KBA TR12B bije nowy rekord!
6 gru 2016 14:43

W czerwcowym zeszycie POLIGRAFIKI opublikowaliœmy jako pokłosie zjazdu Europejskich Wklęsłodrukarzy (maj 2003) materiał pt. ăWspółczesny wklęsłodrukŐŐ. Był on zwišzany tematycznie z uruchomieniem w drukarni niemieckiego wydawcy Axel Springer Verlag dwóch gigantycznych maszyn wklęsłodrukowych o szerokoœci zadrukowywanej taœmy papieru wynoszšcej 3,68 m. Producentem tych maszyn oznaczonych symbolem TR10B jest koncern Koenig & Bauer. Minęło zaledwie pięć miesięcy od informacji o uruchomieniu tych maszyn w drukarni w Ahrensburgu, a koncern KBA poinformował o produkcji jeszcze większego modelu TR12B Đ tym razem nie 10, a 12 zespołów drukujšcych. Zadrukowywana taœma papieru ma mieć 4,32 m szerokoœci! Maszyna ta została zamówiona przez Medienverbund maulbelser w Norymberdze, termin dostawy okreœlono na jesień 2004 roku. W informacji prasowej KBA omówiono zmiany, jakich musiano dokonać w konstrukcji modelu TR12B w stosunku do poprzedniego Đ TR10B. Zwoje papieru o szerokoœci 4,32 m i œrednicy 1,27 m oraz ciężarze ok. 8000 kg nie mogš być ăręcznieÓ transportowane do maszyny. Wymiana cylindra z resztkš papieru oraz założenie nowego zwoju z papierem odbywać się będš automatycznie. Nastšpiła zmiana geometrii noœnika zwoju z papierem. Okazało się też konieczne zainstalowanie urzšdzenia do wstępnego kondycjonowania taœmy papieru przed pierwszym zespołem drukujšcym. Chodzi o to, by zmniejszyć stopień wilgotnoœci papieru, a następnie zachować standard tego zakresu. Kolejny temat Đ to zmiany konstrukcyjne w zespołach drukujšcych. Konieczna stała się zmiana wymiarów wałków prowadzšcych taœmę papieru oraz rekonstrukcja systemu suszšcego, zabezpieczajšcego przed powstawaniem fałd na papierze i przeciwdziałajšcego kurczeniu się taœmy. Zmiany konstrukcyjne objęły również systemy nafarbiania oraz cylindry dociskowe. Wiele zmian musiało być również przeprowadzonych w systemie prowadnic taœm papieru przy przejœciu po zadrukowaniu do złamywaka. Niezwykle przydatna okazała się koncepcja odejœcia od systemu wału napędowego. Bardzo szerokie wałki napędzajšce TR12B muszš mieć napęd indywidualny. Zmiany konstrukcyjne dotyczš też systemów wzdłużnego cięcia taœmy papieru, gdzie występujšce parami noże muszš być idealnie pozycjonowane. Również w złamywaku Đ w stosunku do poprzedniego modelu maszyny Đ musiały nastšpić zmiany konstrukcyjne. Skonstruowano złamywak o podwójnej szerokoœci. Rezultatem jest możliwoœć drukowania z prędkoœciš 60 000 obr./h przy 4 stronach w obwodzie cylindra. Powyższe przykłady nie wyczerpujš ogromu prac przy konstrukcji TR12B. Stopień automatyzacji przy obsłudze maszyny z pulpitu sterowniczego jest bardzo wysoki. Istnieje możliwoœć narzšdzania wstępnego, co skraca postój maszyny przy przejœciu na drukowanie kolejnego zlecenia. Ogranicza to również iloœć makulatury przy rozpoczęciu drukowania nakładu. W przypadku usterek w procesie drukowania system szybkiego informowania pozwala obsłudze oraz pracownikom serwisu na szybkie rozpoznanie i zlokalizowanie powstałej usterki, co skraca czas jej usuwania. Na podstawie informacji prasowej firmy KBA opracował AB