Kodak w ofensywie
6 gru 2016 14:43

Jak poinformował serwis branżowy whattheythink.com, firma Kodak ogłosiła plany zwišzane z rynkiem druku cyfrowego. Wiceprezes Kodaka odpowiedzialny za dział druku komercyjnego, Jim Langley, w wywiadzie udzielonym portalowi OnDemandJournal.com powiedział, że: w cišgu 36 miesięcy ta częœć firmy będzie generować wielomiliardowe obroty i dwucyfrowy roczny wzrost, będšc najtańszš cyfrowš alternatywš dla offsetu. Jim Langley odniósł się m.in. do ostatnich informacji na temat przejęcia przez Kodaka działu druku cyfrowego Heidelberga, mówišc: Aby osišgnšć założony przez nas wzrost, musimy zwiększyć udziały w wartym dziœ 17 mld USD rynku cyfrowej produkcji poligraficznej. NexPress i Heidelberg Digital to czołowi dostawcy wysokiej jakoœci systemów drukujšcych, umożliwiajšcych drukowanie ăna żšdanieÓ, z opcjš personalizacji, tak w trybie czarno-białym, jak i kolorowym. Będšc pod wspólnym zarzšdem oba dotychczas oddzielnie działajšce podmioty będš w stanie sprawniej walczyć na tym bardzo wymagajšcym rynku. Jim Langley zapowiedział też premierę na targach drupa nowego systemu z rodziny Versamark, produkowanego przez d. firmę Scitex Digital Printing przejętš przez Kodaka w ubiegłym roku. System ten, zdaniem Langleya, ma zaoferować zupełnie nowš jakoœć drukowania w zakresie wysokonakładowych prac akcydensowych i druków transakcyjnych. Na podstawie whattheythink.com opracował SS