Jakość w standardzie
6 gru 2016 14:51

Pion Drukarnia Skarbowa PWPW SA wykorzystuje najnowsze oprogramowanie firmy GMG. Jego dostawcą była wybrana na zasadzie przetargu firma Grafikus Systemy Graficzne Sp. z o.o. Celem każdej drukarni jest sprostanie oczekiwaniom klientów. Pion Drukarnia Skarbowa PWPW SA nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Uważamy, że standaryzacja procesu drukowania do najnowszych norm z serii 12647 jest pewnym znormalizowanym gwarantem jakości i dlatego szukaliśmy rozwiązania, które spełniłoby nasze oczekiwania i pozwoliło wykorzystać już posiadane przez nas narzędzia jak np. Image Control – mówi Danuta Tyrowicz, standardization manager w Pionie Drukarnia Skarbowa PWPW SA. – Dlatego zdecydowaliśmy się na zakup zarówno oprogramowania ułatwiającego proces standaryzacji, jak i rozwiązań z zakresu color managementu – proofingu i oprogramowania do konwersji barwnej. Mercedes color managementu Zgodnie z obowiązującymi procedurami ogłoszono przetarg. Założeniem systemu miała być pełna kontrola nad kolorystyką od początku do końca i automatyzacja pracy osób zatrudnionych w przygotowalni. Obecnie Pion Drukarnia Skarbowa PWPW jest w stanie uzyskać certyfikowaną, zrastrowaną odbitkę próbną z każdej pracy zleconej przez klienta, a dzięki  wdrażanej standaryzacji (wszyscy wiemy, że ten proces tak naprawdę nigdy się nie kończy) firma jest też w stanie uzyskać odbitkę nakładową zgodną z proofem. Przetarg wygrała firma Grafikus Systemy Graficzne Sp. z o.o., na zasadzie wyłączności reprezentująca firmę GMG na polskim rynku. Pion Drukarnia Skarbowa PWPW SA szukał rozwiązania komplementarnego zarówno co do obsługi, jak i wymaganych urządzeń – wspomina Sylwia Adamczyk, dyrektor działu sprzedaży maszyn w firmie Grafikus Systemy Graficzne Sp. z o.o. – Systemy proponowane przez GMG spełniły to wymaganie. Dzięki temu, że programy pochodzą od jednego producenta, wdrożenie i przeszkolenie pracowników odbyło się bardzo sprawnie. Co więcej, wszystkie zakupione przez Drukarnię Skarbową programy obsługuje jedno urządzenie pomiarowe; miało to wpływ na sumaryczny koszt rozwiązań. Poza tym systemy GMG mają opinię Mercedesa w klasie rozwiązań szeroko pojętego color managementu. Jakość na piątkę z plusem W Pionie Drukarnia Skarbowa PWPW zainstalowano 5 rozwiązań GMG: ColorProof o5, Dot Proof Module, Proof Control, Print Control plus Rapid Check oraz ColorServer Pro. Zakupione zostało również urządzenie pomiarowe X-Rite EyeOne, które służy zarówno do certyfikacji proofów, tworzenia profili, jak i przeprowadzania pomiarów w procesie standaryzacji czy kontroli odbitek nakładowych. GMG ColorProof to rozwiązanie sprawdzone i uznane – mówi Sylwia Adamczyk. – W ostatnich latach GMG ColorProof o4 zdobył w wielu krajach pozycję najbardziej profesjonalnego oprogramowania służącego do produkcji cyfrowych wydruków próbnych. Potwierdzają to najwyższe miejsca zajmowane przez GMG w konkursach proofingowych, organizowanych przez niezależne organizacje takie jak: BVDM, ECI, IPA czy TAGA. Sukcesy poprzedniej wersji programu przyczyniły się do rozpoczęcia prac nad nowym programem GMG ColorProof wersja o5, która oferuje użytkownikom liczne dodatkowe funkcje, a także nowy odświeżony interfejs zapewniający intuicyjną obsługę oprogramowania. Użytkownikiem tej właśnie najnowocześniejszej wersji jest Pion Drukarnia Skarbowa PWPW SA. Wszystkie najważniejsze funkcje ułożone zostały w logiczne grupy, dzięki czemu są bardzo łatwo rozpoznawalne – drukowana praca stanowi element centralny, natomiast wszystkie hotfoldery i związane z nimi schematy postępowania (workflow) są przedstawione w sposób graficzny. Widok może być filtrowany i sortowany według potrzeb użytkownika. Dodatkowo najczęściej używane funkcje mogą zostać zautomatyzowane. Innowacyjna technologia GMG Proof Standards pozwala na wyprodukowanie proofa o bardzo wysokiej jakości – zapewnia Sylwia Adamczyk. – Wydruki kontraktowe mogą być teraz przygotowywane nawet przez użytkowników nieposiadających szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania barwą. Szeroki wybór standardów proofingowych (Proof Standard) dla różnych kombinacji drukarka/podłoże pozwala na zdefiniowanie wstępnych ustawień druku. Nowe zasady filtrowania umożliwiają jeszcze łatwiejszą obsługę proofa. Po przygotowaniu danego workflow wszystkie pliki mogą być zachowywane w konkretnym hotfolderze. Dalsza praca jest w pełni automatyczna i odbywa się zgodnie z ustawionymi w workflow filtrami i priorytetami. Dzięki zintegrowaniu RipServera i aplikacji ColorProof pliki PDF są teraz drukowane automatycznie bezpośrednio z danego workflow. Rozbudowa ColorProof o5 o moduł GMG DotProof (jaka miała miejsce w Pionie Drukarnia Skarbowa PWPW) pozwala na wydruk zrastrowanych proofów z 1-bitowych plików TIFF generowanych przez system RIP naświetlarki albo innego wewnętrznego RIP-a, w tym RIP-a GMG. Dzięki temu modułowi możliwa jest symulacja krzywych druku i przyrostów punktu, a także wcześniejsze wykrycie problemów związanych z morą czy trappingiem. GMG ProofControl, kolejny moduł zakupiony przez Drukarnię Skarbową, to oprogramowanie i drukarka do certyfikacji odbitek próbnych współpracujące z normami ISO Coated 27L (2004), ISO Coated 39L (2004), ISO Uncoated itd. Na podstawie pomiaru spektrofotometrem EyeOne firmy X-Rite paska kontrolnego FOGRA Media Wedle, wydrukowanego wraz z proofem, umożliwia określenie odchylenia od norm. GMG ColorServer pozwala drukarni konwertować grafikę pomiędzy przestrzeniami barwnymi z optymalną jakością, bez wprowadzania zbędnych zniekształceń, także wewnątrz zamkniętych plików PDF. ColorServer pracuje w technologii hotfolderów. Wszystkie konwersje możliwe są do wykonania za pomocą jednego hotfolderu typu „PDF to PDF” z odpowiednimi ustawieniami. Na wyjściu uzyskamy plik gotowy do druku, w którym obrazy będą wyglądały spójnie, grafika będzie nasycona, a czerń tekstu prawidłowa. Ostatnim modułem jest oprogramowanie PrintControl z RapidCheck do standaryzacji druku zgodnie z najnowszą normą ISO 12647: 2, pozwalające na pełną kontrolę procesu drukowania oraz gwarantujące uzyskanie oczekiwanej jakości zgodnej z odbitką próbną. GMG printControl to oprogramowanie, które określić można jako osobistego konsultanta standaryzacji ISO – dodaje Sylwia Adamczyk. – Prowadzi ono krok po kroku przez wszystkie niezbędne etapy, zapewniając m.in.: kontrolę podłoża pod kątem zgodności z normą, kolorymetryczne wyliczenie optymalnej gęstości optycznej druku poszczególnych barw podstawowych (CMYK) na danym podłożu, kontrolę przyrostu punktu rastrowego i jego zoptymalizowaną kompensację za pomocą krzywych dla oprogramowania RIP naświetlarki, kontrolę trappingu, balansu szarości, gamutu. GMG rapidCheck to bardzo prosta aplikacja, która na podstawie pomiaru jednego niewielkiego paska kontrolnego (dołączonego do programu) generuje wyczerpujący raport na temat najważniejszych parametrów druku. Służy do bieżącej kontroli produkcji zarówno w drukarniach z wdrożoną standaryzacją, jak i tych, które dopiero przymierzają się do jej wdrożenia w przyszłości. Tym pierwszym oferuje ciągłą kontrolę zgodności procesu ze standardem i umożliwia reagowanie na ewentualne niekorzystne tendencje, zaś drugim pozwala ocenić, jak dalece prace nakładowe odbiegają od standardu (np. ISO), a także jak stabilny i powtarzalny jest obecny proces drukowania.  Zadanie wykonane Czy zakupiony pakiet oprogramowania spełnił oczekiwania drukarni? Wciąż się docieramy – mówi Danuta Tyrowicz. – Tak naprawdę od rozstrzygnięcia przetargu nie minęło jeszcze pół roku, ale już widzimy, że system bardzo się przydaje. Przy każdym zleceniu pracy drukujemy proofy i nie rozpoczynamy druku  nakładowego przed akceptem klienta. Dzięki temu już kilkakrotnie uniknęliśmy zrzucania pracy z maszyny. Poza tym jesteśmy w stanie bez utraty jakości przekonwertować pracę z RGB do CMYK czy zmniejszyć TIL. Towarzyszące programowi do standaryzacji oprogramowanie do kontroli parametrów odbitki nakładowej również spełnia swoje zadanie, dając nam możliwość zarówno stałego, jak i wyrywkowego sprawdzania stanu maszyn, papierów czy farb. AN Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>