Jak zyskać na wojnie cenowej
3 lut 2017 14:01

Konica Minolta, światowy producent kompleksowych rozwiązań w zakresie druku produkcyjnego, rozszerzył swoje portfolio o urządzenia dedykowane segmentowi przemysłowych maszyn poligraficznych. Tym samym firma z sukcesem weszła na rynek druku przemysłowego.

Firma Konica Minolta w ostatnim czasie zwróciła uwagę na zjawisko erozji marż, czyli systematycznego spadku cen na rynku usług poligraficznych. Zjawisko to doprowadziło do sytuacji, w której osiągane zyski nie rosną proporcjonalnie do wzrostu wartości rynku. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat (2010-2016) wartość sprzedaży na rynku poligraficznym wzrosła o około 30 proc. Konica Minolta zdecydowała się bliżej zbadać to zjawisko. W ramach współpracy z firmą badawczą PwC przeprowadziła badanie rynku poligraficznego w Polsce, a na podstawie uzyskanych wyników stworzyła raport „Czynniki kształtujące ceny usług poligraficznych”. Wnioski płynące z badania jednoznacznie wskazują, że konkurencja na rynku poligraficznym w Polsce opiera się przede wszystkim na oferowaniu klientom jak najniższej ceny. Mamy do czynienia z tzw. wojną cenową. 

07Biorąc pod uwagę panującą sytuację Konica Minolta, jako lider technologii druku i cyfrowego uszlachetniania, zdecydowała się przedstawić, jak zyskać na tej wojnie cenowej. Na tegorocznych targach RemaDays 2017 zaprezentuje ciekawe i nowatorskie rozwiązania pomagające z jednej strony wyróżnić się na tle konkurencji – „Wyróżnij się albo zgiń”, a z drugiej pokazać, jak przez proste wykorzystanie wartości dodanych, jakie oferują druk i uszlachetnienie cyfrowe, „Zyskać na wojnie cenowej”. W jednym miejscu stworzy punkt spotkań dla właścicieli drukarń, agencji kreatywnych i klientów. Stoisko zostanie podzielone na dwie strefy dedykowane poszczególnym grupom. Część przeznaczona dla drukarń zostanie zatytułowana „Jak zyskać na wojnie cenowej”, natomiast strefa dla twórców kreacji będzie nosić tytuł „Wyróżnij się albo zgiń”. Takie rozwiązanie pozwoli zaprezentować nowatorskie możliwości, jakie daje cyfro-we uszlachetnianie materiałów, a prezentacja nowych rozwiązań zobrazuje wzrost wartości oferty oraz siły jej przekazu reklamowego. Zwiększanie wartości materiałów jest możliwe dzięki unikalnym urządzeniom Konica Minolta – MGI Jetvarnish 3DS + IFoil oraz Meteor Unlimited Colours. Pierwsze rozwiązanie pozwala na cyfrowe uszlachetnienie lakierem 3D wraz z nakładaniem folii hot-stamping. Tego typu urządzenie otwiera nowe możliwości w dziedzinie cyfrowego uszlachetniania gotowych wydruków na arkuszu czy roli. Drugie rozwiąza-nie – Meteor Unlimited Colours umożliwia z kolei cyfrowe uszlachetnianie folią metaliczną oraz druk kolorów metalicznych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Podczas tegorocznych targów Rema-Days klienci odwiedzający stoisko Konica Minolta dowiedzą się również, jaką rolę powinna odgrywać nowoczesna drukarnia w procesie dialogu trójstronnego. Dodatkowo zostaną zaprezentowane innowacyjne rozwiązania z zakresu Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality), której przykładem może być popularna gra na urządzenia mobilne „Pokemon Go!”. Sukces, jaki odniosła wspomniana aplikacja, wskazuje na duży potencjał biznesowy technologii Rozszerzonej Rzeczywistości, co może być wykorzystane zarówno przez drukarnie, jak i agencje kreatywne w celu wzmocnienia przekazu marketingowego, skierowanego do klienta końcowego. 

Kładąc nacisk na podział grup docelowych wiodących linii produktowych, Konica Minolta zdecydowała się na zmianę marki wszystkich urządzeń dedykowanych rynkowi druku produkcyjnego i przemysłowego. Nowa marka Accurio Konica Minolta będzie teraz widoczna na każdym nowym urządzeniu z tego segmentu. Natomiast marka bizhub pozostanie na wszystkich produktach typu office.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Konica Minolta