Janoschka Đ cylindry wklęsłodrukowe
6 gru 2016 14:42

Opakowania w Polsce przeżywajš prawdziwš metamorfozę. Pamiętamy ich szaroœć sprzed kilkunastu lat. Pojawienie się po 1990 roku w każdym naszym sklepie zagranicznych towarów w eleganckich kolorowych opakowaniach spowodowało, iż polskie produkty opakowaniowe w rekordowo krótkim czasie zbliżyły się do zagranicznych konkurentów. W naszych drukarniach pojawiły się nowoczesne maszyny fleksograficzne i... wklęsłodrukowe. Skazana na zagładę technika wklęsłodrukowa utrzymała się na rynku tylko w zakresie produkcji prasowej. Jednak odrodzenie zawdzięcza zastosowaniu jej w produkcji opakowań giętkich. Wysoka jakoœć druku wymagana przez wielkie koncerny spożywcze, kosmetyczne oraz producentów tapet i oklein meblowych zapewnia wklęsłodrukowi przyszłoœć i dalszy rozwój. Rosnšca liczba maszyn wklęsłodrukowych w polskich drukarniach w ostatnich latach wymusiła na zagranicznych producentach cylindrów formowych Đ jako form drukowych we wklęsłodruku Đ otwarcie w Polsce swych filii. Poczštkowo formy te były produkowane za granicš, jednak konkurencja wymusiła zbliżenie do klienta i obniżkę kosztów. Jednym z tych producentów była niemiecka firma Janoschka GmbH & Co KG z Kippenheim, która uruchomiła przed czterema laty filię w Górze Kalwarii pod Warszawš. Złożyliœmy wizytę w tym zakładzie, by zorientować się, jakie zmiany zaszły we współpracy z klientami po ăskróceniu drogiÓ cylindrów do polskich odbiorców. Janoschka Polska Sp. z o.o. jest jednš z 25 firm-córek zakładu w Kippenheim. Pozostałe znajdujš się we Francji, w Niemczech, Hiszpanii, Anglii, Portugalii i Malezji. Janoschka Polska specjalizuje się w produkcji form drukowych wklęsłodrukowych (konkurencja wykonuje również formy drukowe fleksograficzne). Naszym rozmówcš był dyrektor zakładu w Górze Kalwarii, Peter Haller. Oprócz zakładu w Górze Kalwarii dla polskiego rynku pracuje firma SŠchsische Walzengravur, należšca także do grupy Janoschka. Tam produkowane sš: bazy, formy drukowe fleksograficzne, płaskie i cylindryczne (tuleje). Rynek wklęsłodrukowy w Polsce rozwija się szybko: jest już ponad dwadzieœcia zakładów opakowaniowych stosujšcych technikę wklęsłodrukowš. Aż pięć firm produkuje dla nich formy drukowe. Zakład w Górze Kalwarii Đ podobnie jak konkurenci Đ utrzymuje bliskie, bezpoœrednie stosunki z klientami. Wszyscy się znajš, wiedzš o sobie wszystko. O tym, który producent uzyska zlecenie na produkcję form drukowych, decyduje to, co zawsze: jakoœć, szybkoœć dostawy oraz cena. A ceny, niestety, cišgle spadajš Đ stwierdza dyrektor Peter Haller. Đ Natomiast koszty własne produkcji w całej Europie, w tym również w Polsce, systematycznie rosnš. Na razie w Polsce Đ w porównaniu z krajami Unii Europejskiej Đ jest taniej, dlatego Janoschka zainwestował w naszym kraju. Dyrektor Haller jest zdania, że słaboœć koniunktury jest przejœciowa. Janoschka Polska spodziewa się ożywienia koniunktury w drugiej połowie roku. Na nasze pytanie, czy flekso jest ważnym konkurentem dla techniki wklęsłodrukowej Đ nasz rozmówca odpowiedział, że rzeczywiœcie fleksografia odnotowuje wysokie przyrosty, odebrała wklęsłodrukowi częœć rynku. Jednak obecnie postęp technologiczny we wklęsłodruku poprawił konkurencyjnoœć tej techniki. Najwyższe wymagania jakoœciowe spełnia jednak dla opakowań kosmetycznych, żywnoœciowych (czekolada!) i wielu innych właœnie wklęsłodruk. A ponieważ nie tylko technikš fleksograficznš, ale i wklęsłodrukowš drukuje się w 8-10 kolorach, koszty się wyrównały. Niewštpliwie wklęsłodruk ăprzespałÓ kilka lat, ale się obudził Đ twierdzi dyrektor Haller. Wyglšda to na paradoks, gdyż malejš nakłady w skali całej branży, w sytuacji producentów form drukowych jest to jednak objaw pomyœlny, zwiększa się liczba potrzebnych cylindrów! Z drugiej strony Đ powtarzalnoœć zamówień na opakowania, brak nowych motywów ograniczajš produkcję cylindrów. Zwiedzajšc zakład zauważamy różnice w wyposażeniu technicznym działów. Reprodukcja wyposażona jest supernowoczeœnie, mniej nowoczesne sš urzšdzenia galwaniczne, obróbka cylindrów odbywa się na urzšdzeniach niemieckich (HelioKlischography) Đ podobnie jest z całokształtem wyposażenia. Stosowne do tego sš kwalifikacje załogi (która w cišgu 4,5 roku wzrosła z 7 do 40 osób): w dziale repro zatrudniani sš wysoko kwalifikowani pracownicy z kadrš inżynierskš włšcznie. Wanny galwaniczne obsługujš operatorzy szkoleni we własnym zakresie przez doœwiadczonych kolegów. Nasza wizyta w zakładzie była pierwszš w cišgu minionych lat ze strony prasy fachowej. ZapowiedŸ, że zamierzamy odwiedzić konkurencję, wywołała niewštpliwie zainteresowanie; dotyczyło to też informacji o uruchomieniu przez nas działu ăFleksografia i wklęsłodrukÓ.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>