Kolejne wybory władz Sekcji
6 gru 2016 14:52

Sekcja Poligrafów, działająca w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), rozpoczęła akcję sprawozdawczo-wyborczą. Działające od prawie 60 lat nasze branżowe stowarzyszenie skupia nie firmy czy inne podmioty gospodarcze jak izby samorządowo-gospodarcze, lecz pojedyncze osoby działające w branży poligraficznej. Działalność Sekcji Poligrafów SIMP ma charakter społeczny. Kolejne etapy przebiegu wyborów to koła oraz oddziały, a na koniec – przewidziane na kwiecień – wybory zarządu krajowego. Czy Sekcja gromadzi w swych szeregach elitę branży? Niestety, tylko częściowo. Istnieje wiele innych organizacji i stowarzyszeń prowadzących pożyteczną dla branży działalność, lecz ma ona charakter cząstkowy. O roli i zadaniach Sekcji Poligrafów SIMP mówią publikacje wydane z okazji 50-lecia zaledwie kilka lat temu. W działalności organizacyjnej poszczególnych podmiotów i stowarzyszeń branżowych dominują firmy. Najważniejsza z organizacji to Polska Izba Druku, izba samorządowo-gospodarcza działająca w ramach Krajowej Izby Gospodarczej. Przynależność do niej nie ma charakteru obligatoryjnego. Powstanie takich izb wynika z zebrania 100 chętnych firm w poszczególnych branżach. Aby jednak mogły powstać izby samorządowo-gospodarcze, a następnie mogła rozpocząć działalność Krajowa Izba Gospodarcza, ktoś musiał (w nowych warunkach polityczno-społecznych w kraju) podjąć inicjatywę. Podjęła ją elita, zgrupowana w Sekcji Poligrafów SIMP. Tworząc Polską Izbę Druku – elita branży działająca w przedsiębiorstwach, podmiotach czy stowarzyszeniach przeniosła swoją działalność w Sekcji Poligrafów SIMP na Polską Izbę Druku, dzieląc ją na produkcyjną i już tylko częściowo – społeczną. Z założyciela Sekcja Poligrafów SIMP stała się członkiem Polskiej Izby Druku. Czy działalność Polskiej Izby Druku może zastąpić społeczną działalność Sekcji Poligrafów SIMP? Nie, zresztą nie ma nawet takiej potrzeby. Stowarzyszenia branżowe zgrupowane są w Naczelnej Organizacji Technicznej, której członkiem jest właśnie SIMP, stowarzyszenie, do którego należy Sekcja Poligrafów, od prawie 60 lat mająca uprawnienia do działalności w skali ogólnokrajowej, niezależnie od oddziałów krajowych SIMP. Omawiany temat jest niezwykle złożony i stanowi tylko „wierzchołek góry lodowej”. Czy jest możliwe – moim zdaniem konieczne – uporządkowanie działalności społecznej elity (elit) rozproszonej w ramach branży poligraficznej? Jest to konieczne w okresie trwania kryzysu gospodarczego w skali światowej. W ciągu najbliższych trzech-czterech miesięcy będą przebiegać w branży prace związane z akcją sprawozdawczo-wyborczą w Sekcji Poligrafów SIMP oraz organizacją konferencji naukowo-technicznej „Kierunki rozwoju polskiej poligrafii i opakowań z nadrukiem” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jeżeli w tak trudnych czasach Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, jak również obydwie nasze wyższe uczelnie z Warszawy i Łodzi wspierane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polską Izbę Druku wraz z Sekcją Poligrafów SIMP organizują tak ważną dla branży konferencję, świadczy to o gotowości naszych elit branżowych do współdziałania, by przeciwstawić się skutkom światowego kryzysu. Jako jedna z najbardziej zmodernizowanych w kraju branż – poligrafia może również zademonstrować swoją gotowość do intelektualnego oddziaływania na całą (rozproszoną, szczególnie w powiatach) społeczność branży. Akcja sprawozdawczo-wyborcza w Sekcji Poligrafów SIMP może (powinna, moim zdaniem) stanowić przełom w dalszej działalności naszego stowarzyszenia. Jeżeli w zebraniach wyborczych w terenie obok członków stowarzyszenia będą uczestniczyć zaproszeni właściciele czy prezesi, dyrektorzy licznych znakomicie działających drukarń, będzie to znakomita okazja do poznania prawdziwego potencjału naszej elity. Oraz zachęta do współdziałania, wsparcia w działalności społeczno-obywatelskiej.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>