Kompleksowe zarządzanie fazą preprodukcji
6 gru 2016 14:58

Esko ogłosiło premierę Esko Suite 14, kompletnego pakietu nowego i zaktualizowanego oprogramowania opracowanego, aby zapewnić właścicielom marek, firmom z branży premedia i formowania opakowań, producentom znaków i tablic reklamowych oraz drukarzom zasoby potrzebne do kompleksowego zarządzania współczesnym złożonym środowiskiem fazy przedprodukcyjnej. Aby w dzisiejszych czasach odnieść sukces, dostawcy usług w branży opakowań i właściciele marek muszą wyjątkowo dobrze radzić sobie we wszystkich dziedzinach produkcji opakowań – mówi Carsten Knudsen, prezes i dyrektor generalny Esko. – Właściciele marek muszą tworzyć projekty opakowań, które będą przemawiać do konsumentów i będą projektowane, opracowywane i wykonywane z największą starannością. Maszyny do formowania opakowań muszą działać sprawnie i wydajnie, aby przynosić zyski. Potrzebna jest również zgodność z regulacjami prawnymi i stosowanie się do zasad zrównoważonej gospodarki oraz zapewnienie harmonii w całym ekosystemie. Przede wszystkim jednak każda osoba zaangażowana w łańcuch dostaw opakowań musi być w stanie skutecznie współpracować z innymi w dążeniu do tych celów. Jak dodaje Knudsen: Podczas prac nad Suite 14 firma Esko koncentrowała swoje siły na pięciu kluczowych trendach widocznych w preprodukcji opakowań. Są nimi: rosnąca waga automatyzacji przepływu pracy; wykorzystanie inteligentnych szablonów w opracowywaniu wariantów opakowań; jakość jako najważniejszy czynnik; interfejs oprogramowania zorientowany na wykonywanie zadań, stymulujący wzrost wydajności; integracja łańcucha dostaw i udostępnianie danych w chmurze. Poniżej prezentujemy szczegóły każdego ulepszonego modułu pakietu Suite 14. WebCenter: skoncentrowany na łączności wewnątrz łańcucha dostaw Poprawa łączności skraca czas oczekiwania i redukuje błędy. Teraz jako 64-bitowa aplikacja obsługująca HTML 5 dla Viewer, WebCenter 14 oferuje łatwą do wdrożenia łączność z rozwiązaniami innych producentów. Łączność między produktami firmy Esko również została poprawiona dzięki WebCenter 14. Płynny transfer danych między Web-Center a edytorami opakowań, takimi jak ArtiosCAD czy Adobe Il-lustrator, gwarantuje lepsze wykorzystanie centralnie zarządzanych zasobów i informacji. Serwery WebCenter mogą teraz komunikować się ze sobą, aby jeszcze silniej zintegrować cały łańcuch dostaw. Uruchomienie zadania lub udostępnianie zasobów wielu serwerom WebCenter przenosi automatyzację przepływu pracy na wyższy poziom. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać prawdziwą integrację łańcucha dostaw przy wyjątkowej wydajności i komunikacji między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw fazy preprodukcji opakowań w czasie rzeczywistym. Automation Engine: skraca czas i upraszcza procedury procesu preprodukcji Pakiet Suite 14 obejmuje szerszą i bardziej stabilną strukturę integracji, która znacznie wykracza poza ramy XML i JDF dzięki standaryzacji procesu integracji rozwiązań innych producentów z dowolnym komponentem firmy Esko. Pakiet aplikacji Connect umożliwia użytkownikom wyeliminowanie ręcznych zadań z procesu preprodukcji, stymulując tym samym całościową automatyzację procesu. Connect umożliwia łatwą integrację z szerokim wachlarzem rozwiązań innych producentów, np. informatycznymi systemami zarządzania, systemami transportu, popularnymi aplikacjami internetowymi takimi jak Google Maps czy innymi rozwiązaniami internetowymi i chmurowymi. Co więcej, seria nowych zadań kolorystycznych zintegrowana jest teraz z programem Automation Engine. Zapewnia to spójność barw dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu kolorami. Automation Engine automatycznie konwertuje barwy marek na stałe ustawienia atramentu wykorzystując profile Equinox, zmniejszając konieczność stosowania kolorów dodatkowych oraz zwiększając wydajność druku i jakość przy równoczesnym zmniejszeniu zużycia atramentu. ArtiosCAD: większa kreatywność, mniej klikania Dzięki zaktualizowanemu edytorowi ArtiosCAD użytkownicy mają więcej czasu na kreatywność i poświęcają mniej czasu na klikanie klawiszami. Mogą teraz szybciej tworzyć dokładniejsze znaczniki BOM dzięki nowej funkcji BOM dostępnej bezpośrednio z przeglądarki ArtiosCAD. Inne ulepszenia zwiększają wydajność projektanta podczas przygotowywania projektów do produkcji, a także zwiększają wydajność sztancowania. Pakiet Suite 14 oferuje również użytkownikom ArtiosCAD bardziej realistyczną wizualizację 3D sposobu złożenia arkusza tektury falistej i papieru, co pozwala klientom racjonalizować oczekiwania podczas prezentacji projektów. Ta aktualizacja ArtiosCAD cechuje się również licznymi udoskonaleniami dedykowanymi producentom matryc, co skutkuje zwiększeniem precyzji i wydajności. Obejmują one opcje wypełnienia linii i oznaczenia nacięć za jednym kliknięciem oraz konfigurowalne opcje sterowania różnymi urządzeniami zewnętrznymi, co skraca czas od projektu do produkcji. Udoskonalenia narzędzia do nitowania wykrojnika umożliwiają użytkownikom szybsze wybieranie otworów mocowania, zwiększając wydajność sztancowania. Wizualizacja 3D Narzędzia 3D stają się coraz ważniejsze w procesach projektowania i preprodukcji opakowań, a ich rola polega na jak najwcześniejszym spełnieniu potrzeb wszystkich uczestników procesu w odniesieniu do końcowego produktu. Pakiet Esko Suite 14 zawiera liczne udoskonalenia funkcji modelowania 3D. Pakiet Suite 14 pozwala użytkownikom Studio Designer wyjś-cie poza normalny widok 3D przez dodanie specjalnych efektów i szczegółów wykończenia podczas tworzenia grafik opakowań w programie Illustrator. Unowocześnione rozwiązanie oferuje szybsze tempo pracy i umożliwia podejmowanie bardziej kreatywnych decyzji podczas projektowania i analizy projektu. Esko Store Visualizer, stworzony we współpracy z VTales Graphics, umożliwia użytkownikom umieszczanie wirtualnych obiektów w sfotografowanych sceneriach, a tym samym pozwala im zobaczyć projekty w sklepowym otoczeniu i określić, jak wypadają w porównaniu z konkurencyjnymi produktami. Integracja innowacyjnego systemu LOD (Level Of Detail – Poziom szczegółów) przyspiesza czas renderowania widoku wirtualnego sklepu, szczególnie w środowiskach z dużą liczbą modeli 3D. Pakiet Suite 14 jest wyposażony w trzy domyślne, niezwykle realistyczne środowiska, które pomogą użytkownikom szybko i prosto przekonać się, jak ich produkty 3D będą się prezentować na sklepowych półkach. W pakiecie Suite 14 dostępne są dwa nowe typy i jeden ulepszony typ elastycznych torebek, w tym popularny typ quattro seal bag. Nowa wersja programu Studio zawiera ponadto widok rzeczywistości rozszerzonej dla urządzeń mobilnych, co pozwala udostępniać i przeglądać projekty 3D opakowań, pomagając w wykonywaniu szybkich porównań i podejmowaniu świadomych decyzji. Integracja z CHILI Publish: edytowanie opakowań w chmurze Firma Esko podjęła współpracę z CHILI Publish, aby wprowadzić na rynek pierwszy na świecie edytor do projektowania opakowań oparty na przeglądarce internetowej. Dzięki temu rozwiązaniu twórca może umożliwić modyfikowanie treści opakowania w wyznaczonych ramach każdej osobie wewnątrz łańcucha dostaw, np. opiekunowi marki. To rozwiązanie oferuje właścicielom marek kontrolę nad treścią opakowań, pozwala unikać błędów i niezamierzonego podobieństwa produktów oraz zapewnia ochronę zarówno integralności marki, jak i zamierzeń projektu w całym procesie. Ten moduł pakietu Suite 14 zapewnia cyfrową komunikację kluczowych parametrów do automatycznych ustawień systemu kontroli wizualnej, oszczędzając 3-5 minut przeznaczonych na ustawienie każdego zadania. Jest to szczególnie ważne w środowiskach druku cyfrowego, charakteryzujących się krótszymi seriami i większą liczbą zadań. W przypadku tego rodzaju pracy oszczędności mogą wynieść nawet ponad dwie godziny dziennie. Co więcej, to cyfrowe łącze z systemami kontroli jest jedyną metodą kontroli zmiennych danych w procesie produkcji opakowań. ArtPro+: wyjątkowa kontrola jakości ArtPro+ w pakiecie Suite 14 to nowa aplikacja, która stanowi narzędzie do kontroli jakości prac i plików na etapie prepress. ArtPro+ to bezpłatny produkt towarzyszący ArtPro 14 oraz Pack- Edge 14, obsługiwany zarówno przez system operacyjny Mac, jak i system Windows. Dzięki innowacyjnemu interfejsowi i nowoczesnej, 64-bitowej architekturze ArtPro+ jest gotowy na wyzwania przyszłości. Imaging Engine: APPE3 dla CtP Teraz, jako platforma oparta na PDF Print Engine (APPE3) firmy Adobe, Esko Imaging Engine 14 przenosi użytkowników do nowej generacji produkcji CtP. Mniejsza konieczność interwencji operatora w procesie przygotowania płyt, większa spójność, mniej błędów i eliminacja duplikatów danych to zaledwie kilka spośród korzyści oferowanych przez udoskonalony program Imaging Engine wchodzący w skład pakietu Esko Suite 14. FlexProof: diabeł tkwi w... proofach Nowy interfejs użytkownika, zadaniowy i oparty na działaniu kreatora, znacznie ułatwia kalibrację i optymalizację profili urządzenia wykonującego próby koloru oraz osiągnięcie największej możliwej dokładności. FlexProof umożliwia użytkownikom szybkie spełnienie oczekiwań względem kolorów i pozwala oszczędzić czas operatora. i-cut Layout+: edytor układu graficznego nowej generacji Pakiet Suite 14 przyspiesza produkcję dzięki edytorowi układu graficznego nowej generacji. i-cut Layout+ posiada prosty, zadaniowy, niezwykle szybki do opanowania interfejs użytkownika. Jest kompatybilny z systemami Mac i Windows, co zapewnia mu pełną elastyczność. Dzięki nowemu modelowi subskrypcji programu i-cut Layout+ użytkownicy mogą lepiej zarządzać kosztami oprogramowania, zmniejszać ryzyko i osiągać większą elastyczność w zakresie równoważenia obciążenia dla danego regionu oraz w okresach wzmożonego ruchu. Zastosowanie modelu repartycyjnego SaaS do oprogramowania staje się coraz popularniejsze, zarówno z perspektywy użyteczności, jak i ze względu na przesunięcie kosztów oprogramowania z obszaru inwestycji kapitałowych do kosztów operacyjnych. DeskPack oraz Preflight są teraz również dostępne w modelu SaaS opartym na subskrypcji. Firma Esko wprowadziła Suite 14 do sprzedaży na początku lipca br. Klienci posiadający umowy serwisowe otrzymają oprogramowanie, do którego są uprawnieni zgodnie z umową. Firmy oferujące usługi serwisowe Esko na całym świecie są gotowe do instalacji, zapewniania wsparcia technicznego oraz prowadzenia szkoleń z zakresu nowej wersji oprogramowania, aby zapewnić płynne przejście i ciągłość operacji. Opracowano na podstawie materiałów firmy Esko