Komputer Expo
6 gru 2016 14:42

Miniony rok był rokiem niezwykle surowym dla branży IT. Dowodem tego były odbywajšce się w Warszawie w PKiN w dniach 22-25 stycznia targi Komputer Expo, gdzie zabrakło największych przedstawicieli branży. Otwarcia targów dokonali m.in.: Krystyna Łybacka Đ Minister Edukacji Narodowej i Sportu i Jacek Piechota Đ Minister Gospodarki. Realizowana od roku koncepcja targów wcišż rozszerza formułę imprez towarzyszšcych, dostosowujšc jej strukturę do potrzeb różnych grup klientów. Specjalne strefy tematyczne (Internat, CAD/CAM/GIS, edukacja oraz nowe firmy) i dni branżowe podczas trwania Komputer Expo majš ułatwić poznawanie oferty wystawców targowych oraz zapewnić możliwoœć udziału zainteresowanych osób w imprezach towarzyszšcych. Podczas targów odbyło się około 150 godzin imprez towarzyszšcych, m.in. III Forum Internetu Obywatelskiego. Tematem przewodnim spotkania były praktyczne aspekty wprowadzenia podpisu elektronicznego i telepraca. Impreza ta była kontynuacjš rozpoczętych w 2001 roku działań grupy polityków, naukowców, przedstawicieli branży IT na rzecz upowszechniania Internetu. Każdego dnia podczas trwania targów odbywały się dyskusje z szefami największych polskich firm teleinformatycznych dotyczšce sytuacji na rynku IT oraz przyszłoœci polskiej e-gospodarki oraz debaty publiczne. Na targach wystawiły się 443 firmy z 5 krajów. Targi Komputer Expo aktywnie w tym roku zaistniały również w sieci (www.komputerexpo2002.wp.pl), gdzie pojawiły się między innymi relacje on-line z najważniejszych wydarzeń targów. Na stronach tych odbyły się również czaty z przedstawicielami administracji państwowej. Podczas Komputer Expo przyznano wiele nagród, otrzymały je między innymi firmy z naszej branży: Xerox i SAD. Firma Xerox otrzymała nagrodę tygodnika ăWprostÓ za maszynę DocuColor iGen3, która została wyróżniona w konkursie na produkt na miarę XXI wieku. ăCertyfikaty WprostÓ sš przyznawane za rozwišzania najbardziej nowatorskie i majšce szanse na rynkowy sukces. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się pierwszego dnia targów. Certyfikat tygodnika ăWprostÓ otrzymała też firma SAD Đ dystrybutor urzšdzeń firmy Apple za najnowszy odtwarzacz MP3 Đ iPoda. To wielofunkcyjne urzšdzenie jest obecne na rynku polskim od dwóch miesięcy, służy do słuchania muzyki z MP3. Inny produkt dystrybuowany przez tę firmę Đ program do składu Quark 4.1 Đ otrzymał nagrodę w dorocznym konkursie miesięcznika ăPC Word KomputerÓ. Oprogramowanie to zostało wprowadzone na rynek polski w cišgu ostatniej dekady w wersjach dla Windows i Mac OS do przeszło 70% polskich wydawnictw prasowych i ksišżkowych. Po raz pierwszy w Polsce podczas tegorocznych targów Komputer Expo odbywały się warsztaty multimedialne Đ Zimowa Szkoła EuroPrix Đ dajšce okazję do spotkania z jurorami, zwycięzcami oraz autorami prac nominowanych do Europrix MultiMediaArt 2001 Đ europejskiego konkursu na najlepsze produkty multimedialne. Dużym zainteresowaniem cieszył się też Dzień Edukacji, który wspiera istniejšce społeczne projekty propagujšce wykorzystanie informatyki w edukacji Đ Interkl@sa oraz ăInternet w szkołachÓ Đ projekt prezydenta RP. Ciekawostkš targów były I Mistrzostwa Polski w Składaniu Peceta, którego organizatorem był magazyn komputerowy ăChipÓ. MD