Jakon to perfekcja
6 gru 2016 14:42

JAKON jest przykładem na to, że polski kapitał i polska rzetelnoœć to gwarancja najwyższych standardów w zakresie dostaw asortymentu rynku poligraficznego. Jako 11-letnia firma posiada bogate doœwiadczenia i receptę na zaufanie partnerów handlowych w biznesie. To trudna sztuka, ale JAKONowi się udało. Tu wszystko jest perfekcyjne: od towaru poczšwszy, przez usługi, a na siedzibie skończywszy. W goœcinnych progach Historia JAKONU rozpoczęła się 11 lat temu w Warszawie. Pierwszy oddział regionalny pojawił się w Kielcach już po roku działalnoœci. Od 1999 roku firma dysponuje własnym Centrum Logistyki, Biurem i Oddziałem Handlowym w Piasecznie k. Warszawy. Na powierzchni 5000 m2, w klimatyzowanym magazynie wysokiego składowania, posiadajšcym system informatyczny umożliwiajšcy właœciwe zarzšdzanie zasobami, można znaleŸć bogatš ofertę wysokiej klasy papierów, kartonów, folii i materiałów poligraficznych Đ razem ponad 1600 pozycji. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Nowa lokalizacja zapewnia sprawny transport towarów do Klientów, gwarantujšc regularnoœć i niezawodnoœć dostaw. W nowe millennium JAKON wszedł imponujšco. W Piasecznie k. Warszawy otwarto nowš siedzibę, która zachwyca przyjaciół, klientów i kontrahentów już od progu. Doskonała kolorystyka, utrzymana w charakterystycznej dla firmy, szaro-zielonej tonacji, przestronne i pełne œwiatła powierzchnie biurowe oraz niecodzienna konstrukcja architektoniczna sš dowodem wysokiej klasy i dobrego wyczucia smaku. Rotundy, przeszklenia, tarasy i balkony to wspólne dzieło autorstwa znanego warszawskiego architekta Jerzego Heymera oraz Dyrektora Generalnego firmy Jana Dziedzica. Wyrafinowane poczucie estetyki kieruje zainteresowania firmy w stronę promocji współczesnej sztuki i artystów. Specjalnie dla JAKONU powstanie seria obrazów pędzla znakomitego i cenionego artysty, Józefa Krzysztofa Oraczewskiego. Będš one zdobić siedzibę firmy oraz podkreœlać charakter gustownie zaaranżowanych wnętrz. JAKON jako prawdziwie polska kolebka biznesu, o 100% rodzimym kapitale, i iœcie polskie wizje artystyczne J.K. Oraczewskiego wspólnie stworzš zapewne doskonałš estetycznie harmonię. Zawsze w zasięgu ręki Firma służy swoim Klientom radš i pomocš w 17 różnych punktach Polski Đ oddziałach handlowych (Białystok, Bydgoszcz, Gdynia, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, ŁódŸ, Olsztyn, Piaseczno, Poznań, Szczecin, Wrocław, 3 x Warszawa), które stanowiš dobrze zorganizowanš sieć, z odpowiednim zapleczem magazynowym i transportowym. Sprawny i dopracowany system logistyczny sprawia, że dostęp do towarów jest stały, z gwarantowanš cišgłoœciš dostaw i powtarzalnoœciš ich jakoœci. A jakoœć wynika z dystrybuowanego asortymentu. Produkty oferowane przez firmę to towary produkowane przez œwiatowe firmy, takie jak: M-real, Zanders, StoraEnso, IP Kwidzyn, Trebruk Kostrzyn, Jackstadt, Samuel Jones, Koehler, Klippan, Folex, Curtis Fine Paper, Gmund, Michael Huber, Sicpa, Proll i Kodak. Cały czas oferta wzbogacana jest o nowoœci pojawiajšce się na rynkach œwiatowych. Wœród asortymentu można znaleŸć wszelkiego rodzaju papiery i folie: offsetowe, etykietowe, kartony i papiery dwustronnie powlekane, kartony chromolux, folie samoprzylepne i biurowe, papier kserograficzny, folie magnetyczne i do reklamy podłogowej czy kalki kreœlarskie. Ponadto dostępne sš też inne materiały poligraficzne, jak farby offsetowe, sitodrukowe i œrodki pomocnicze do druku. Od momentu wynalezienia papieru człowiek dšży do jego udoskonalenia, podniesienia jakoœci, trwałoœci i wszechstronnoœci zastosowań. Tak czyniš też producenci asortymentu dystrybuowanego przez JAKON. Piękno, trwałoœć Đ gwarancja długowiecznoœci i perfekcyjnie dopracowane szczegóły to zalety, którymi odznaczajš się np. takie serie, jak Grand Style czy Ikono. Starzenie się papieru jest nierzadko zmorš wielu grafików, designerów, artystów i poligrafów. Dzięki minimalnej iloœci wypełniaczy i rozjaœniaczy oraz neutralnemu pH i brakowi chloru oraz kwasu w swoim składzie papiery te nie żółknš i nie starzejš się. Poszukujšcy połšczenia klasycznego piękna i nowoczesnoœci odnajdš swe fantazje na arkuszach papierów z rodziny Grand Style. Tak dystyngowanej serii papierów nie bez powodu nadano nazwy znanych œwiatowych dynastii, jak np. Bonaparte, Richelieu, Aragon czy Grimaldi. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest klasyczna elegancja i trwały znak czasu, seria Grand Style jest niezastšpiona. Alternatywnš propozycję realizacji zadruku różnorodnych powierzchni grafikš czy fotografiš stanowi linia Fun Line, wybór folii powlekanych i papierów do druku ink-jet. W efekcie realizacji projektu na materiałach tej serii otrzymujemy precyzyjny produkt finalny, który cechujš trwałoœć kolorów, doskonały efekt optyczny oraz wysoka rozdzielczoœć i możliwoœć reprodukcji. Fun Line to zarówno oferta skierowana do masowego klienta, jak i do profesjonalistów, dla których jest to wiarygodny i efektowny sposób na pomocniczy wydruk. Należy też podkreœlić, że prawdziwš furorę robi papier Transfer Jet, przeznaczony do przenoszenia na koszulki, czapki i inne tekstylia własnych projektów. Tzw. prasowanka jest wydrukiem atramentowym, który przenosi się, za pomocš żelazka, na wybranš powierzchnię. I to wszystko w zasięgu ręki! Imponujšce efekty przynosi także druk na papierze Canvas Jet Đ płóciennej tkaninie do drukowania reprodukcji malarskich i innych motywów graficznych. Przypomina on obraz olejny i nadaje grafice wyglšd klasycznego dzieła. Nie sposób wymienić walorów wszystkich produktów oferowanych przez JAKON. Warto jednak zwrócić uwagę na interesujšce materiały dla artystów, grafików i designerów z serii Watermarks, Balkis i Fine Papers. To propozycje oryginalnego i profesjonalnego utrwalania konkretnych obrazów i informacji na arkuszach z indywidualnym znakiem wodnym, na ozdobnych kartonach o wysokich gramaturach czy na stylizowanych papierach. Te produkty pozwolš rozwinšć skrzydła fantazji przy realizacji projektów promocyjno-reklamowych, zestawów firmowych, zaproszeń, wizytówek, kart menu, teczek czy eleganckich opakowań. Pięknie też prezentujš się przy promocji wszelkiego rodzaju działalnoœci artystycznej i kulturalnej. Dokonujšc wyboru właœciwego noœnika dla swoich projektów warto pamiętać, że jest to pierwszy stopień na drodze do ich doskonałoœci. Właœnie moment wyboru odpowiedniego materiału decyduje często o powodzeniu finalnego projektu. Specjaliœci z JAKONU znajš walory swojego asortymentu, dlatego na ich dobrš radę można zawsze liczyć. To bardzo trudna sztuka perfekcyjnie dobrać papier, folię czy inny noœnik do realizowanego projektu. Bez wštpienia jednak profesjonaliœci wiedzš, że właœciwy materiał podnosi walory estetyczne danej pracy, a zły wybór może zakłócić harmonię nawet najlepszego graficznego dzieła. Adres siedziby PHU JAKON 05-500 Piaseczno ul. Armii Krajowej 2 tel. (0-22) 711 99 00 fax (0-22) 711 99 01 e-mail: jakon@jakon.com.pl http://www.jakon.com.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>