Jubileuszowe Forum Fleksograficzne – część I
6 gru 2016 14:49

X jubileuszowe Forum Fleksograficzne organizowane tradycyjnie przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów odbyło się w dniach 2 i 3 października br. w Warszawie. Wzięło w nim udział 65 firm – drukarń i przygotowalni fleksograficznych, a także producentów i dostawców sprzętu, materiałów oraz usług. Wygłoszono łącznie 20 referatów; wiele z nich dotyczyło nowości i aktualnych trendów rozwojowych fleksografii prezentowanych podczas tegorocznych targów drupa. Najnowsze rozwiązania firmy Lohmann w dziedzinie taśm kompresyjnych do drukowania etykiet w maszynach wąskowstęgowych (DuploFlex 3 o grubości 0,38 mm i DuploFlex 4 – 0,44 mm) i o szerokiej wstędze (DuploFlex 5 i 6 o grubości 55 mm) przedstawiła Silvia Casellato. Taśmy DuploFlex HP5 należą do najbardziej wyrafinowanych technologicznie i są stosowane do najtrudniejszych druków fleksograficznych. Wykład na temat zalet tulei z ciekłego polimeru bezpośrednio wypalanych laserem wygłoszony przez dr. Dietera Niederstadta był prezentowany po raz pierwszy podczas tegorocznego forum fleksograficznego FTA w Dallas. Słabości fleksografii to brak standaryzacji procesów, stałej jakości druku i stosowanie rozpuszczalników w przygotowaniu form drukowych. Zastosowanie technologii cyfrowej w ablacji czarnej maski przy produkcji form zapewnia wysoką jakość druku, ale bez gwarancji powtarzalności. Natomiast tuleje z ciekłego polimeru bezpośrednio grawerowane laserem gwarantują równiejsze punkty rastrowe, z lepszą gradacją przenoszenia, lepsze pasowanie kolorów, zmniejszenie efektu mory w aplach, a także obniżenie o ok. 20% zużycia farby. Jak można zwiększyć wydajność dzięki testowi Fingerprint, wyjaśniał Korhan Köse. Elementami Fingerprintu są: skale i przejścia tonalne, kontrast druku, teksty i linie, zalewki, nakładanie się kolorów, przetłoczenia lub niedociski i pasowanie kolorów. Test ten umożliwia określenie parametrów druku, tolerancji i zwiększenie efektywności procesu drukowania. Jaroslav Pluharˇ omówił materiały i technologie związane z produkcją fleksograficznych form drukowych, w tym nowości prezentowane podczas targów drupa (formy drukowe: Fast Round, Infinity, Adless, Mount Matic, Flexo „Direct Write”, płyty Flexcel NX, tuleje Blue One i linia Premium Line). Prelegent przedstawił najnowsze wymagania dotyczące form drukowych, a także porównanie dotychczas stosowanych materiałów i technologii oraz wyników testów wpływu struktury powierzchni i napięcia powierzchniowego przy różnych podłożach, tulejach rastrowych i farbach. Z wniosków końcowych wynikało, że sukces firm fleksograficznych będzie zależał od stosowania obróbki cyfrowej i odpowiedniej jakości tulei drukowych bezpośrednio grawerowanych laserem. Wykład Olafa Burgersa „Optymalizacja układu: forma drukowa-kompresyjna i taśma podkładowa” był poświęcony badaniom porównawczym taśm poliuretanowych i polietylenowych, w toku których udowodniono, że taśmy poliuretanowe o strukturze otwartych komórek mają znaczącą przewagę nad polietylenowymi o strukturze zamkniętych komórek. Sprawdzano też wydajność drukowania za pomocą analizy fizycznych właściwości płyt i taśm jako układu wielowarstwowego, testując 144 kombinacje taśm i płyt o różnej twardości i kompresyjności podczas drukowania etykiet i folii PE. Procedurę kontrolną dla maszyn fleksograficznych z perspektywy włoskiej przedstawił Andrzej Rowicki – w zastępstwie Stefano d'Andrea, wiceprezesa włoskiego zrzeszenia fleksografów ATIF, który wygłaszał ten referat na forum w Dallas. Wytyczne ATIF dla drukarń fleksograficznych opublikowano w 2006 r.; zostały one sporządzone na podstawie przeprowadzonych testów, doświadczeń producentów i operatorów maszyn, dostawców materiałów, publikacji i wymagań odbiorców. Podstawowym wnioskiem wynikającym z tych doświadczeń jest konieczność standaryzacji. Technologię oczyszczania rozpuszczalników stosowaną przez niemiecką firmę Ofru (której polskim przedstawicielem jest Dyskret) omówił Diederich Schemmann. Ofru zajmuje się badaniami, projektowaniem i produkcją urządzeń do oczyszczania rozpuszczalników – od półtechnicznych do automatycznych linii oczyszczających. Urządzenie ASC tej firmy jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych na rynku. Bernd Rucker z firmy AKL Flexo Technik zaprezentował dwie grupy tulei do bezpośredniego grawerowania: AKL – standardowe tuleje do montażu fotopolimerowych form drukowych oraz AKL OptiFlex – system tulei cienkościennych odpornych na uszkodzenia mechaniczne i wysokie prędkości drukowania, zapewniający precyzyjny montaż i łatwy demontaż. Tuleje OptiFlex redukują wibracje, umożliwiają dokładne pasowanie kolorów i równomierne podparcie formy drukowej. Nowe wałki rastrowe GTT (Genetic Transfer Technology) przedstawił Wojciech Barabasz z firmy Barmey. Jest to całkowicie nowy typ wałka dozującego mający zastąpić tradycyjne wałki rastrowe. Praca nowego wałka polega na inteligentnym dozowaniu farby w zależności od rozkładu punktów rastrowych na formie drukowej. Wałki nie posiadają parametrów rastra, liniatury i pojemności. Charakteryzują się płytką i otwartą strukturą, bez tradycyjnych kałamarzyków farbowych. Pierwszy taki wałek o nazwie UniCorr powstał w ub.r. Kończący pierwszy dzień Forum wykład „Inteligentny GPS – precyzyjne nastawienie drukowania” autorstwa Jörga Scholza (Fischer & Krecke) wygłosił Piotr Matuszyński z firmy Bobst Polska. Omówił on elementy maszyny drukującej mające wpływ na jakość, szybkość i koszt drukowania oraz zaprezentował najnowszy model maszyny fleksograficznej. Następnie scharakteryzował system GPS eliminujący konieczność ustawiania docisków i pasowania kolorów; dzięki niemu nastawy druku są znane przed zamontowaniem tulei na maszynie drukującej. Parametry te są skanowane podczas procesu przygotowania tulei rastrowych i drukowych, zapamiętywane w systemie, a następnie wykorzystywane przez oprogramowanie do automatycznego ustawienia registra i docisków. Umożliwia to oszczędności materiałów, energii i czasu pracy, ograniczenie ilości odpadów i w rezultacie – obniżenie kosztów produkcji. GPS pracuje ze wszystkimi rodzajami farb, podłoży, lakierów i klejów. cdn. Na podstawie strony internetowej Zrzeszenia Polskich Fleksografów www.flekso.pl opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!