Jubileusz Arctic Paper w Polsce
6 gru 2016 14:43

W 1993 roku Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze stały się częœciš szwedzkiego koncernu Arctic Paper. Z tej okazji w dniu 29 paŸdziernika br. odbyła się kolacja upamiętniajšca 10. rocznicę członkostwa fabryki w grupie. Na uroczystoœć w restauracji ăBoathouseÓ w Warszawie zaproszeni zostali klienci i partnerzy współpracujšcy z firmš. Na wstępie wszystkich goœci powitał prezes warszawskiego biura sprzedaży Michał Sawka, a następnie przemawiał prezes fabryki Đ Michał Jarczyński. Podziękował za długoletniš współpracę oraz wyraził wdzięcznoœć za przybycie wszystkich przyjaciół firmy. Przypomniał, jak wyglšdała fabryka 10 lat temu, w jaki sposób zmieniała swój wizerunek, podejœcie do ochrony œrodowiska, jakoœci papieru oraz tego, co najważniejsze Đ zadowolenia klientów. Po częœci oficjalnej wzniesiony został toast za dalszš owocnš współpracę. Kolację uwieńczyła degustacja specjalnie przygotowanego tortu ozdobionego logo firmy. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper Polska