Kolejne instalacje systemów Xerox DocuColor 2000
6 gru 2016 14:43

Obecnie liczba zainstalowanych w naszym kraju cyfrowych systemów do druku wielobarwnego Xerox DocuColor 2000 wzrosła do 22. W roku bieżšcym firma Xteam (posiadajšca wyłšcznoœć na sprzedaż systemów i usług Xerox dla sektora poligraficzno-wy-dawniczego) zainstalowała 4 takie systemy. Jubileuszowa 20. instalacja Xerox Docu-Color 2045 miała miejsce w firmie KMB press w Katowicach. KMB press działa od 1996 roku. Poczštkowo zajmowała się obsługš poligraficzno-reklamowš zaledwie kilku klientów, stopniowo jednak ich grono powiększało się, a wraz z tym pojawiła się potrzeba uzupełnienia wyposażenia. Zakupiono m.in. naœwietlarkę Scitex Dolev 4press wraz z RIPem Scitex Brisque Impose, proofer cyfrowy Digital Cromalin AX4, skaner bębnowy Crosfielda Celsis 6200. W 2002 roku właœciciel firmy Ryszard Głuszek zainteresował się drukiem cyfrowym. Zdecydował się na wzięcie w leasing urzšdzenia Xerox DocuColor 12 wyposażonego w RIP Fiery EX 12. Od poczštku bieżšcego roku praca w KMB press odbywa się całodobowo ze względu na wcišż rosnšcš liczbę zleceń. W zwišzku z coraz większš popularnoœciš ădruku na żšdanieÓ DocuColor 12 okazał się niewystarczajšcy do obsługi tak licznych klientów. W I kwartale br. zapadła decyzja o włšczeniu do wyposażenia zakładu urzšdzenia Xerox DocuColor 2045, które pozwala na wykonanie większej liczby zleceń w krótszym czasie, z jakoœciš zbliżonš do jakoœci offsetu. Można œmiało stwierdzić, że jesteœmy jednš z najlepiej wyposażonych firm w dziedzinie prepressu i druku cyfrowego Đ mówi z dumš Ryszard Głuszek. Đ Dlatego œmiało patrzymy w przyszłoœć i wejœcie Polski do Unii Europejskiej nie powinno stwarzać dla nas zagrożeń, a wręcz przeciwnie Đ oznacza możliwoœć zdobycia nowych klientów i łatwiejszy dostęp do nowych technologii. Opracowano na podstawie informacji firm Xteam i KMB press