowszy wzornik zawierający 21 różnych efektów uszlachetniania – SunInspire 2014 Samples Box – został przez firmę zaprezentowany na targach interpack. Opakowanie „plus” Według cytowanego w „Manifeście” raportu firmy Mintel ponad połowa klientów jest zdania, że opakowanie staje się bardziej wartościowe, jeżeli zawiera dodatkowe informacje, np. o specjalnych ofertach, promocjach bądź przepisach. Mówimy wówczas o opakowaniu „plus” – oferuje ono bowiem wartość dodaną. Aby wyjść naprzeciw potrzebom rynkowym w tym zakresie, firma Sun Chemical stworzyła specjalny dział – Sun Branding Solutions. Zajmuje się on – w ścisłej współpracy z właścicielami marek – tworzeniem opakowań „optymalnych” z punktu widzenia ich wyglądu, funkcjonalności, przydatności, atrakcyjności wizualnej. Wszystko przy zachowaniu spójności kolorystycznej, tak ważnej w przypadku barw korporacyjnych. W stworzeniu opakowania „plus” mogą być również pomocne farby i powłoki ze wspomnianej wcześniej serii SunInspire. Specjalne efekty i uszlachetnienia to skuteczny sposób na podniesienie „wartości” opakowania w oczach konsumenta. Doświadczenia klientów Cytowany wcześniej raport firmy Mintel zawiera jeszcze jedną kluczową dla producenta opakowań informację: aż 9 z 10 konsumentów uważa, że opakowanie utrzymujące świeżość znajdującej się w nim żywności jest niezwykle ważne i cenne. Fakt ten musi we współczesnym świecie korelować także z innymi cechami opakowania: funkcjonalnością, estetycznym i atrakcyjnym wyglądem, odpowiednimi warunkami do transportu czy możliwością poddania go recyklingowi. Firma Sun Chemical uważnie wsłuchuje się w te głosy, dzięki czemu jej oferta farb, lakierów, powłok i innych materiałów eksploatacyjnych dedykowanych branży opakowań jest z roku na rok coraz bogatsza i dostosowana do potrzeb rynkowych. Opracowano na podstawie materiałów firmy Sun Chemical