Jedno spotkanie, dwa warsztaty
6 gru 2016 14:50

Trzecia edycja Warsztatów Flekso, zorganizowana w ramach Szkoły Papieru Map była dla uczestników okazją do poszerzenia wiedzy na temat produkcji etykiet i opakowań z wykorzystaniem folii i materiałów samoprzylepnych. Robert Bińkowski, dyrektor ds. rozwoju w Map Polska spotkanie rozpoczął od informacji o nowej siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Postępu 17A (dotychczas firma działała w podwarszawskich Broniszach) oraz o przeniesieniu magazynu do dwukrotnie większej hali (o powierzchni 40 tys. m²) w Kopytowie k. Błonia. Właściwości farb fleksograficznych (rozpuszczalnikowych, wodnych oraz fotoutwardzalnych UV) przedstawił szczegółowo dr inż. Stefan Jakucewicz, który omówił również najczęstsze problemy związane z farbami fleksograficznymi i sposoby ich rozwiązywania oraz mechanizmy utrwalania farb. Leszek Góral, product manager przybliżył słuchaczom ofertę papierów samoprzylepnych w zwoju. Znajdują się w niej papiery niepowlekane, powlekane, termiczne i metalizowane oraz folie OPP i PE. Z kolei portfolio produktowe jednego z czołowych producentów folii do opakowań – firmy ExxonMobil przedstawił Jarosław Kandyba, również product manager w Map Polska. Produkty te znajdują się oczywiście w ofercie Map. Ostatnia prezentacja, której dokonał doc. dr Bohdan Czerniawski z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań (COBRO), poświęcona była rozwojowi branży opakowań z tworzyw sztucznych. Autor przedstawił dane ilościowe związane ze zużyciem opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce w latach 1995-2008, podając za materiałami źródłowymi m. in., że zużycie tworzyw sztucznych do wszystkich zastosowań wyniosło w Polsce w roku 2007 ok. 60 kg na osobę, tj. o blisko połowę mniej niż w „starych” krajach Unii Europejskiej. Następnie przedstawiono klasyfikację segmentów krajowego rynku opakowań z tworzyw sztucznych oraz dane ilościowe charakteryzujące poszczególne jego segmenty (materiały i opakowania giętkie, opakowania termoformowane z folii sztywnych, opakowania formowane metodą rozdmuchu, opakowania formowane metodą wtrysku). Autor zwrócił uwagę na znaczenie obniżania masy opakowań z folii PE z uwagi na ich wpływ na masę odpadów wprowadzanych do środowiska. Omówiono także wymogi UE w zakresie folii wykorzystywanych do kontaktu z żywnością. Zdaniem autora postęp w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych będzie się wyrażał głównie w dalszym rozwoju produkcji i stosowaniu opakowań dostosowanych już w fazie projektowania do najkorzystniejszego systemu odzysku poużytkowego; charakteryzujących się zużyciem materiałowym sprowadzonym do funkcjonalnie uzasadnionego minimum; o zwiększonej funkcjonalności, bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania, w tym stosowanych w atmosferze modyfikowanej oraz opakowań aktywnych i inteligentnych, a także produkowanych z tworzyw odnawialnych, w tym biodegradowalnych przydatnych do kompostowania i z materiałów z udziałem nanokompozytów. Podczas spotkania miała miejsce premiera szóstej części Ecco-Teki, zatytułowanej „Zwojowe materiały opakowaniowe”. Najnowsza publikacja to kompendium wiedzy na temat wszelkich podłoży do druku fleksograficznego i pierwsze na polskim rynku tak kompleksowe opracowanie zagadnień związanych ze zwojowymi materiałami opakowaniowymi – szerzej piszemy o niej na s. 81. Warsztaty zwieńczyły… kolejne warsztaty, tym razem wina, w czasie których degustowano kilkanaście wyjątkowych win z różnych regionów świata z bogatych zasobów piwnicy Dworu Chotynia, w którym odbywało się spotkanie. AN

error: Kopiowanie zabronione!
cript>