Karuzeli stanowisk w CreoScitex cišg dalszy
6 gru 2016 14:41

13 marca z funkcji prezesa firmy Creo-Scitex zrezygnował Erez Meltzer, który pełnił jednoczeœnie obowišzki szefa finansów w Creo Products. Pomimo braku jakichkolwiek oficjalnych powodów rezygnacji sugeruje się, że decyzja jest wynikiem różnic w planach strategicznych firmy CreoScitex reprezentowanych przez poszczególnych członków zarzšdu. Meltzer był prezesem CreoScitex od chwili utworzenia firmy przed 12 miesišcami. Przez najbliższych kilka miesięcy będzie współpracował ze swoim następcš, Michaelem Rolantem, w chwili obecnej wiceprezesem Creo-Scitex ds. handlowych. Nastšpiła też zmiana na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży CreoScitex w Europie Œrodkowej. Stanowisko to objšł Andy Gotch, zastępujšc dotychczasowego dyrektora Christosa Tatsisa. Na podstawie informacji prasowych opracował SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>