Kolejne urzšdzenia z serii DocuColor w Warszawie
6 gru 2016 14:42

Oficjalnie zainaugurowała działalnoœć drukarnia cyfrowa MGC, która wspólnie z agencjš reklamowš STO Classic poszerzyła swojš ofertę o druk cyfrowy. Urzšdzeniem, które zapewni drukarni wydrukowanie materiału reklamowego zaprojektowanego zgodnie z potrzebami indywidualnego odbiorcy, jest cyfrowa maszyna Xerox DocuColor 2045. To już trzynasta zainstalowana w Polsce maszyna z tej serii. Urzšdzenie cieszy się takim zainteresowaniem, ponieważ dzięki niemu klienci Xeroksa sš w stanie zaspakajać aktualne potrzeby rynku, takie jak produkcja krótkich serii, ădruk na żšdanieÓ, personalizacja dokumentów. Uruchomienie maszyny pozwala agencji STO Classic poszerzyć możliwoœci w zakresie działań below-the-line. Agencja nasza Đ mówiła podczas spotkania Majka Urbanik, prezes firmy STO Classic Đ może obecnie zapewnić klientom realizację całego projektu akcji promocyjnej, od kreacji do produktu. Podczas prezentacji urzšdzenia przedstawiciele Xeroksa podkreœlali zalety drukowania cyfrowego, takie jak: możliwoœć przesyłania prac przez Internet, eliminacja procesu zwišzanego z wykonywaniem klisz i drukowaniem cromalinu, pierwszy wydruk identyczny z całym nakładem, możliwoœć wydrukowania całego zamówienia w kilkanaœcie minut, personalizacja mailingu, tekstu, grafiki i zdjęć. Wprawdzie wœród przybyłych goœci znaleŸli się tacy, którzy mieli spore obawy dotyczšce technologii cyfrowej, gdyż Đ jak twierdzili Đ jest zdecydowanie za droga, ale być może prezentacja urzšdzenia i jego możliwoœci oraz kalkulacja dotyczšca niskich nakładów przekonała ich, że druk cyfrowy jest technologiš, która będzie uzupełniać technologię offsetowš, zwłaszcza przy pracach o nakładzie do 1000 sztuk. Kolejnš drukarniš, która wzbogaciła się o urzšdzenie Xerox DocuColor 2060 jest drukarnia cyfrowa Małgorzaty i Mieczysława Jakubickich. To już 14. urzšdzenie z tej serii w Polsce. Prognozy firmy Xerox na drugie półrocze br. w zakresie sprzedaży tych maszyn sš optymistyczne. Œwiadczy to, że klienci coraz bardziej przekonujš się do tej nowej technologii. Konferencja prasowa zorganizowana w siedzibie firmy państwa Jakubickich na warszawskim Mokotowie była okazjš nie tylko do prezentacji nowego urzšdzenia, które pracuje w Centrum Poligrafii, ale również do prezentacji najnowszej technologii zastosowanej w maszynie drukarskiej Đ DocuColor iGen3. Najnowszy system Xeroksa zostanie wprowadzony do sprzedaży na rynek polski w przyszłym roku, ale już dziœ Małgorzata i Mieczysław Jakubiccy zapowiadajš, że będš pierwszymi klientami firmy Xerox w Polsce, którzy zakupiš to urzšdzenie. Centrum Poligrafii M. M. Jakubiccy wykorzystuje technologię druku cyfrowego od ponad trzech lat. Jako jedna z pierwszych firm na rynku polskim zaoferowała klientom druk cyfrowy i dalszš obróbkę do wydruków gadżetów, breloków, podkładek pod myszy i kalendarzy. Urzšdzenie Xeroksa zostało zainstalowane w drukarni na poczštku czerwca br. Mieczysław Jakubicki podczas spotkania podkreœlał, że zastosowanie technologii cyfrowej w druku daje szereg możliwoœci, które wpływajš na powstawanie nowych rynków zbytu. Wzrost zainteresowania klientów nowš technologiš oraz jej szerokie możliwoœci sprawiły, że właœciciele Centrum Poligrafii już dziœ sš żywo zainteresowani technologiš SmartPress (wczeœniej znanš pod nazwš FutureColor). System DocuColor iGen3 to, jak twierdzš przedstawiciele firmy Xerox Polska, przełom na rynku kolorowego druku cyfrowego. Xerox w rozwój tego systemu zainwestował około 1 mld USD, wierzšc, że nowa technologia będzie w stanie skutecznie konkurować z małoformatowym drukiem offsetowym. Przy tworzeniu tej technologii powstało 300 nowych patentów. Rozwišzanie to umożliwia uzyskanie wydruków o wyglšdzie i fakturze druku offsetowego ale z dużo większš szybkoœciš i możliwoœciš personalizacji. Koszt wydruku na tym urzšdzeniu pozwoli przejšć z urzšdzeń offsetowych nakłady do 3000 egzemplarzy. Urzšdzenie drukuje z prędkoœciš do 6000 stron A4 w pełnym kolorze na godzinę. Sercem systemu jest technologia SmartPress, która umożliwia przeniesienie obrazu na papier z pominięciem jakichkolwiek elementów poœrednich. Gwarantuje to wysokš wydajnoœć systemu oraz wysokš jakoœć wydruków. Tworzenie obrazu polega na nałożeniu tonera w czterech kolorach CMYK na naładowany elektrycznie noœnik. Gdy noœnik i papier stykajš się, wspólne działanie ładunków elektrostatycznych, fal dŸwiękowych i ciœnienia powoduje naniesienie tonera na papier. Cały obraz jest przenoszony na papier w jednym szybkim przebiegu Đ inaczej niż w każdej innej technologii. Urzšdzenie to ponadto potrafi automatycznie rozpoznawać różne formaty i typy papieru oraz drukować na nich Đ w ramach tego samego nakładu. DocuColor iGen3 ma budowę modułowš i może współpracować z większoœciš systemów przygotowania do druku i obiegu dokumentów oraz z większoœciš aplikacji. Maszyna ta będzie obsługiwana przez dwa komputerowe systemy przygotowania do druku: platformę Spire firmy CreoScitex do profesjonalnej obróbki obrazu oraz Xerox DocuSP Server obsługujšcy serie dokumentów. IGen3 wyposażony jest we wspólny interfejs umożliwiajšcy podłšczenie urzšdzeń do wykańczenia Đ np. do zszywania, składania czy bindowania Đ pochodzšcych od niezależnych producentów. MD