Jeden PDF dla branży
6 gru 2016 14:59

Organizacja Ghent Workgroup (GWG) poinformowała o wydaniu nowej specyfikacji opisującej standaryzowany sposób przechowywania danych odpowiadających etapom przetwarzania w produkcji w ramach pliku PDF. Nowa specyfikacja optymalizuje cały proces przedprodukcyjny i umożliwia lepszą wydajność oraz niższe koszty produkcji. Plik PDF może służyć jako pojemnik dla wszystkich graficznych danych dotyczących produkcji – zarówno tych związanych, jak i niezwiązanych z drukiem, a także produkcji opakowań, etykiet lub dowolnego innego pliku docelowego. Łączenie różnych etapów przetwarzania i danych odbywa się przy użyciu metadanych w pliku PDF w celu zdefiniowania i sklasyfikowania różnych faz procesu produkcji w pliku w zestandaryzowany sposób. Mając zebrane dane etapów przetwarzania w pliku PDF można łatwo zweryfikować elementy strukturalne projektu. Ponadto zestawianie kolejnych etapów przetwarzania danych z elementami projektu w tym samym pliku umożliwia precyzyjne dopasowanie elementów projektowych i sprawia, że automatyczna weryfikacja nadsyłanego materiału jest łatwiejsza. Główną zaletą tego standardu jest sposób, w jaki jego interoperacyjność może poprawić interakcje między różnymi technologiami i firmami. Standaryzacja zwiększa przewidywalność, powtarzalność i spójność, co znacznie redukuje błędy. Poprzez ujednolicenie etapów produkcji i przetwarzania danych systemy i procesy mogą być łatwo zautomatyzowane w środowisku workflow. Wszystko to prowadzi do zwiększenia wydajności i obniżenia całkowitych kosztów przedprodukcyjnych. David Zwang, przewodniczący organizacji Ghent Workgroup, komentuje: Jeden plik PDF może teraz służyć wielu celom, a także może być wykorzystywany przez wiele osób w procesach przedprodukcyjnym i produkcyjnym zgodnie z ich potrzebami. Normalnie plik PDF może być zbudowany na różnych warstwach zgodnie ze specyfikacją PDF. Warstwy te obejmują wszystkie rzeczy, które poprzedzają lub są wpisane w rzeczywiste drukowanie, jak m.in. instrukcje dotyczące produkcji, specyfikacje farbowe, tłoczenie lub znakowanie pismem Braille’a. Dzięki nowemu podejściu pliki PDF są opisane bardziej inteligentnie, wychodząc poza dane dotyczące drukowanych obiektów. Ta poprawa komunikacji w ramach pliku PDF i rozszerzone możliwości dzielenia się informacjami niosą ze sobą ogromne korzyści dla wszystkich zainteresowanych, w tym dostawców, drukarń i użytkowników końcowych takich jak właściciele marek. Oznacza to nie tylko optymalizację całego procesu przedprodukcyjnego, ale ostatecznie prowadzi do lepszej jakości produkcji. Stworzony przez branżę dla branży Nowa specyfikacja PDF została opracowana przez komisję ds. opakowań w Ghent Workgroup. Zespół przewodniczących komisji: Christian Blaise, właściciel bleuprocess i konsultant w Square; Steve Carter, starszy wiceprezes ds. technologii w PhotoType i Lieven Plettinck, dyrektor ds. inżynierii oprogramowań w Esko, czeka na akceptację i integrację specyfikacji przez wszystkich kluczowych graczy w branży. Lieven Plettinck powiedział: Komitet ds. opakowań uważa, że specyfikacja GWG – PDF Processing Steps Specification jest ważnym krokiem w celu zwiększenia wydajności łańcucha dostaw dla branży opakowań. Będzie to ujednolicać sposób, w jaki dane cyfrowe zawarte w pliku PDF są przekazywane przez cały system przedprodukcyjny opakowań. Taka standaryzacja zniesie konieczność ręcznej interwencji i radykalnie zmniejszy liczbę błędów ludzkich. Steve Carter komentuje: Ta nowa specyfikacja pozwoli, aby jeden plik PDF służył wielu celom w całym łańcuchu dostaw. To, że mamy do czynienia z tylko jednym plikiem PDF sprawia, że logistyka i dokładność są uproszczone. Ta „jedna wersja prawdy” w pliku PDF będzie prowadzić do wyższego stopnia jakości i współdziałania, zarówno dla użytkowników, jak i systemów. Projektowanie, rozwój i produkcja wszystkich przykładowych plików do określenia specyfikacji etapów przetwarzania zostały zapewnione przez firmę PhotoType. Te przykładowe pliki mogą być wykorzystywane do testowania, demonstracji i innych procesów rozwojowych. Organizacja GWG zachowuje prawa do plików, ale w ramach pomocy zezwala zarówno użytkownikom, jak i dostawcom na korzystanie z nich do przeprowadzania testów, o ile ich oryginalny format nie będzie zmieniany i nie będą one wykorzystywane w celach komercyjnych. Christian Blaise, który ściśle współpracuje ze Square i Philippem van der Schriekiem, dyrektorem ds. workflow i wydajności w oddziale L'Oréal Consumer Products w Europie, wyjaśnia: W opakowaniu kosmetycznym istnieje wiele aspektów projektowania i efektów uszlachetniających takich jak lakierowanie lub tłoczenia. Może to sprawić, że odczyt plików jest bardzo trudny i prowadzi do wielu nieporozumień w całym łańcuchu projektowania graficznego. Wizualizacja trójwymiarowa zyskuje coraz większe znaczenie dla e-handlu i wymaga jeszcze większej automatyzacji i standaryzacji wszystkich zaangażowanych elementów. To dlatego prace komisji ds. opakowań w GWG dotyczące specyfikacji ISO 19593 są tak ważne. To wszystko pozwala nam współpracować z naszymi partnerami według uznanych standardów, które są przyjęte i stosowane przez wszystkich. Na podstawie materiałów organizacji GWG opracowała AP

cript>