Kolejne laury dla MAN Rolanda
6 gru 2016 14:42

Produkty firmy MAN Roland zdobyły w ostatnim czasie prestiżowe nagrody. Wielokrotnie nagradzana maszyna DICOweb zdobyła nagrodę Uniwersytetu w Kaisers-lautern, którš przyznajš połšczone stowarzyszenia niemieckich inżynierów i elektryków. Wczeœniej maszyna zdobyła m.in. następujšce wyróżnienia: Nagrodę za Innowacyjnoœć Berthold-Leibinger-Stiftung, Nagrodę za Innowacyjnoœć Niemieckiego Przemysłu ăWirtschaftwocheÓ, dwie nagrody za projekt oraz InterTech Technology Award przyznawanš przez amerykańskie stowarzyszenie GATF. I właœnie nagrodę GATF za rok 2002 zdobył inny produkt MAN Rolanda: nowe moduły programowe stanowišce częœć systemu PECOM Đ JobPilot i PressMonitor. Nowe funkcje usprawniajš działanie systemu workflow zarzšdzajšcego produkcjš poligraficznš. Pozwalajš one m.in. na skrócenie czasu narzšdu, przyspieszenie wykonania dodruków, œledzenie całego procesu produkcji. Na podstawie dotprint.com i globalprint.com opracował SS