Kolejne inwestycje w drukarni 101 Druk
6 gru 2016 14:43

Na przełomie sierpnia i wrzeœnia firma MAN Roland Polska Sp. z o.o. oddała do eksploatacji w drukarni 101 Druk Studio Poligrafii Reklamowej Sp. z o.o. w Łodzi wysoko wydajnš, kieszeniowo-nożowš złamywarkę do papieru w formacie B1 marki MBO. Zainstalowany 3-łamowy model K-76 SuperKTL posiada w swej konfiguracji nakładak niskiego stosu, stację 4 kieszeni złamujšcych oraz zintegrowany moduł do złamów nożowych. Cały system wykorzystuje elektroniczny układ sterowania MC Đ control. W przypadku 101 Druk urzšdzenie może być wykorzystywane w połšczeniu z zainstalowanš w tym roku termoniciarkš MBO SF 56 posiadajšcš dodatkowo funkcję załamywania po operacji szycia. Ta wydajna i precyzyjna metoda wykorzystywana jest do wykonywania 8-, 12-, 16-, 24- i 32-stronicowych szytych składek do produkcji broszur i ksišżek. Obok wspomnianej termoniciarki oraz nowoczesnej czterołamowej złamywarki kieszeniowej T 800 złamywarka K-76 jest już trzecim urzšdzeniem marki MBO wykorzystywanym przez firmę 101 Druk do obróbki introligatorskiej. Natomiast na poczštku wrzeœnia firma MAN Roland Polska Sp. z o.o. zainstalowała w drukarni 101 Druk 4-kolorowš maszynę drukujšcš MAN Roland R 704 3B. Jest to już trzeci Roland tej samej serii pracujšcy w tym zakładzie obok maszyn 5- i 8- kolorowej. Urzšdzenie wyposażone jest w jednobębnowy system odwracania arkuszy, który w połšczeniu z wysokš automatyzacjš całej maszyny drukujšcej zapewni szybkie i precyzyjne wykonywanie zleceń dziełowych oraz akcydensowych w formacie B1. Opracowano na podstawie informacji firmy MAN Roland Polska