Już 200 maszyn Sunday
6 gru 2016 14:43

Drukarnia American Spirit Graphics zainstaluje w swym rodzimym zakładzie w Minneapolis (Minnesota) dwusetnš maszynę Sunday wyprodukowanš przez firmę Heidelberger Druckmaschinen AG. Jednoczeœnie jest to pierwsza maszyna typu Sunday 4000 w USA. Maszyna produkuje 48-stronicowe składki w formacie leżšcym. Składa się z 4 zespołów drukujšcych o odcięciu 890 mm i maksymalnej szerokoœci wstęgi 1680 mm, z w pełni zautomatyzowanego mechanizmu do zmiany i odwijania roli Contiweb FMR, pieca suszšcego Ecocool ze zintegrowanym zespołem walców chłodzšcych oraz złamywaka klapowego PFJ-3. Heidelberg wdrożył technologie bezkanałowych obcišgów gumowych w roku 1993. Pierwszš maszynš, która znalazła się na rynku w roku 1993, był Sunday 3000, przeznaczony do drukowania katalogów i publikacji o wysokich nakładach i z prędkoœciš do 15 m/s. Od tego czasu Heidelberg poszerzył swojš ofertę o maszynę Sunday 2000 do drukowania akcydensów, wielkoformatowš maszynę Sunday 4000 oraz maszynę Mainstream do produkcji gazet. Oprócz tego specjalne maszyny Sunday oferowane sš do drukowania ulotek i dodatków. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg.