Jubileusz Apolinarego Brodeckiego
6 gru 2016 14:56

23 lipca br. w warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 odbyło się wyjątkowe zebranie Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP. Oprócz standardowego omówienia kwestii organizacyjnych i statutowych tej organizacji, spotkanie miało charakter uroczysty, poświęcony imieninom i urodzinom zasłużonego i wciąż aktywnego członka ZG Sekcji Poligrafów, najstarszego inżyniera-poligrafa – Apolinarego Brodeckiego. Tego dnia honorowy redaktor „Poligrafiki” obchodził 94. urodziny! Swoją przygodę z poligrafią Apolinary Brodecki rozpoczął po zakończeniu II wojny światowej, kiedy po powrocie z przymusowych robót z Niemiec podjął pracę w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” w Warszawie, skąd jeszcze w tym samym roku został przeniesiony do należącej do „Czytelnika” drukarni nr 5 na Pradze. Po likwidacji tego zakładu w 1950 r. Apolinary Brodecki odbył staż w Drukarni Naukowej w Krakowie, aby następnie podjąć pracę w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie (PWPW), gdzie kolejno pełnił funkcje kierownika działu postępu technicznego, p.o. dyrektora technicznego, zastępcy dyrektora naczelnego oraz w końcu dyrektora naczelnego PWPW. Po zakończeniu przygody z PWPW Apolinary Brodecki trafił do Centralnego Laboratorium Poligraficznego, a następnie do Drukarni Skarbowej, gdzie aż do przejścia na emeryturę w 1984 r. pełnił funkcję dyrektora. Przejście na emeryturę nie oznaczało jednak całkowitego rozstania się z branżą poligraficzną. Wręcz przeciwnie. Od 1963 r. Apolinary Brodecki był ściśle związany z Sekcją Poligrafów SIMP jako członek Zarządu Głównego i z magazynem Poligrafika, jako redaktor naczelny. Odejście na emeryturę wiązało się więc z większym zaangażowaniem w sprawy Sekcji i czasopisma branżowego. Obecnie Apolinary Brodecki nadal zasiada w zarządzie Sekcji Poligrafów SIMP i pełni funkcję redaktora honorowego miesięcznika Poligrafika. Warto dodać, że lipcowe spotkanie Sekcji Poligrafów SIMP miało wyjątkowy charakter nie tylko z powodu 94. urodzin Apolinarego Brodeckiego. Po raz pierwszy w zebraniu Zarządu Głównego SP SIMP wzięli udział przedstawiciele innych organizacji poligraficznych działających w Polsce. W spotkaniu – oprócz członków ZG SP SIMP, wśród których byli m.in.: Apolinary Brodecki, Tadeusz Chęsy, Andrzej Palacz, Antoni Szczepański i Bogdan Wyrzykowski – uczestniczyli także: pełniący obowiązki dyrektora Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego Bernard Jóźwiak, dyrektor biura Polskiej Izby Druku Ryszard Czekała oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Kazimierz Łasiewicki. Podczas spotkania została omówiona m.in. koncepcja stworzenia strony internetowej poświęconej ważnym osobistościom branży poligraficznej, zarówno tym, którzy są wśród nas, jak i tym, których już zabrakło, a którzy poprzez aktywną i wieloletnią działalność przyczynili się do rozwoju tego sektora polskiej gospodarki. Strona miałaby być poświęcona nie tylko ważnym personaliom, ale również miejscom, które niegdyś odgrywały istotną rolę dla tego przemysłu. Powstał też pomysł stworzenia drukowanej publikacji poświęconej tym właśnie zagadnieniom. W związku z podjęciem kluczowych decyzji przez Radę Europejską w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020 odbyła się ożywiona dyskusja na temat dofinansowania sektora poligraficznego przez UE i możliwości wykorzystania tych dotacji. W nawiązaniu do finansowego wsparcia dla naszej branży rozwinęła się dyskusja na temat organizacji konferencji naukowych organizowanych z udziałem subwencji państwowych, które z roku na rok są coraz mniejsze i coraz trudniejsze do uzyskania. Zarówno SP SIMP, jak i COBRPP wyraziły chęć wspólnego organizowania specjalistycznych konferencji, bogatych w aktualną wiedzę technologiczną, poświęconych wciąż zmieniającym się trendom rynkowym. Ze strony COBRPP padły nawet konkretne propozycje tematów konferencji, które mogłyby się odbyć w najbliższym czasie. W trakcie spotkania omówiona została także kondycja polskiej branży poligraficznej w zestawieniu z innymi sektorami obecnymi na polskim rynku produkcyjnym i kwestia coraz bardziej doskwierającego społeczeństwu bezrobocia. Wracając do osoby solenizanta, któremu w głównej mierze było poświęcone lipcowe spotkanie Zarządu Głównego SP SIMP, cały zespół redakcyjny Poligrafiki życzy Apolinaremu Brodeckiemu dalszych sukcesów, zarówno tych zawodowych, jak i osobistych, oraz nieustających sił do dalszego działania na rzecz rozwoju polskiej branży poligraficznej.