Jak zoptymalizować procesy produkcyjne i logistyczne?
24 lut 2022 14:45

Krótszy czas realizacji zamówień, zwiększenie przychodów, optymalizacja łańcucha dostaw, dynamicznie zarządzany harmonogram produkcyjny czy monitorowanie stanu realizacji prac na podstawie rzeczywistych danych. To tylko część z dużej puli korzyści, jakie może przynieść system, który z sukcesami wdrażamy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Cały czas inwestujemy w rozwój naszej technologii i jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości odmieni ona funkcjonowanie firm wielu branż produkcyjnych.

W ramach stałego rozwoju naszej technologii postawiliśmy sobie za cel opracowanie grafowego modelu procesów produkcyjno-logistycznych. Aby go wykonać, konieczne są identyfikacja skomplikowanej sieci powiązań i dogłębna analiza zależności między procesami w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Na podstawie tej wiedzy oraz zdobytych danych wzbogacimy nasz system, co pozwoli na kompleksowe rozwiązywanie problemów planistycznych związanych z elementami łańcucha dostaw.

Optymalizacja to klucz do zwiększenia konkurencyjności

Nową funkcjonalnością systemu Nexelem będzie m.in. dostarczanie sugestii, w jaki sposób można zmienić ułożenie kolejek procesów produkcyjno-logistycznych przy zachowaniu krytycznych parametrów takich jak termin realizacji zlecenia. Dzięki temu firmy z branży fleksograficznej będą mogły podnieść swoją konkurencyjność na rynku.

Obszary, nad którymi trwają intensywne prace, dotyczą:

– optymalizacji transportu surowców,

– optymalizacji produkcji półproduktów,

– minimalizacji przestojów maszyn,

– optymalizacji kolejności wykonywania procesów w czasie rzeczywistym – reagowanie na zmiany w planie,

– prognozowania czasu wykonywania zlecenia, biorąc pod uwagę aktualnie zaplanowane zlecenia oraz zależności między nimi,

– podpowiadania optymalnych ekonomicznie zmian harmonogramu czasu pracy pracowników i maszyn.

Obecnie na rynku trudno o tak kompleksowe, nowoczesne narzędzie, które umożliwiłoby zautomatyzowane planowanie produkcji pod względem m.in. kolejkowania zadań, symulacji procesów produkcyjnych, z uwzględnieniem aktualnego i przyszłego stanu przedsiębiorstwa, wspomagania procesów decyzyjnych, optymalizacji logistyki wewnętrznej i zewnętrznej czy minimalizowania kosztów produkcji.

Działania te wymagają dużego nakładu pracy związanego z analizą wszystkich możliwych scenariuszy. W związku z tym obecnie planiści ograniczają swoją pracę do analizy kluczowego elementu procesu, który zabiera najwięcej czasu. Plan tworzony w taki sposób nie uwzględnia jednak analizy ekonomicznej całego łańcucha dostaw, a jedynie krytyczne założenia zleceń, tj. termin realizacji zamówienia.

W takim podejściu ciężko zminimalizować czas realizacji, który jest jednym z kluczowych elementów budowy przewagi konkurencyjnej. Ponadto skupienie się jedynie na zapewnieniu terminu realizacji nie maksymalizuje zysku przedsiębiorstwa w takim stopniu, jak byłoby to możliwe w przypadku optymalizacji całego łańcucha dostaw z uwzględnieniem większej liczby parametrów.

Problemy i zmienne

Przedsiębiorstwa działające w branży produkcyjnej codziennie przyjmują dziesiątki nowych zleceń. Każde zlecenie może rozbudowywać graf zależności, a kolejność elementów w kolejkach może wymagać modyfikacji. Na tym etapie wskazane jest, aby osoba przyjmująca zamówienia mogła uzyskać odpowiedź na pytania:

Jaki jest możliwy termin realizacji zamówienia z uwzględnieniem daty dostarczenia materiałów od klienta i aktualnego planu produkcyjnego?

Na kiedy klient powinien dostarczyć materiał, aby produkcja była możliwa na wskazany przez niego termin, z uwzględnieniem aktualnego planu produkcyjnego?

Ponadto warto podkreślić, że plan produkcyjny podlega ciągłym zmianom. Czynniki, które mogą wpływać na jego zmienność, to:

– opóźnienia w produkcji poszczególnych elementów,

– opóźnienia w dostawach surowców,

– zmiany harmonogramu kolejek pracy maszyn oraz pracowników,

– zmiany zależności w ramach prognoz dla poszczególnych zleceń wynikające ze zmian w zamówieniach od klientów.

Wobec tylu zmiennych uruchomienie algorytmu przeliczającego kolejkę zleceń może okazać się niewystarczające, gdy automatyczne planowanie uruchamiane byłoby np. raz na dobę przez kierownika produkcji.

Aby optymalizacja mogła przynosić wymierne korzyści oraz aby nie powodowała dodatkowych problemów poprzez usztywnienie planu, inteligentne przeliczanie kolejek oraz zależności musi być wykonywane w czasie rzeczywistym lub z bardzo niewielkim opóźnieniem. To właśnie będą gwarantować nowe funkcjonalności, nad  którymi obecnie pracujemy w Nexelem.

Kluczowe funkcjonalności i korzyści

Grafowa reprezentacja łańcucha dostaw – czyli szybki dostęp do danych dotyczących wszystkich procesów w ramach wybranego zamówienia

Gwarantuje to całościowe spojrzenie na procesy i identyfikowanie wąskich gardeł przez kadrę zarządzającą – dzięki temu będą możliwe optymalizacja transportu surowców, produkcji półproduktów oraz minimalizacja przestojów maszyn.

Redukcja średniego czasu realizacji zleceń (lead time)

Umożliwi to całościową optymalizację czasu realizacji zleceń (produkcję oraz logistykę), co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa.

Redukcja czasu reakcji na zdarzenia zmieniające 

dane dotyczące planu produkcyjnego, tj. nowe zamówienia, opóźnienia, awarie maszyn 

System umożliwia optymalizację kolejności zadań w kolejkach na bieżąco (przeliczenie propozycji zoptymalizowanego planu będzie wyzwalane w stałym, jak najkrótszym okresie). Dzięki takiej funkcjonalności system będzie mógł proponować optymalne zmiany w planie zadań produkcji oraz logistyki w formie powiadomień.

Opracowana przez nas technologia podnosi ponadto efektywność pracowników, przyniesie oszczędności energii elektrycznej i pozwoli na zoptymalizowanie przestrzeni magazynowej. Korzyści będą też widoczne na polu komunikacyjnym – system zapewni sprawniejszą wymianę wszelkich informacji.

Co ważne, nasze rozwiązanie będzie dostępne w formie oprogramowania umożliwiającego integrację poprzez API z dowolnym systemem wdrożonym w przedsiębiorstwie.

Możesz być częścią rewolucji technologicznej w branży fleksograficznej

Jeśli działasz w branży fleksograficznej/opakowań i jesteś zainteresowany wykorzystaniem najnowszych technologii w rozwoju swojego przedsiębiorstwa, możesz zostać częścią naszego projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie grafowego modelu procesów produkcyjno-logistycznych oraz holistycznych metod optymalizacji łańcucha dostaw przedsiębiorstw z branży fleksograficznej” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do projektu zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane usprawnieniem i optymalizacją procesów oraz zwiększeniem rentowności przedsiębiorstwa. Wspólnie jesteśmy w stanie opracować rozwiązania, które przyniosą Twojej firmie maksimum korzyści. 

Opracowano na podstawie materiałów firmy VirtusLab