KBA przejmuje Karat Digital Press
6 gru 2016 14:42

Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku miesięcy firma KBA wchłonęła spółkę Karat Digital Press, zajmujšcš się produkcjš cyfrowych maszyn offsetowych 74 Karat i 46 Karat. Oznacza to koniec współpracy KBA z firmš Scitex, której owocem było powołanie do życia Karat Digital Press w 1998 roku. Oba przedsiębiorstwa objęły po 50% udziałów w utworzonej wówczas spółce joint-venture. Firma Karat Digital Press została przyłšczona do zakładu produkujšcego arkuszowe maszyny offsetowe w Radebeul i przekształcona w niewielki dział maszyn małoformatowych i cyfrowych. Kieruje nim Jens Junker. Dział zajmuje się też serwisowaniem maszyn 46 Karat i nowo wprowadzonej na rynek pięciokolorowej maszyny KBA Genius 52, stworzonej przez niemieckiego producenta wspólnie z firmš Metronic. Dodatkowo firma KBA podpisała porozumienie z Creo, Na podstawie którego kanadyjski producent będzie wyłšcznym dostawcš systemów naœwietlania płyt instalowanych w maszynach 74 Karat. Creo opracuje też oprogramowanie i sprzęt, które znajdš zastosowanie w produkowanych w przyszłoœci przez KBA rozwišzaniach z zakresu druku cyfrowego. Firma zapewni również niemieckiemu producentowi wsparcie techniczne; umowa obowišzuje do grudnia 2004 roku. Na podstawie dotprint.com opracował SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>