KBA Corrugraph do zadrukowywania tektury falistej
6 gru 2016 14:43

Koenig & Bauer SA, najstarszy œwiatowy koncern produkujšcy maszyny drukujšce, rozszerza swojš ofertę o zupełnie nowš technologię w maszynach arkuszowych, wypełniajšc tym samym niszę w drukowaniu wielkoformatowych opakowań. Nowa arkuszowa maszyna fleksograficzna ze zintegrowanym rotacyjnym wykrojnikiem Poprzez wprowadzenie na rynek nowej wielkoformatowej arkuszowej maszyny fleksograficznej KBA Corrugraph do bezpoœredniego zadrukowywania tektury falistej firma KBA, wykorzystujšc swoje know-how w drukowaniu fleksograficznym, rozszerza swojš paletę produktów do drukowania opakowań. KBA Corrugraph będzie produkowana w KBA North America w zakładzie York, Pensylwania i rozprowadzana bezpoœrednio przez York lub poprzez sieć sprzedaży arkuszowych maszyn offsetowych KBA. Wypuszczajšc na rynek nowš maszynę fleksograficznš Corrugraph, Koenig & Bauer wzmacnia swojš mocnš już pozycję rynkowš i technologicznš w offsetowym arkuszowym drukowaniu opakowań na tekturach falistych. Firma KBA jako pierwszy producent maszyn drukujšcych już na poczštku 1999 roku dostosowała swoje arkuszowe maszyny offsetowe do bezpoœredniego zadrukowywania tektury falistej. Obecnie maszyny Rapida od pół- do wielkoformatowych zadrukowujš i uszlachetniajš różne rodzaje tektury (G-, F- i E-fala do 1,7 mm gruboœci). Pierwsza 6-kolorowa maszyna KBA Corrugraph w formacie 1676 x 3000 mm będzie dostarczona do drukarni opakowań Central Graphics & Container Group Ltd w Mississauga w kanadyjskiej prowincji Ontario. Central Graphics & Container, wiodšcy producent opakowań w Ameryce Północnej, wniósł swoje duże doœwiadczenie we fleksograficznym drukowaniu opakowań do budowy i wyposażenia maszyny KBA Corrugraph. KBA Corrugraph umożliwi nam wzrost jakoœci o 20% przy równoczesnym podwojeniu wydajnoœci w wyniku wykrawania inline i dużego formatu arkuszy Đ powiedział Rick Eastwood, prezes CGC. Đ Przewidujemy, że maszyna KBA zapewni znaczny wzrost jakoœci i zdolnoœci produkcyjnych w drukowaniu opakowań. Dostosowanie do wielkoformatowego druku opakowań Specjalnie zaprojektowana wielkoformatowa maszyna KBA Corrugraph ze zintegrowanš wykrawarkš jest dostosowana do wydajnoœci 10 000 arkuszy/h i może wielokolorowo zadrukowywać arkusze do szerokoœci 3000 mm i gruboœci 10 mm. Standardowo długoœć arkusza wynosi 1676 mm, opcjonalnie może być dostępna do maks. 2083 mm. Maszyna o modułowej szeregowej budowie została wyposażona w bezosiowy niezależny napęd za pomocš motorów AC. Arkusze podłoża w przestrzeni między zespołami drukujšcymi odległymi od siebie o minimum 1727 mm przekazywane sš na poduszce powietrznej. Tym samym przestrzeń ta jest wystarczajšco duża, aby zainstalować urzšdzenia suszšce; ponadto zadrukowywane podłoże nie znajduje się równoczeœnie między grupš cylindrów kolejnych zespołów drukujšcych lub grupš cylindrów drukujšcych i rotacyjnš wykrawarkš. Zasada ta zapewnia precyzyjne utrzymanie registrów i wystarczajšcy czas suszenia. Wiele nowoœci Dalsze nowoœci w maszynie zastosowane przez KBA to: system rakla komorowego z materiału nierdzewnego, zastosowanie różnej gruboœci płyt drukowych z mechanizmami wyrównujšcymi ăpuchnięcieÓ płyt polimerowych, szybka zmiana wałków rastrowych, optymalne urzšdzenia do mycia płyt i czyszczenia arkuszy, zarzšdzanie kolorem, ergonomiczny dotykowy monitor sterowania, otwarty system KBA zarzšdzania produkcjš, który m.in. koduje wiele zleceń i umożliwia automatyczne wstępne ustawienie parametrów drukowania. Indywidualnie napędy umożliwiajš w czasie drukowania nakładu na wolnych zespołach przygotowanie kolejnych zleceń (np. zmiana płyt lub wałków rastrowych); możliwoœć ta znacznie skraca czas przyrzšdu. W połšczeniu zintegrowanego rotacyjnego zespołu wykrawajšcego napędzanego również motorem AC, KBA Corrugraph zapewnia wysokš wydajnoœć i elastycznoœć przy dobrych efektach drukowania opakowań na tekturze falistej. Na podstawie informacji prasowej opracował AO