Job Definition Format – niekończąca się podróż
6 gru 2016 14:47

Czas weryfikuje nowe technologie, zwłaszcza te, których idea jest mało zrozumiała. JDF – Job Definition Format, gwiazda drupy 2004, jest właśnie jedną z takich technologii. JDF jako taki nie jest skomplikowany, ale proces jego implementacji może być przytłaczający, czego doświadczyło już wielu dukarzy. Jakiej więc weryfikacji poddano JDF od drupy 2004? Napisany w XML-u, pod czujnym okiem CIP4, JDF jest cyfrowym ekwiwalentem tradycyjnej karty technologicznej, oferującym drukarzom o wiele więcej możliwości. Bazy danych sformatowane w JDF dają pewność, że wszystkie informacje dotyczące danej pracy i klienta są dostępne na każdym etapie realizacji i dla każdego działu zaangażowanego w realizację projektu. CIP4 – międzynarodowe konsorcjum branżowe zajmujące się integracją procesów prepress, press, postpress i process liczy już 136 członków, a na rynku dostępnych jest ponad 200 produktów opartych na JDF. Dodatkowo wielu niezależnych innowatorów samodzielnie wspiera format poprzez interfejsy napisane w XML, a przez to zrozumiałe dla JDF. JDF 1.4 JDF rozwija się nieustannie od 2004 roku; obecnie trwają prace nad wersją 1.4, która będzie gotowa do prezentacji na drupie 2008. Nowa wersja zostanie wzbogacona m.in. o bezpośrednią kontrolę zabezpieczonych prac, bardziej kompletne opisy do layoutów i zapytanie o autoryzację w JMF w celu lepszej ochrony przepływu danych. Zmiany w JDF dokonują się obecnie w postępie geometrycznym, ale bazowa specyfikacja jest stała i zapewnia interoperacyjność. Możemy się spodziewać wielu jej przykładów na drupie 2008 – m.in. ICS, które CIP4 właśnie zaanonsowało. ICS – Interoperability Conformance Specifications Równolegle z pracami nad JDF CIP4 opracowało dotychczas siedem ICS – interoperacyjnych zgodności specyfikacji, czyli wskazówek, jak JDF powinien być napisany w celu zapewnienia klarownego przepływu informacji pomiędzy dwiema technologiami, np. pomiędzy MIS i przygotowalnią lub MIS i urządzeniami introligatorskimi. Co się dzieje z NGP? Powstała z inicjatywy Creo (obecnie Kodak) idea Networked Graphic Production (sieciowej produkcji graficznej) miała pomóc twórcom JDF implementować format do istniejącego już oprogramowania. 35 członków konsorcjum CIP4 zdecydowało, które wyrażenia ze specyfikacji JDF powinny być zastosowane w interfejsach poszczególnych narzędzi. Ograniczenie słownika JDF do wspólnie uzgodnionych terminów było sensownym posunięciem, ponieważ specyfikacja jest bardzo bogata: istnieje wiele możliwości stworzenia kodu, który pozwoliłby różnym technologiom komunikować się via JDF, co może prowadzić do pomyłek. Od 2004 roku 140 członków CIP4 pracuje nieprzerwanie nad zdefiniowaniem wspólnego słownictwa w ramach specyfikacji JDF. Wprowadzenie ICS uczyniło ideę NGP zbędną, jednakże wielu członków NGP kontynuuje wspólną pracę aktywnie wspierając klientów, którzy zaimplementowali JDF. Według CIP4 na świecie jest już około 4000 instalacji JDF i ta liczba wciąż rośnie. Więcej niż technologia Wygląda na to, że instalacja i wdrożenie JDF to nie tylko jego zakup – większość drukarzy, którzy odcinają kupony od tej inwestycji, kompletnie przedefiniowała i zaktualizowała swój system workflow. Widać to wyraźnie szczególnie w tych przypadkach, kiedy JDF zaimplementowano do wymiany informacji na linii prepress – MIS lub w przypadku kompleksowych systemów, gdzie JDF/JMF komunikuje się z MIS, prepress, press oraz introligatornią. Ponieważ korzyści nie są namacalne, trudno było na drupie 2004 podać liczby obrazujące wzrost produktywności dzięki wdrożeniu JDF lub zdefiniować zwrot inwestycji. Jednak za doświadczeniem podąża wiedza, więc na drupie 2008 będzie to znacznie prostsze. Ludzie CIPPI CIP4 niedawno ogłosiło listę zdobywców nagrody CIPPI (CIP4 International Print Production Innovation), wyróżniającej doskonałość w implementacji JDF. Przyznano pierwsze i drugie nagrody w trzech kategoriach, w zależności od zwrotu inwestycji. Jednym z laureatów jest Druckhaus BerlinMitte (DBM) z Niemiec, drukarnia arkuszowa zatrudniająca około 100 pracowników i będąca pierwszą firmą na świecie pracującą z JDF (od 2003 roku). Prepress w DBM zarządzany jest przez system Kodak Prinergy, współpracujący z dwiema naświetlarkami i Hiflex MIS. Rozmaite maszyny drukujące od Heidelberga, KBA i MAN Rolanda również połączone są w sieć i współpracują z MIS. Dzięki implementacji JDF drukarnia zwiększyła produktywność o 20%, przede wszystkim dzięki wydajniejszemu ofertowaniu i przetwarzaniu zamówień. Herbert Preissler, dyrektor zarządzający drukarni DBM zna już korzyści płynące ze stosowania nowych technologii z własnego doświadczenia: Byliśmy pierwszą firmą na świecie, która kompleksowo wdrożyła JDF i z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że JDF to nie mrzonka, ale rozwiązanie z powodzeniem stosowane od wielu lat na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Żeby na nim przetrwać, trzeba zautomatyzować wszystkie procesy technologiczne i jednocześnie zwiększać produktywność organizacji oraz personelu. Podobnie wygląda sytuacja innych zdobywców nagród CIPPI: PDC Tangen z Norwegii zwiększył produktywność o 25% i odnotował wzrost rentowności na poziomie 900%, natomiast japońska firma Yamazen Communications zredukowała czas potrzebny na przygotowanie do druku do 10 minut i odnotowała zdumiewający zwrot inwestycji na poziomie blisko 1600%! Nie wszystkie jednak implementacje JDF odnoszą tak spektakularny sukces. Wiele z nich czynionych jest przypadkowo, jako część większej inwestycji, np. równolegle z nową naświetlarką lub urządzeniem introligatorskim. Unowocześnianie drogich technologii nie jest tym, co drukarze lubią robić często, z drugiej strony jednak rozwaga we wdrażaniu JDF pozwala firmom na poznanie i lepsze wykorzystanie jego dobrodziejstw. Wiele firm wybiera także własną drogę, bazując na przekonaniu, że żaden gotowy format nie spełni wszystkich ich oczekiwań. To także jest jakieś rozwiązanie, czego najlepszy przykład stanowi Gilchrist – brytyjska przygotowalnia dla przemysłu opakowaniowego, która opracowała bardzo skomplikowany system zarządzający ponad 30 GB danych dziennie. Nie jesteśmy jeszcze zgodni z formatem JDF, ale to prawdziwy XML – mówi Dave Roberts, IT manager w Gilchrist. W przypadku nowych technologii większość woli jednak obserwować prekursorów z daleka niż samemu rzucić się na głęboką wodę. W historii aż roi się od takich przypadków. Puszkę wynaleziono w 1813 roku i początkowo potrzebny był młot kowalski do jej otwarcia ze względu na grubość metalu. 25 lat później pojawił się otwieracz do konserw i dopiero wtedy rynek ciepło przyjął wynalazek pozwalający na długotrwałe przechowywanie żywności. Podobnie będzie z cyfrowymi systemami workflow i JDF – ich potencjalni użytkownicy potrzebują czasu, aby zaufać nowym technologiom i zostać ich zwolennikami. Tłumaczenie: AN