Kolejne wybory władz Sekcji – część II
6 gru 2016 14:52

Kontynuując temat wyborów nowych władz Sekcji Poligrafów SIMP na łamach Poligrafiki (część I została opublikowana w numerze lutowym) pragnę zwrócić uwagę kolegów SIMP-owców, iż obok publikacji o wyborach mogą przeczytać na tej samej stronie informację o grudniowym zebraniu zarządu naszej Sekcji pod ogólnym tytułem działu „Z życia Sekcji Poligrafów”. Jest to ważny fakt. Wracając do akcji sprawozdawczo-wyborczej Sekcji Poligrafów należy podkreślić, iż wybory te wynikają ze zlecenia centralnych władz – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, którego jedną z 32 sekcji jest właśnie nasza sekcja branżowa. Stowarzyszenie SIMP zostało założone w 1926 roku. Jak drukarze znaleźli drogę do tego stowarzyszenia tworząc swoją branżową organizację? Nie przypadkiem. Sięgnijmy do terminarza SIMP, corocznej edycji wydawnictwa na rok 2010. Znajdujemy w nim (jak każdego roku) kompletne informacje o działalności (ogromnej!) stowarzyszenia, którego sekcją branżową jesteśmy my, drukarze. Dwukrotnie jest tam mowa o Sekcji Poligrafów: na stronie 59. możemy znaleźć informację, iż w grupie: „Sekcje i Towarzystwa N-T SIMP” jesteśmy jedną z 32 sekcji, prezesem jest Tadeusz Chęsy oraz na stronie 76. w grupie: „Czasopisma o zróżnicowanym stopniu powiązania z SIMP”. Pełny tekst brzmi: „PoligrafikA (tu następują dane teleadresowe). Wydawcą jest spółka Alfa-Print, której SIMP przekazał prawa wydawnicze. Czasopismo, ukazujące się od 1948 r. jest organem Sekcji Poligrafów SIMP.” Należy podkreślić, że SIMP prowadzi swą działalność w skali ogólnokrajowej poprzez 49 oddziałów regionalnych, które z kolei mogą tworzyć sekcje branżowe. SIMP jest największym stowarzyszeniem w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Dla naszej branżowej sekcji ważne jest to, iż FSNT NOT prowadzi własne Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o. (wydające m.in. „Przegląd Papierniczy” i „Opakowanie”). Z kolei SIMP dysponuje własną oficyną wydawniczą SIMPRESS (m.in. „Wiadomości SIMP” drukowane w drukarni SIGMA NOT). Ważną informacją jest fakt, iż „Wiadomości SIMP” są sponsorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak istotne jest w okresie wyborów nowych władz SIMP dobre rozeznanie w strukturach organizacyjnych NOT oraz SIMP dla naszej sekcji branżowej? Sekcja Poligrafów SIMP nie jest tylko jedną z wielu sekcji branżowych. Naszą branżą jest poligrafia. Mamy własną strukturę organizacyjną w ramach SIMP, własne oddziały i koła zakładowe. Nie mamy własnej osobowości prawnej. Ale jesteśmy ważnym partnerem, podlegamy bezpośrednio zarządowi głównemu SIMP, a nie oddziałom regionalnym. Stąd wybrane elementy (powyżej) w publikacji o więzi branży poligrafów z SIMP, niestety, jak dotychczas niewykorzystanej. Bo SIMP to marka (tak modny dziś „brand”). Jak lepiej niż do tej pory wykorzystać w działalności Sekcji Poligrafów SIMP „brand” tego ogromnego stowarzyszenia? Drugi, niezwykle ważny temat do dyskusji w okresie sprawozdawczo-wyborczym to kwestia partnerów w działalności Sekcji Poligrafów SIMP. Wydawało się, iż po powstaniu Polskiej Izby Druku i wstąpieniu w jej szeregi naszej sekcji branżowej jako członka będziemy najważniejszym partnerem branżowym tej izby samorządowo-gospodarczej. Niestety, tak się nie stało. Takim partnerem jest przede wszystkim Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego (COBRPP). Dowodem tego może być konferencja organizowana w kwietniu br. w Poznaniu. Kolejnymi ważnymi partnerami dla naszej sekcji branżowej są – obok PID – Izba Wydawców Prasy oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator dwóch największych wystaw branżowych: Poligrafia i Taropak.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>