Kolorowy cyfrowy spektakl
6 gru 2016 14:43

Drupa zbliża się wielkimi krokami. Przeddrupowe prezentacje, konferencje prasowe Đ nie ma tygodnia, żeby coœ się nie działo. W atmosferę tę znakomicie wpasowała się firma OcŽ, która jak co roku zorganizowała OpenHouse. Impreza odbywała się, podobnie jak w latach poprzednich, w Poing niedaleko Monachium w dniach od 16 do 19 lutego. W tym roku odwiedziła je rekordowa liczba goœci Đ 14 000 osób. Wielu z nich spotkanie okreœlało mianem wielkiego cyfrowego kolorowego spektaklu. O tym, jak dużym zainteresowaniem cieszyła się impreza œwiadczyć mogš niesamowicie zatłoczone przejœcia i stanowiska w hali, gdzie prezentowane były nie tylko urzšdzenia, ale przede wszystkim rozwišzania dla poszczególnych sektorów rynkowych. Taka koncepcja pozwoliła zaproszonym goœciom zapoznać się dokładnie z ofertš firmy. Z prezentowanymi rozwišzaniami mogła się również zapoznać 120-osobowa grupa klientów z Polski (do Poing przybywa ich zresztš coraz więcej Đ przypomnijmy: w 2002 roku było ich 30, w 2003 Đ 80), co, jak podkreœlał Marek Kozłowski, prezes OcŽ Poland, œwiadczy o tym, że firma idzie w dobrym kierunku i nieustannie się rozwija. Tego rodzaju prezentacja tuż przed drupš ma również na celu zapoznanie klientów z ofertš firmy, z nowoœciami, jakie firma oferuje. W grupie polskich goœci, którzy skorzystali z zaproszenia, znaleŸli się przedstawiciele firm poligraficznych, wydawnictw oraz klienci instytucjonalni reprezentujšcy zarówno ăbudżetówkęÓ, jak i kapitał prywatny. Z bardzo szerokiej oferty firmy OcŽ, jakš mieliœmy okazję zobaczyć (hala wystawiennicza miała powierzchnię 6000 m2), najbardziej zainteresowały nas rozwišzania dla poligrafii oraz wydawnictw. Zdecydowanš nowoœciš było prezentowane po raz pierwszy na tegorocznym OpenHouse urzšdzenie CPS 900. Urzšdzenie to jest następcš znanego już na rynku polskim systemu CPS700. Nowa maszyna drukuje z rozdzielczoœciš 600 dpi i prędkoœciš 30 stron/min, maksymalny format zadrukowanego papieru wynosi 305x457 mm. System jest przystosowany do drukowania na szerokiej gamie mediów. Bez problemów i ze stałš prędkoœciš drukuje również na papierze o podwyższonej gramaturze (250 g/m2), co można było zobaczyć w Poing podczas prezentacji. Drukarka jest obsługiwana przez jeden z kilku kontrolerów, m.in. OcŽ 960C i OcŽ 1000C, i może pracować in-line z różnymi urzšdzeniami wykańczajšcymi. Spore zainteresowanie zwiedzajšcych wzbudzały również urzšdzenia wielkoformatowe, wœród nich trzy nowoœci: OcŽ Arizona T220 UV, Arizona 600 oraz Arizona 60 UV. Zaprezentowana podczas OcŽ OpenHouse technologia drukowania za pomocš atramentów utrwalanych UV ma wiele zalet. Jednš z nich jest natychmiastowe schnięcie atramentu. Pozwala to na drukowanie z wysokimi prędkoœciami i bez potrzeby dodatkowych systemów suszenia nawijanie na rolę bez ryzyka sklejenia podłoża. Przy tej technologii nie sš potrzebne profile, gdyż atramenty UV pod wpływem œwiatła utrwalajš się na powierzchni trwale zwišzujšc z podłożem. Nie sš również potrzebne systemy wentylacji. Zupełnš nowoœciš, która Đ jak twierdzi Rafał Osiekowicz, Product Manager WFPS Đ może okazać się prawdziwym hitem na rynku, było urzšdzenie OcŽ Arizona 60 UV drukujšce atramentami UV na sztywnych mediach. Urzšdzenie to wyróżnia się nie tylko technologiš, ale również modularnoœciš (może drukować z roli na rolę) oraz elastycznoœciš pozwalajšcš zadrukowywać zarówno sztywne, jak i giętkie materiały o szerokoœci do 1,5 m. Jest to urzšdzenie specjalnie zaprojektowane na potrzeby pracowni zajmujšcych się produkcjš wszelkiego rodzaju oznakowań, plansz reklamowych. Modularnoœć urzšdzenia pozwala sprostać oczekiwaniom klientów, gdyż zadruk bezpoœrednio na sztywnym materiale oszczędza pracy przy wyklejaniu plansz, umożliwiajšc jednoczeœnie drukowanie na giętkich materiałach zarówno powlekanych, jak i niepowlekanych. Po raz pierwszy w Poing prezentowano również największe i najszybsze Đ jak zapewnia OcŽ Đ rozwišzanie do drukowania zewnętrznej grafiki reklamowej Đ ploter Arizona 600. We wszystkich ploterach wykorzystywana jest 6-kolorowa technologia drukowania Color Blend. Wszystkie wielkoformatowe nowoœci będš dostępne na polskim rynku od czerwca br. Innš nowoœciš zaprezentowanš podczas Dni Otwartych był system do druku Vario Stream 9000. To kolorowa drukarka na papier cišgły drukujšca w jednym przebiegu, w dupleksie z prędkoœciš 800 stron/min, na papierze od 36 do 240 g/m2. Obecnie dostępna jest ona z opcjš dodatkowego koloru OcŽ Custom Tone i Multi-Custom Tone (4 dodatkowe kolory). Proces drukowania sterowany jest przez oprogramowanie OcŽ Prisma, które pozwala na pełnš kontrolę i zarzšdzanie drukowaniem oraz obróbkę końcowš prac. System współpracuje z wszystkimi urzšdzeniami wykończajšcymi przeznaczonymi do broszurowania i kopertowania. Dla dziennikarzy, którzy przyjechali do Poing z całego œwiata, OcŽ zorganizowało konferencję prasowš. Podczas niej Rokus Van Iperen Đ prezes OcŽ mówił o strategii firmy, jej profilach, celach i prezentowanych przez niš urzšdzeniach. W swoim wystšpieniu podkreœlił, że firma nadal, mimo napiętej sytuacji ekonomicznej, koncentruje się na trzech segmentach rynkowych: druku wielkoformatowym, wysokonakładowym druku dokumentów oraz cyfrowym druku na żšdanie. Wszystkim tym segmentom OcŽ podczas tegorocznych Dni Otwartych zaproponowało nowe rozwišzania i urzšdzenia. Prezes Van Iperen podkreœlił również znaczenie wczeœniej wspomnianych nowo wprowadzanych na rynek produktów, zwracajšc uwagę na temat tegorocznych Dni Otwartych: ăDrukowanie dla profesjonalistówÓ, który odzwierciedla strategię firmy. OcŽ dšży do zajęcia miejsca w pierwszej trójce dostawców dla wspomnianych segmentów rynku. Dšżenia te potwierdzajš również wyniki, jakie firma uzyskała w ostatnim roku. OcŽ, jak mówił prezes Van Iperen, wygenerowało dochód rzędu 2,8 bilionów euro, a zysk wyniósł 328 milionów euro. Staramy się osišgać œredni roczny wzrost na poziomie 10% Đ mówił prezes OcŽ. Strategię działu cyfrowej produkcji dokumentów omówił podczas konferencji jego szef Jan Dix. Wspomniał on m.in. fakt połšczenia sprzed 15 miesięcy działu systemu produkcji druku i systemu drukowania dokumentów oraz potwierdził, że była to słuszna strategiczna decyzja. Poinformował również o tym, że w styczniu tego roku OcŽ stworzyło globalnš markę outsourcingu Đ OcŽ Business Services. Nowa jednostka oferuje klientom profesjonalnš sieć usług w zakresie kontrolowania kosztów oraz podnoszenia skutecznoœci produkcji. Strategię drugiego z działów zaprezentował Michael Frequin, będšcy jego szefem. Mówił on m.in. o tym, w jaki sposób sš wykorzystywane cyfrowe systemy OcŽ, jakie sš w tym zakresie cyfrowe trendy oraz o produktach, jakie podczas tegorocznych Dni Otwartych zaprezentowano w zakresie druku wielkoformatowego. Zaznaczył, że w roku ubiegłym OcŽ rozszerzyło ekspansję swoich produktów na nowe geograficzne rynki, m.in. na Japonię oraz Chiny. Podczas konferencji poinformowano również, że wszystkie prezentowane w Poing nowoœci OcŽ pojawiš się również na drupie w DŸsseldorfie w maju bieżšcego roku.